AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 16.10.2020

Beroepsgedeelte groter dan volgens een akkoord?

U heeft met de fiscus een akkoord over het beroepsgebruik van een gedeelte van uw woning, maar u wilt het beroepsgedeelte uitbreiden. Mag u dan zelf een groter deel van de kosten in aftrek nemen of moet u eerst dat akkoord opzeggen?

Akkoord over beroepsgedeelte

Beroepsgedeelte woning. Kosten van uw woning zijn niet aftrekbaar als beroepskosten, behalve in de mate dat u de woning voor uw zaak gebruikt. U kunt het beroepsgedeelte van de woning in kosten nemen als afschrijvingen, over normaal gezien 33 jaar, en de inrichting van dat gedeelte over 5 tot 10 jaar.

Hoe beroepsgedeelte bepalen? Meestal gebeurt dat aan de hand van de oppervlakte van de beroepsruimtes. Voor gemengd gebruikte ruimtes die u dus zowel privé als professioneel gebruikt, bv. gang, garage, toilet, enz., wordt bovendien rekening gehouden met de mate van het beroepsgebruik.

Tip. Het gebruik van de oppervlakte is niet verplicht. U mag het beroepsgedeelte bv. ook vaststellen op basis van de huurwaarde.

Let op!  U laat de huurwaarde dan wel het best bepalen door een deskundige.

Akkoord mogelijk. Wilt u vermijden dat u elk jaar opnieuw de werkelijkheid en de omvang van het beroepsgebruik moet bewijzen, dan sluit u daarover het best een akkoord met de fiscus. De fiscus moet zich aan het akkoord houden. Hij kan het in principe enkel voor de toekomst opzeggen.

Tip. Het akkoord kan ook stilzwijgend zijn. Dat is het geval wanneer uw controleur de bepaling van het beroepsgedeelte nagekeken heeft en het, al dan niet na discussie, aanvaard heeft.

Wanneer vervalt het akkoord? De fiscus is in twee situaties niet gebonden door het akkoord. Ten eerste wanneer u het verkregen heeft door gebruik te maken van valse of opzettelijk onjuiste gegevens, bv. wanneer u een slaapkamer zou voorstellen als een bureau. Ten tweede wanneer de feitelijke omstandigheden gewijzigd zijn, bv. wanneer het beroepsgedeelte van de woning kleiner geworden is of het beroepsgebruik van de gemengde ruimtes verminderd is.

U breidt het beroepsgedeelte uit

Meer aftrekbare kosten? Ja, gaat u een groter deel van uw woning voor uw zaak gebruiken, dan heeft u normaal gezien meer fiscaal aftrekbare beroepskosten. U mag dan een groter deel van de woning afschrijven, en ook de eventuele inrichtingswerken van het extra beroepsgedeelte. U begint op 15% extra maar af te schrijven vanaf het effectieve gebruik of, wanneer u nog zaken moet bouwen/verbouwen, vanaf het moment dat u van plan bent om die 15% beroepshalve ook te gaan gebruiken.

Wat met het akkoord? Daar bent u niet meer door gebonden, omdat de feitelijke omstandigheden gewijzigd zijn. Dit is dus vergelijkbaar met de situatie waarin de fiscus niet meer door het akkoord gebonden is omdat het beroepsgedeelte verkleind is. U hoeft het akkoord niet met een formulier of aangetekende brief op te zeggen, maar u moet wel de uitbreiding van het beroepsgedeelte bewijzen.

Hoe pakt u dat aan? Maak foto’s van de inrichtingswerken en het moment van de ingebruikname van de extra ruimte. Aan de hand van de datum van de foto kunt u aantonen vanaf wanneer u een groter beroepsgedeelte in kosten kunt nemen. Stuur de fiscus ook een brief of e-mail waarin u naar het bestaande akkoord verwijst, meedeelt dat u het beroepsgedeelte uitgebreid heeft en hem uitnodigt om dit zelf te komen vaststellen. De fiscus kan dan op de uitnodiging ingaan of niet, maar u heeft in elk geval gedaan wat u kon om het bewijs van de uitbreiding te leveren.

U mag een groter deel van uw woning in kosten nemen dan u in akkoord met de fiscus bepaald heeft, maar u moet de uitbreiding wel bewijzen. Maak foto’s zodat u de datum van de uitbreiding kunt bewijzen en verwittig de controleur zodat hij de uitbreiding zelf kan komen vaststellen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878