ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 09.03.2021

Hoeveel ki voor buitenlands vastgoed?

België werd al meermaals veroordeeld door het Hof van Justitie voor het verschil in fiscale behandeling tussen Belgisch en buitenlands vastgoed. Een nieuwe wet moet daar nu verandering in brengen. Hoe?

Waarover gaat het? Net zoals voor Belgisch vastgoed moet u indien u een buitenlands onroerend goed bezit, dit aangeven in uw aangifte personenbelasting. Belgische onroerende goederen die niet verhuurd worden of aan particulieren verhuurd worden, worden ongeacht wat de werkelijke huurinkomsten ook zijn, belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) verhoogd met 40%. Voor uw tweede verblijf in het buitenland moet u de ontvangen huur aangeven, of de huurwaarde als u het pand niet verhuurt. De Administratie aanvaardde eerder al onder druk van Europa in een circulaire van 29 juni 2016 (circ. AAFisc nr. 22/2016, Ci.704.681) dat u voor die huurwaarde een beroep kunt doen op de in het buitenland vastgestelde fictieve huurwaarde (zoals de Franse ‘valeur locative brute’, de Nederlandse ‘WOZ-waarde’ en de Spaanse ‘valor catastral’).

Ki voor buitenlands onroerend goed. Om die discriminatie weg te werken zal de fiscus voor ieder buitenlands onroerend goed een ki berekenen. Volgens de nieuwe wet (wet van 17.02.2021, BS 25.02.2021) zal dat ki forfaitair vastgesteld worden door een correctiefactor toe te passen op de actuele verkoopwaarde, om zo tot de waarde anno 1975 te komen (voor een verkoopwaarde anno 2020 is de correctiefactor 15,036). Het bekomen bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met 5,3% om de verkoopwaarde terug te brengen tot een fictieve ‘huurwaarde’. Een buitenlandse vakantiewoning met een verkoopwaarde in 2020 van € 350.000 krijgt zo bv. een ki van € 1.233,71 (= € 350.000 / 15,036 x 5,3%) toegekend. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022).

Vragenlijst. Eigenaars van een buitenlands onroerend goed zullen binnenkort aan de fiscus volgende informatie moeten verschaffen: een beschrijving van het goed, de ligging, de normale verkoopwaarde van soortgelijke panden in de regio of, indien niet bekend, de aankoopprijs en het aankoopjaar, en de kostprijs en uitvoeringsdatum van de renovatiewerken. Wie vanaf 1 januari 2021 een buitenlands onroerend goed verwerft, moet daarvan binnen de vier maanden aangifte doen ( foreigncad@minfin.fed.be ).

Vanaf inkomstenjaar 2021 zal u voor buitenlandse woningen een kadastraal inkomen moeten aangeven in plaats van tot nu toe de werkelijke huur(waarde). Dat ki zal de fiscus bepalen aan de hand van een vragenlijst.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878