GRONDIG ONDERZOCHT - PRAKTIJKRUIMTE - 12.01.2021

Praktijk in gezinswoning en echtscheiding: de fiscale kant

Stel, uw praktijkruimte bevindt zich in de gezinswoning, maar ingevolge een echtscheiding moet u die verlaten. Vermits u de afschrijvingen van de praktijkruimte niet meer kunt voortzetten, rijst dan de vraag of u een zgn. minderwaarde (als beroepskosten) kunt aftrekken. Is dat zo of toch niet? Een recent arrest licht toe...

Een minderwaarde aftrekken

Als een investering in waarde daalt, bv. n.a.v. een schadegeval, is het mogelijk om een zgn. aanvullende afschrijving of minderwaarde te boeken en die als beroepskosten af te trekken. Denk bv. aan een auto die u pas gekocht heeft en total loss is. Dan kunt u de resterende afschrijvingen als minderwaarde aftrekken. Hierna gaan we na of dit ook kan als het betrokken goed alleen maar ‘buiten gebruik gesteld is’, maar zeker niet ‘vernietigd’ is...

Wat is er gebeurd?

De feiten . Twee arts-specialisten hebben elk een aparte praktijkruimte in de gezinswoning. In 2010 loopt hun huwelijk op de klippen en de vrouw verlaat de woning. In haar aangifte trekt ze de volledige boekwaarde van haar praktijk (€ 95.000) af als beroepskosten. Deze zgn. minderwaarde heeft betrekking op het terrein, het gebouw, de onderhoudswerken, de uitrusting en het meubilair.

De betwisting. De controleur verwerpt de aftrek van de minderwaarde volledig. Volgens hem kan er slechts tot aanvullende afschrijvingen overgegaan worden als er een zgn. duurzame waardevermindering aangetoond kan worden, wat hier niet het geval is. Het is immers niet omdat de praktijkruimte niet meer gebruikt wordt, dat de activa daardoor niets meer waard zouden zijn, aldus de controleur.

Wat heeft de rechter gezegd?

Nadat de fiscus in eerste aanleg al gelijk gekregen had (rb. Gent, 11.04.2018) , is dat ook in beroep het geval (Gent, 03.03.2020) . Gezien de conflictsituatie na de scheiding kan het hof enerzijds nog wel aannemen dat de vrouw haar praktijk niet meer kon uitoefenen in de voormalige gezinswoning, en de activa die onlosmakelijk verbonden zijn met de praktijkruimte (het terrein, het gebouw en de onderhoudswerken) bijgevolg niet meer gebruikt konden worden voor haar beroepsactiviteit. Anderzijds vindt het hof dat er niet aangetoond werd dat de werkelijke waarde van deze activa hierdoor ook gedaald zou zijn, zodat de boeking van een minderwaarde toch niet verantwoord is.

Wat moet u ervan onthouden?

Gedaalde verkoopwaarde of niet? Een buitengebruikstelling van een investering volstaat niet om een minderwaarde af te trekken als beroepskosten. Dit zal nl. enkel het geval zijn als de waarschijnlijke verkoopwaarde ook effectief daalt door de buitengebruikstelling, maar het feit dat een van de partners vertrekt, leidt daar op zich niet toe.

Wanneer is dat het geval? Voor de praktijkruimte zelf zal een waardevermindering meestal niet mogelijk zijn, zoals ook blijkt uit het hier besproken arrest. Voor zaken zoals geïntegreerde verlichting, op maat gemaakt meubilair, enz. kan er in principe echter wél aangetoond worden dat de verkoopwaarde daalt, dus is het verdedigbaar om daarvoor een minderwaarde te boeken. Dit geldt dan weer niet voor meubilair en uitrusting die normaal gezien meegenomen kunnen worden, en ook gewoon verder afgeschreven kunnen worden.

Tip. Als de praktijkruimte een privébestemming zal krijgen na de echtscheiding, kan de waarde ervan opgenomen worden in de echtscheidingsregeling, zodat u er een vergoeding voor krijgt. Dit is werk voor uw (echtscheidings)advocaat.

Vermits de verkoopwaarde van een gebouw in principe niet daalt doordat u het verlaat, volstaat de buitengebruikstelling ervan (‘in uw hoofde’) niet om een minderwaarde af te trekken als beroepskosten. Dit is echter wél mogelijk voor investeringen die geïntegreerd zijn in het gebouw en ‘verloren’ gaan door de buitengebruikstelling.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878