VENNOOTSCHAP - VERLIEZEN - 20.11.2020

Help uw vennootschap en betaal minder personenbelasting!

Uw vennootschap maakt wat verlies en u zou haar financieel willen ‘bijspringen’. Uw loon laten zakken heeft niet veel zin meer, want het jaar is al te ver gevorderd. Wat kunt u wel nog doen op een fiscaal interessante manier?

Uw vennootschap ‘bijspringen’

‘t Is crisis... Veel vennootschappen hebben het dan ook moeilijk tegenwoordig en maken verlies. Om uw vennootschap wat ademruimte te geven, zou u uw loon kunnen laten zakken (zo betaalt u privé ook minder belastingen en sociale bijdragen), maar omdat het jaar al bijna om is, zal dat niet volstaan om het verlies te compenseren. Er zijn echter andere fiscaal vriendelijke manieren...

Verlies ten laste nemen. Dat komt erop neer dat u met privé(spaar)geld (een deel van) het verlies van uw vennootschap betaalt. Dat bedrag is volledig aftrekbaar voor u privé. U kunt het m.a.w. in mindering brengen van uw loon als bestuurder, waardoor u privé minder belastingen en sociale bijdragen betaalt, net zoals u uw loon zou laten zakken. Neemt u bv. een verlies van € 20.000 ten laste en betaalt u 60% belastingen en sociale bijdragen, dan bespaart u € 12.000.

Tip. Een lager loon betekent ook dat de afrekening van uw sociale bijdragen voor 2020 goedkoper zal uitvallen. Zakt uw loon onder een van de zes drempelbedragen, dan kunt u aan uw sociaal verzekeringsfonds nu al een verlaging van uw voorlopige sociale bijdragen vragen (zie ook Tips & Advies Belastingen, jg. 26, nr. 9, p. 1, 24.02.2020 ).

Drie voorwaarden voor aftrek

Om loon te kunnen behouden. Ten eerste moet de tenlasteneming van het verlies gebeuren om beroepsinkomsten te behouden die u periodiek van uw vennootschap verkrijgt. Concreet betekent dit dat u regelmatig, bv. maandelijks, maar het mag ook jaarlijks (Cass., 16.01.2003; parl. vr. nr. 928, 20.02.2002) , een bedrijfsleidersloon moet opnemen uit uw vennootschap, en dat zowel vóór de tenlasteneming van de verliezen als erna. Dit loon hoeft niet in geld betaald te zijn, voordelen alle aard komen ook in aanmerking als loon dat u wilt behouden door het verlies ten laste te nemen (Antwerpen, 19.02.2002; Brussel, 30.10.2003) .

Onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling. Ten tweede moet de tenlasteneming gepaard gaan met de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een geldsom aan uw vennootschap.

Gebruiken om verlies aan te zuiveren. Ten derde moet uw vennootschap uw geld effectief gebruiken om het verlies aan te zuiveren. Dit wil zeggen dat een tenlasteneming tijdens het boekjaar geboekt moet worden als een uitzonderlijke opbrengst, en een tenlasteneming bij de afsluiting van de jaarrekening via de resultatenverwerking, meer bepaald de rekening 794 ‘Tussenkomst van de vennoten in het verlies’.

Wat is er nog van belang?

Beroepsverlies. Is het ten laste genomen verlies groter dan uw loon, dan heeft u privé een beroepsverlies. Uw belastbaar loon wordt dan m.a.w. volledig gecompenseerd door het verlies dat u ten laste neemt. Het ‘overschot’ (het verlies is groter dan uw loon) kunt u in principe zelfs in mindering brengen van de beroepsinkomsten van uw echtgeno(o)t(e) (als die bv. nog een loon heeft als bediende).

Doe het in stukjes. Beperk de tenlasteneming van het verlies tot het verschil tussen uw loon en de som van uw belastingvrije som + betaalde sociale bijdragen en VAPZ + de (forfaitaire) beroepskosten (zie ook Tips & Advies Belastingen, jg. 26, nr. 9, p. 3, 24.02.2020 ).

Betaal met privégeld het verlies van uw vennootschap. Dat bedrag is aftrekbaar van uw loon (en desgevallend zelfs van het loon van uw vrouw) zodat u privé minder belastingen en sociale bijdragen betaalt. Optimaliseer door de tenlasteneming van het verlies te beperken tot het verschil tussen uw loon en de som van uw belastingvrije som + betaalde sociale bijdragen en VAPZ + de (forfaitaire) beroepskosten.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878