BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 12.11.2020

Elektrische bedrijfsauto: ruimer kijken dan het leasebudget

Werkt u met een ‘klassiek’ leasebudget, dan vallen elektrische wagens er vaak buiten door de duurdere aankoopprijs. Nochtans zijn zulke wagens op veel vlakken voordeliger dan een gewone wagen. Wilt u ook daarmee rekening houden, dan kunt u als bedrijf werken met de zgn. total cost of ownership. Hoe zit dat precies?

De zgn. total cost of ownership (TCO)

Elektrische wagen te duur? De kostprijs en bijgevolg ook de leaseprijs van degelijke elektrische wagens is momenteel nog fors duurder dan voor andere wagens.

Maar er is meer dan enkel de leaseprijs. Wilt u de elektrische wagen vergelijken met andere wagens, dan moet u eigenlijk verschillende factoren bekijken. In plaats van het klassieke leasebudget kunt u dan eventueel overschakelen op een TCO-formule. Een TCO-formule houdt rekening met de leasekosten van de wagen, maar eveneens met alle andere componenten die de kosten van een auto beïnvloeden, zoals de verzekeringskosten, de fiscale aftrekbaarheid van de wagen, de CO2 -bijdrage, het voordeel alle aard (VAA), de verworpen uitgaven, de brandstofkosten, ...

Welke parameters telt u mee?

Verkeersbelasting. De BIV bedraagt momenteel € 0 voor elektrische wagens in Vlaanderen en er is ook geen verkeersbelasting. In de andere gewesten betaalt u wel iets, maar de belasting voor elektrische wagens is er beperkt.

Fiscale aftrekbaarheid. Sinds 1 januari 2020 is een nieuwe methode van toepassing voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van uw wagenpark. Die heeft als gevolg dat u de kosten voor elektrische wagens en wagens met de laagste CO2 -uitstoot meer in rekening mag brengen als aftrekbare beroepskosten dan andere wagens. Of u nu een vennootschap of een eenmanszaak bent, maakt hierbij niets uit.

Tip. Elektrische wagens zijn daarbij voor 100% aftrekbaar. Voor wagens met fossiele brandstoffen wordt het aftrekpercentage voornamelijk bepaald door de CO2 en in mindere mate door het brandstoftype van de wagen. Gemiddeld zijn wagens met fossiele brandstoffen nog voor 60% à 65% aftrekbaar na invoering van deze nieuwe formule.

Verworpen uitgaven VAA. 17% of 40% van het VAA wordt als verworpen uitgaven belastbaar in de vennootschapsbelasting. Het percentage verworpen uitgaven bedraagt 40% indien de werkgever de brandstofkosten voor persoonlijk verbruik ten laste neemt. Indien niet, dan wordt er rekening gehouden met 17%.

CO2-bijdrage. De CO2 -bijdrage is een solidariteitsbijdrage die u als werkgever betaalt aan de RSZ. Het gaat om een forfaitair bedrag dat berekend wordt op basis van de CO2 -uitstoot van de wagen en het type brandstof van de wagen. Hoe minder CO2 , hoe lager de bijdrage. Die parameter speelt dus in het voordeel van de in aankoop duurdere elektrische wagens.

Voordeel alle aard. Het VAA van een bedrijfsvoertuig wordt berekend door een CO2 -percentage toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde. Het percentage gaat naar beneden naarmate de tijd verstrijkt volgens een fiscale tabel.

Verbruikskosten. Vooral door de parameter van het verbruik kunt u met elektrische wagens een heel deel besparen. Elektriciteitstarieven liggen immers lager dan de brandstofprijzen.

Door rekening te houden met de zgn. total cost of ownership en niet enkel met de leasebudgetten, maakt u het mogelijk om duurdere elektrische wagens in uw gamma op te nemen, want door de gunstige effecten van parameters op fiscaal vlak en op het vlak van verbruik wordt de duurdere aankoopprijs deels gecompenseerd.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878