FISCAAL - BTW - 10.06.2021

Vanaf wanneer en tot wanneer kunt u btw terugvragen?

U stelt vast dat u op een factuur van enkele jaren geleden vergeten bent de btw terug te vragen, per vergissing te weinig btw teruggevraagd heeft of btw betaald heeft terwijl dat niet moest. Kunt u die btw nu alsnog recupereren?

Vanaf wanneer?

Vanaf opeisbaarheid. De vordering tot teruggave van btw, en nalatigheidsinteresten en administratieve boetes in verband daarmee, ontstaat vanaf dat de btw opeisbaar geworden is. Dat is vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn of de dienst verricht is, of eventueel vanaf de factuurdatum als die eerder valt.

Voorbeeld. U ontvangt op 21 juni 2021 een levering van goederen, maar de factuur pas op 3 juli 2021. U kunt de btw op die factuur al terugvragen in de aangifte voor het tweede kwartaal van 2021, ook al dateert de factuur van het derde kwartaal. Ook in de omgekeerde situatie, waarbij u de factuur voor een levering in juli 2021 al in juni ontvangen zou hebben, kunt u de btw al terugvragen in de aangifte voor het tweede kwartaal.

Tip.  Heeft u de btw ten onrechte betaald, bv. omdat een aannemer btw gerekend heeft hoewel de regeling medecontractant van toepassing was, of omgekeerd, omdat u zelf de btw aangerekend heeft als medecontractant terwijl de leverancier btw had moeten rekenen, dan is die nooit opeisbaar geweest en ontstaat de vordering op het moment van de onverschuldigde betaling.

Let op! De aftrekbare btw in de aangifte wordt u wel niet direct noch automatisch terugbetaald. Ze wordt verrekend met de verschuldigde btw en enkel als het saldo in uw voordeel hoger is dan € 400, of voor de laatste aangifte van het jaar € 50, kunt u vragen om u dat tegoed terug te betalen. Die drempelbedragen gelden sinds 1 april 2021.

Tot wanneer?

Beperkt in de tijd. De btw terugvragen kan niet onbeperkt. De termijn om de btw terug te vorderen verstrijkt aan het einde van het derde jaar na het jaar waarin de btw opeisbaar geworden is.

Voorbeeld. Btw op facturen van 2018 kunt u nog in 2021 recupereren. De termijn van drie jaar verstrijkt immers op 31 december 2021. Btw op facturen van voor 2018 kunt u in 2021 niet meer recupereren.

Welke procedure? Niets speciaals. U hoeft geen aparte aangifte of een bezwaar of dergelijke in te dienen. Uw boekhouder verwerkt de terug te vragen btw mee in uw normale btw-aangifte.

Let op! De laatste btw-aangifte van 2021 waarin u nog de btw van 2018 kunt recupereren, is niet de vierde kwartaalaangifte, maar de derde. De vierde aangifte dient u immers niet meer in 2021 in, maar pas in januari 2022, dus na het verstrijken van de verjaringstermijn.

Tip.  De Btw aanvaardt wel dat als u vóór het verstrijken van de verjaringstermijn (tussen de indiening derde kwartaalaangifte en het einde van het jaar) een aangetekend schrijven richt met teruggaveverzoek, de verjaring niet ingeroepen wordt zo u de btw-teruggave in de vierde kwartaalaangifte opneemt.

Geen tien jaar. Wanneer u een betaling doet die u niet verschuldigd bent en dat niet uit vrijgevigheid is, heeft u volgens de burgerrechtelijke regels tien jaar de tijd om die zgn. onverschuldigde betaling terug te vorderen. Wanneer u ten onrechte btw betaald heeft, geldt deze gemeenrechtelijke verjaringstermijn echter niet (Antwerpen, 30.03.2021) . Inzake verjaring wijkt het fiscale recht immers af van het gemene recht. De termijn is dus ook drie jaar indien u btw betaald heeft als dat niet moest.

Tip 1.  Gaat het om btw die u ten onrechte betaald heeft, omdat de leverancier die ten onrechte aangerekend heeft, dan gaat het om een onverschuldigde betaling aan de leverancier, en om die van hem terug te vorderen heeft u wel tien jaar de tijd.

Tip 2.  U vraagt dan het best dat de leverancier een creditnota en een correcte factuur opmaakt.

U kunt betaalde btw terugvorderen tot het einde van het derde jaar na het jaar van levering/dienst, of van de factuur als die eerder was. Wacht niet tot de laatste kwartaalaangifte van dat derde jaar, anders bent u te laat. De termijn is ook drie jaar zo u btw betaald heeft als dat niet moest in plaats van normaal gezien tien jaar voor onverschuldigde betalingen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878