ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 16.10.2020

Alternatief voor erfovereenkomst?

Erfovereenkomst. Sinds 1 september 2018 zijn erfovereenkomsten (EO) mogelijk. Concreet betekent dit dat u bij wijze van spreken een ‘deal’ kunt sluiten met uw kinderen over uw nalatenschap die nog moet openvallen. Een EO moet wel notarieel gebeuren en moet aan allerlei voorwaarden voldoen. De formaliteiten van een erfovereenkomst zijn echter zo zwaar dat er steeds vaker een testament gebruikt wordt om bv. schenkingen uit het verleden ‘recht te trekken’.

Testament. Met een gewoon testament (notarieel of eigenhandig) kunt u vaak ook de zaken uit het verleden rechtzetten. Als uw ene kind bv. € 100.000 meer gekregen heeft dan het andere en daarvan geen bewijs bestaat, dan kunt u dat oplossen door in uw testament € 100.000 meer te geven aan het kind dat minder kreeg. Of wilt u bewust aan één kind meer geven omdat het in een veel moeilijkere situatie zit of een handicap heeft, dan kan dat ook gewoon via uw testament. Let wel, de kinderen hebben samen een reservatair deel van 1/2. Wie dus twee kinderen heeft, kan aan één kind 3/4 geven en aan het andere 1/4. Doorgaans geeft dat voldoende speelruimte.

Met een gewoon testament (notarieel of eigenhandig) kunt u vaak ook de zaken uit het verleden rechtzetten, zonder dat u de zware procedure van een erfovereenkomst moet volgen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878