AFTREKBARE KOSTEN - RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN - 16.10.2020

Tijdelijke versoepeling voor uw receptiekosten in 2020!

Wanneer u een receptie houdt voor uw zaak, zijn de kosten ervan normaal gezien niet volledig aftrekbaar en kunt u de btw niet recupereren. Wegens de coronacrisis is er een tijdelijke versoepeling. Hoe zit dat precies?

Hoe is het normaal gezien?

Belastingen. De kosten van een receptie voor uw zaak zijn maar voor de helft aftrekbaar (art. 53, 8° WIB 92) . Receptiekosten zijn volgens de fiscus alle kosten gemaakt voor de ontvangst van externe relaties, zoals klanten en leveranciers. Het gaat bv. om kosten van drankjes en hapjes, bloemen, de huur van lokalen, de lonen van receptiepersoneel, enz.

Btw. De btw op kosten van spijzen en dranken kunt u normaal gezien helemaal niet recupereren (art. 45, §3, 3° W.Btw) . Hetzelfde geldt voor de btw op andere zgn. kosten van onthaal (art. 45, §3, 4° W.Btw) .

Tip 1. De niet-recupereerbare btw is wel een voor 50% aftrekbare kost voor de belastingen.

Tip 2. U kunt de btw wel recupereren als u de kosten van spijzen en dranken en onthaal gemaakt heeft in het kader van een evenement dat hoofdzakelijk en rechtstreeks bedoeld is om de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen (Cass., 15.06.2012; Btw-beslissing E.T. 124.127, 13.03.2015) . Die kosten worden dan immers als reclamekosten beschouwd.

Let op!  Voor de belastingen blijven de kosten van zo’n verkoopbevorderend evenement receptiekosten en dus in principe maar voor de helft aftrekbaar (Cass., 22.02.2019; circ. 2020/C/42, 17.03.2020) .

Hoe is het in 2020?

Belastingen. Wegens de coronacrisis wordt de aftrekbeperking van receptiekosten dit jaar tijdelijk afgeschaft. Receptiekosten betaald of gedragen van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 zijn volledig aftrekbaar (art. 9, Corona III-wet van 15.07.2020) . Een kost is ‘gedragen’ wanneer die als schuld geboekt is, en een boeking als schuld is normaal gezien mogelijk zodra u een factuur heeft.

Tip. De maatregel geldt dus ook voor receptiekosten die u pas in 2021 zal betalen, maar waarvoor de factuur uit 2020 dateert. De receptie moet dan wel in 2020 plaatsvonden hebben, want er is ook nog het eenjarigheidsprincipe, tenzij het een voorschotfactuur betreft.

Let op!  Volgens de fiscus zijn ook kosten van een receptie in een restaurant receptiekosten (Comm. IB 53/144) . Volgens Cassatie zijn de kosten van een receptie in een restaurant restaurantkosten (Cass., 22.02.2019) . Normaal gezien is die rechtspraak in uw voordeel, omdat restaurantkosten voor 69% in plaats van 50% aftrekbaar zijn. Nu is het echter tijdelijk omgekeerd en houdt u recepties dus het best niet in een restaurant.

Nog voorwaarden? Neen, voor de 100%-aftrek is het bv. in principe niet van belang hoeveel recepties u van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 houdt, of voor welke gelegenheid dat is, bv. eindejaar, de verjaardag van uw zaak, een opendeurdag, enz., of hoeveel ze kosten. Het moet natuurlijk wel gaan om recepties voor uw onderneming; kosten van privérecepties zijn immers helemaal niet aftrekbaar.

Let op!  De fiscus kan de aftrek van beroepsmatige receptiekosten wel beperken als ze, rekening houdend met o.a. de omvang van uw zaak, echt wel overdreven zijn (art. 53, 10° WIB 92) .

Btw. Voor de btw is er geen coronaversoepeling. Houdt u bv. in december 2020 een receptie die geen verkoopbevorderend evenement is, dan kunt u de btw op de kosten dus niet recupereren.

Tip. Die niet-recupereerbare btw zal u wel voor 100% in plaats van normaal gezien 50% in aftrek kunnen nemen voor de belastingen.

De kosten van een receptie voor uw zaak geboekt of betaald van 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 zijn volledig aftrekbaar voor de belastingen in plaats van normaal gezien voor de helft. Voor de btw is er geen versoepeling. De btw op deze kosten kunt u dus niet recupereren, tenzij de receptie eigenlijk een verkoopbevorderend evenement is.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878