BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Is uw ‘oude’ plug-inhybride niet meer voor 100% aftrekbaar?

Indien u vóór 01.01.2018 een plug-inhybride aankocht, dan is die mogelijk sinds 01.01.2020 fiscaal wat minder aftrekbaar. Hoe komt dat dan? Er bestond toch een overgangsfase voor wagens die aangekocht werden vóór 01.01.2018?

Is uw plug-inhybride ‘fake’ of niet?

Enkel plug-inhybrides kunnen ‘fake’ zijn. Rijdt u met een gewone hybride (eentje zonder stekker), dan kunt u op uw beide oren slapen. Zo’n hybride kan nl. nooit ‘fake’ zijn. Enkel oplaadbare hybrides kunnen het statuut van fakehybride krijgen. Een oplaadbare hybride is een hybride waarvan de elektrische batterij oplaadbaar is via een aansluiting op een externe energiebron.

Batterijcapaciteit OF uitstoot. Uw plug-inhybride is maar een fakehybride als deze een té lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg) heeft OF een té hoge CO² -uitstoot (> 50 g/km).

Tip. De fiscus rond de uitkomst van de berekende batterijcapaciteit af. Hierdoor voldoet in de praktijk ook nog een voertuig dat een batterijcapaciteit heeft van 0,45 kWh/100 kg. Zodra de uitkomst lager is, is er geen ontsnappen meer aan!

Fiscale gevolgen sinds 01.01.2020

Andere CO²-uitstoot sinds 01.01.2020! De sinds 01.01.2020 in aanmerking te nemen CO² -uitstoot van een fakehybride is die van de overeenstemmende niet-hybride. Bestaat er geen overeenstemmende niet-hybrideauto, dan wordt de uitstoot van de fakehybride volgens het inschrijvingsbewijs vermenigvuldigd met 2,5.

Tip. De meest recente lijst van overeenstemmende voertuigen dateert van 30.10.2020 en kunt u op de site van de fiscus via deze link downloaden https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-valse-hybrides-faux-hybrides-falscher-hybrid-2020-10-30.xlsx .

Fiscale aftrek. Sinds aanslagjaar 2021, voor boekjaren die ten vroegste op 01.01.2020 starten, moet u de aftrekbeperking voor autokosten berekenen door de zgn. gramformule toe te passen:

aftrekpercentage = 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2)%

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng = 0,90)

Let op 1! Er zijn nog beperkingen. Zo kan de aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Let op 2! Een fakehybride, die u na 31.12.2017 aankocht en t.e.m. 2019 voor 90% à 100% aftrekbaar was, is sinds 2020 door de toepassing van de CO² -uitstoot van de overeenstemmende niet-hybrideauto en de gramformule, in het slechtste geval nog voor 40% aftrekbaar.

Plug-inhybrides van vóór 2018

Aangeschaft VÓÓR 01.01.2018. De regeling waarbij men kijkt naar de CO² -uitstoot van de niet-hybrideversies geldt niet voor wagens die al vóór 2018 aangekocht zijn. Voor hen mag u wel naar de CO² -uitstoot van de hybrideversie blijven kijken na 2020. Onder ‘kopen’ verstaat men ‘bestellen’. Een in 2017 ondertekende bestelbon volstaat dus.

Zelfde CO²-uitstoot en toch minder aftrekbaar? Ja, dat zal meestal zo zijn. De CO² -uitstoot van plug-inhybrides op de Belgische markt lag eind 2017 tussen de 22 en 78 g/100 km, waardoor de fiscale aftrekbaarheid t.e.m. 2019 (aanslagjaar 2020) 100% bedroeg indien de CO² -uitstoot maximaal 60 g/100 km is of 90% indien deze tussen 61 en 105 g ligt. Sinds 2020 moet u echter ook de gramformule toepassen waardoor uw plug-inhybride nog enkel 100% aftrekbaar is indien de CO² -uitstoot maximaal 40 g bedraagt in geval van een dieselmotor en 42 g voor een benzinemotor.

De fiscale aftrek van een fakehybride aangekocht na 31.12.2017 wordt sinds 2020 in het slechtste geval beperkt tot 40% (voordien was dat 90% of 100%). Door een overgangsmaatregel wordt uw ‘oude’ fakehybride (die u aankocht vóór 01.01.2018) niet zo zwaar afgestraft. Sinds 2020 ligt die fiscale aftrek in principe tussen de 81% en 100%.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878