BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Hoe de aftrek van kosten van een pand verantwoorden?

De fiscus verwerpt de kosten van een pand in een BVBA. De BVBA komt met drie argumenten waarom de kosten wel aftrekbaar zouden zijn. De zaak komt voor Cassatie en die geeft de fiscus gelijk. Waarom en wat kunt u uit deze zaak leren?

Een dokters-BVBA koopt de volle eigendom van een pand. Ze stelt het gratis ter beschikking van haar zaakvoerder, waarvoor een voordeel alle aard (VAA) gratis woning aangegeven wordt, en vestigt er haar maatschappelijke zetel.

Standpunt Administratie

De controleur weigert de aftrek van de afschrijvingen en andere kosten van het pand. Volgens hem heeft de BVBA niet bewezen dat dit beroepskosten zijn, dat wil zeggen kosten gemaakt of gedragen om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 92) .

Standpunt rechter

De BVBA krijgt ongelijk van de rechters. Ze beweert dat de woning gedeeltelijk gebruikt werd voor administratieve taken, maar bewijst dit niet. Ze toont de werkelijke prestaties van de zaakvoerder niet aan in ruil waarvoor de woning gratis ter beschikking gesteld zou worden. Ook de bewering dat de BVBA het pand later met een meerwaarde zou kunnen verkopen, wordt door de rechters niet als argument aanvaard. Uit het enkele feit dat er een kans bestaat dat bij latere verkoop van de woning een meerwaarde gerealiseerd wordt, volgt immers niet dat de kosten aftrekbaar zijn.

Commentaar

Drie argumenten. De BVBA voerde drie argumenten aan waarom de kosten van het pand aftrekbaar zouden zijn, nl. het beroepsgebruik van het pand, de zgn. bezoldigingstheorie en de meerwaardetheorie. Deze argumenten houden in principe wel steek, maar de vennootschap ving bot omdat ze niet verder kwam dan beweringen. Ze voldoet dus niet aan haar bewijsplicht. Even zien hoe u het wel moet aanpakken...

Beroepsgebruik. Argumenteert u dat de kosten van een gebouw in uw vennootschap aftrekbaar zijn omdat het (gedeeltelijk) gebruikt wordt voor de activiteiten van de vennootschap, dan zorgt u er het best voor dat u in het pand een apart ingericht beroepsgedeelte heeft. Misschien werkt u uw administratie echt bij aan de salon- of eettafel, maar u kunt niet verwachten dat de controleur u op uw woord gelooft.

Let op! Dat uw vennootschap in het pand haar maatschappelijke zetel heeft, is op zich geen bewijs van beroepsgebruik.

Tip. Vraag eventueel aan de fiscus dat hij langskomt om het beroepsgedeelte vast te stellen.

Bezoldigingstheorie. Die theorie houdt in dat kosten van een gratis aan de bedrijfsleider ter beschikking gesteld pand aftrekbaar zijn als loon. De aftrek wordt echter maar aanvaard als u aantoont dat dit loon een vergoeding is voor werkelijke prestaties (Cass., 14.10.2016) . Dat doet u het best door uw loon, inclusief de VAA, op papier te zetten en jaarlijks apart te laten goedkeuren door de algemene vergadering (Gent, 19.05.2020) .

Meerwaardetheorie. Is de vennootschap volle eigenaar van het pand, dan kan ook een meerwaarde bij een latere verkoop de aftrek van de kosten verantwoorden (Gent, 03.12.2019; Antwerpen, 14.01.2020) . Cassatie verduidelijkt nu echter dat de loutere kans op die meerwaarde niet volstaat. U moet aantonen dat u de intentie om dit inkomen voor uw vennootschap te verwerven al had toen uw vennootschap het pand aankocht.

Tip. Maak vóór de aankoop van het pand een financieel plan op waarin u die intentie uiteenzet.

De fiscus kreeg gelijk omdat de argumenten van de vennootschap (beroepsgebruik, bezoldigingstheorie en meerwaardetheorie) loutere beweringen bleven. Zorg voor een apart beroepsgedeelte, kader het voordeel gratis woning in uw loonpolitiek en maak de intentie om het pand later met winst te verkopen duidelijk in een financieel plan.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878