RECHT - FACTUUR - 10.06.2021

Inhoudingen op bepaalde facturen?

Uw aannemer of poetsfirma stuurt uw bedrijf een factuur. Soms mag u die facturen niet volledig betalen. Ah ja, hoezo dan?

Inhoudingsplicht? Daar draait het inderdaad om. Als u de factuur voor aannemers- of poetswerken krijgt, moet u nakijken of de aannemer of poetsfirma geen sociale of fiscale schulden heeft. Is dat zo, dan mag u de factuur niet volledig betalen en moet u integendeel een deel van wat u verschuldigd bent doorstorten naar de RSZ en/of fiscus.

Voor welke facturen? Die inhoudingsplicht geldt niet altijd. Ze geldt als u een beroep doet op een aannemer voor bouwwerken. Ook als u een beroep doet op een schoonmaakbedrijf of bewakingsfirma geldt de verplichting. Er is geen inhoudingsplicht als u een beroep doet op een accountant. Als particulier moet u sowieso geen inhoudingen doen.

Hoe checken? Dat kunt u doen op https://www.checkinhoudingsplicht.be/ . U kunt daar dan het ondernemingsnummer van bv. de aannemer ingeven. Vervolgens krijgt u een groen of rood licht te zien. Is er een groen licht, dan moet u niets doen. Geeft de applicatie een rood licht, dan betekent dit dat de aannemer ofwel fiscale, ofwel sociale schulden heeft of beide. De applicatie bezorgt u dan via een link de betaalgegevens om de in te houden bedragen door te storten aan de RSZ en/of fiscus.

Wanneer checken? U moet dat alvast doen op het moment dat u het contract met de aannemer/dienstverlener sluit. Daarnaast moet u de check ook doen per factuur die u ontvangt. Wilt u de factuur na deze datum betalen, dan doet u het best opnieuw een check. Het attest heeft immers een beperkte geldigheidsduur.

Hoeveel inhouden? Als uw aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent (excl. btw) inhouden en doorstorten aan de RSZ. Zijn er fiscale schulden, dan gaat het om 15% van het verschuldigde bedrag (excl. btw) dat u moet inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën.

U ‘vergeet’ het. Komt u de inhoudingsplicht niet na, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale/fiscale schulden van de aannemer. Die aansprakelijkheid is beperkt tot de totaalprijs van de werken toevertrouwd aan de (onder)aannemer, excl. btw. Bovendien kan de RSZ en de fiscus, naast het bedrag van de te storten inhoudingen, een opleg vorderen die gelijk is aan de te betalen som. U riskeert dus de factuur twee keer te moeten betalen.

Op het moment dat u de factuur van uw aannemer of poetsfirma wilt betalen, checkt u op https://www.checkinhoudingsplicht.be/ of u daarop 35% en/of 15% moet inhouden en doorstorten aan resp. RSZ en/of fiscus.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878