FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 10.06.2021

De toelichting bij de jaarrekening: niet zomaar bladvulling!

De toelichting maakt deel uit van de neer te leggen jaarrekening, maar nog al te vaak wordt ervan uitgegaan dat externe partijen alleen maar naar de jaarrekening zelf kijken. Klopt dat wel? Wat kunt u afleiden uit die toelichting en is er voor 2020 een speciaal aandachtspunt?

Toelichting bij de jaarrekening

Pure bladvulling? Nog al te vaak wordt er inderdaad van uitgegaan dat externe partijen zoals banken en leveranciers alleen maar oog hebben voor de jaarrekening zelf. De toelichting wordt nog te vaak als bladvulling aangezien zonder dat er effectief veel mee gedaan wordt.

Toch beter ook aandacht aan besteden. Inderdaad, want voor een goed begrip van een jaarrekening kunt u die het best ‘samen lezen’ met een correcte toelichting. Er valt nl. meer uit af te leiden dan u misschien zou denken. Eens kijken wat zoal...

Wat kunt u eruit afleiden?

Toelichting vaste activa. U kunt hier bv. achterhalen waarom de activa van een vennootschap zoveel fluctueren van jaar tot jaar. U ziet immers wat de aanschafwaarde is van de activa, wat er bijgekocht is en wat de afschrijvingen zijn.

Financiële activa. Heeft een vennootschap een deelneming in een andere vennootschap, dan kunt u onder de financiële activa het percentage aan aandelen terugvinden en ook hoeveel zij daarvoor betaald heeft. De vennootschap is ook verplicht om te vermelden hoeveel het eigen vermogen en het nettoresultaat zijn van de vennootschap waarin ze een deelneming heeft. Op die manier kunt u zich een beeld vormen van het feit of die deelneming nog haar juiste waarde heeft.

Toelichting bij de passiva. In de staat van het ‘kapitaal’ kunt u de samenstelling ervan zien. Ook indien een van de aandeelhouders zijn deel nog niet volstort heeft, vindt u dat hier terug...

Andere informatie. In de toelichting kunt u nagaan of er vervallen fiscale of sociale schulden zijn. Kijk zeker ook even naar de ‘niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Daarin ziet u bv. of er hypotheken gevestigd zijn, of er zaken in pand gegeven zijn en voor welk bedrag, of er hangende geschillen zijn, enz.

Tip.  Wilt u dus zakendoen met een vennootschap waarmee u tot nog toe niet gewerkt heeft, vraag dan zeker de jaarrekening ervan op en analyseer de toelichting.

Let op!  Omgekeerd doen uw leveranciers dit natuurlijk ook.

Extra info voor 2020 door corona?

Corona-afbetalingsplan loopt nog in 2021? Mogelijk heeft u een betalingsuitstel of een afbetalingsplan verkregen voor bepaalde overheidsschulden zoals de RSZ, bedrijfsvoorheffing en/of de btw en moet er na de balansdatum, lees: na 31 december 2020 voor boekjaren gelijklopend met het kalenderjaar, nog een saldo voldaan worden. Ook dat kunt u in de toelichting terugvinden.

Opnemen onder vervallen schulden. Dit saldo moet u volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ook in de toelichting opnemen bij de vervallen belastingschulden of de vervallen RSZ-schulden samen met de bedragen waarvoor geen uitstel van betaling toegestaan is.

Tip 1.  Er kan dan desgevallend onder de ‘andere toelichtingen’ vermeld worden dat de ‘vervallen schulden’ betrekking hebben op die uitgestelde betaling of een corona-afbetalingsplan.

Tip 2.  Vraag aan uw boekhouder om dit ook zo te doen. Kwestie dat derden dit ook correct lezen.

Uit de toelichting kunt u heel wat ‘interne keuken’-informatie halen die u niet heeft als u zich alleen focust op de neergelegde jaarrekening. Ook een nog lopend betalingsuitstel of een afbetalingsplan omwille van corona moet onder de ‘vervallen schulden’ vermeld worden en kan desgevallend verklaard worden in de ‘andere toelichtingen’.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878