BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?

Geschenk van max. € 125 aan uw zakenrelaties? Dat is inderdaad het bedrag, incl. btw, per jaar dat telt. Blijft u onder dat bedrag van € 125, dan is de kost voor het geschenk maar voor de helft fiscaal aftrekbaar, maar uw zakenrelatie wordt er dan privé niet op belast.

Tip.  Geeft u een geschenk van geringe waarde, zoals een pen met uw naam en/of logo op, dan zijn de kosten daarvan volledig aftrekbaar. Zo’n gebruiksvoorwerpen worden dan als reclameartikels beschouwd.

Voor de Btw geldt € 49,99? Klopt! De btw kunt u recupereren, alleen moet u dan per zakenrelatie minder dan € 50 excl. btw spenderen. Gaat u daarboven, dan verliest u de btw-recuperatie op de aankoop volledig.

Let op 1! De btw op sterkedrank of rookwaren is nooit recupereerbaar, dus ook niet als u deze zaken weggeeft als relatiegeschenk en u onder die € 50 (excl. btw) blijft. Wijn en champagne vallen (gelukkig) niet onder sterkedrank.

Let op 2! De btw-aftrek voor relatiegeschenken geldt enkel voor goederen. Filmtickets zijn voor de Btw een dienst, waardoor u de btw daarop niet kunt recupereren.

En aan uw personeel? Voor de Btw gelden dezelfde principes als voor uw zakenrelaties, nl. lager dan € 50 excl. btw per werknemer en per jaar. U hoeft dat geschenk zelfs niet te geven met Nieuwjaar of Kerstmis.

Voor uw personeel € 40 incl. btw hanteren? Ja! Het geschenk is voor 100% aftrekbaar en uw personeel wordt er ook niet op belast. Het gaat dan om een sociaal voordeel, maar het is voor de fiscus wel vereist dat u het geschenk geeft naar aanleiding van een speciale gelegenheid, zoals Kerstmis of Nieuwjaar of een verjaardag.

Let op!  Die € 40 telt voor het volledige jaar voor alle gelegenheden samen. Wordt die grens overschreden, dan is de volledige kost niet aftrekbaar, ook het deel tot € 40 niet.

Ook voor de RSZ € 40? De RSZ heeft ook eigen grensbedragen tot waar die geen sociale bijdragen heft. Voor gelegenheidsgeschenken aan uw personeel hanteert de RSZ ook een plafond van € 40.

Tip.  Voor werknemers met kinderen wordt het fiscale drempelbedrag van € 40 verhoogd met € 40 per kind!

Relatiegeschenken met een waarde ≤ € 125 (incl. btw) zijn voor 50% aftrekbaar en niet belast bij uw zakenrelatie. Voor uw personeel beperkt u uw geschenk met Kerstmis of Nieuwjaar tot max. € 40 (incl. btw). Voor de Btw ligt de grens op € 50 (excl. btw).

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878