AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.06.2022

Beter een lichte vracht in uw BV dan een personenauto?

Fiscaal gezien is het interessanter om met een lichte vracht te rijden dan met een personenauto. Waarom is dat nu ook alweer? Wat zijn de voorwaarden om van een lichte vracht te spreken? En hoe bewijst u dat die voorwaarden vervuld zijn?

Fiscale verschillen

Kostenaftrek. De kosten van een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zijn voor uw vennootschap aftrekbaar voor 40% tot 100% volgens de zgn. gramformule. De kosten van een lichte vrachtauto zijn in principe volledig aftrekbaar.

Tip.  Het verschil zal de volgende jaren steeds groter worden, want kosten van personenauto’s op fossiele brandstof, ook hybrides, zullen tegen 2028 helemaal niet meer aftrekbaar zijn. Die zgn. vergroening geldt niet voor lichte vrachtauto’s.

Voordeel van alle aard (VAA). Gebruikt u een auto van uw vennootschap gratis privé, dan wordt u belast op een forfaitair VAA volgens een formule gebaseerd op de zgn. cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto, ongeacht de omvang van het privégebruik. Het VAA van een lichte vracht is wel afhankelijk van de omvang van het privégebruik. U moet de werkelijke waarde van het VAA voor u bepalen, bv. door de kosten van het voertuig te vermenigvuldigen met het percentage privégebruik. Of dit een kleiner of groter VAA oplevert dan voor een personenauto, hangt dus van geval tot geval af.

Btw-recuperatie. De btw die u op de aankoop en kosten van een personenwagen betaalt, is maximaal voor 50% recupereerbaar. Dit is zelfs zo als u de auto volledig beroepsmatig gebruikt. Voor een lichte vracht is de btw aftrekbaar in de mate van het beroepsgebruik. Heeft u geen rittenadministratie, dan mag u dat beroepsgebruik forfaitair op 85% bepalen als u de auto voor meer dan de helft beroepsmatig gebruikt en op 35% als het beroepsgebruik kleiner is dan de helft.

Verkeersbelasting. U moet voor een lichte vracht geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) betalen zoals voor een personenauto. De jaarlijkse verkeersbelasting voor een lichte vracht is veel lager dan voor een personenauto.

Wanneer is het een lichte vracht?

Welke voorwaarden? Ongeacht hoe een auto bij de DIV ingeschreven is, is hij fiscaal gezien maar een lichte vracht als hij beantwoordt aan bepaalde criteria m.b.t. de laadruimte en het aantal passagierszetels. Concreet moet de auto ofwel een open laadbak hebben, dus een pick-up zijn, ofwel een afgesloten laadruimte hebben van ten minste 50% van de wielbasis, die over de hele oppervlakte bestaat uit een vaste vloer zonder bevestigingspunten voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels.

Blijkt uit keuringsbewijs. De fiscale criteria worden gecontroleerd door de autokeuring. Een auto is fiscaal gezien een lichte vracht als op het keuringsbewijs naast de kilometerstand een percentage van ten minste 50 vermeld wordt. Gaat het om een personenauto die omgebouwd is tot lichte vracht, dan bevestigt het keuringsbewijs dat de ombouw definitief en onomkeerbaar is.

Stof voor discussie? Normaal gezien niet. Er is een tijd geweest dat bij controles geregeld discussie was over de vraag of een auto fiscaal gezien een lichte vracht was of niet, maar toen was de wet nog niet duidelijk. De kans dat uw belasting- of btw-controleur vandaag moeilijk zal doen over het fiscale statuut van een auto die volgens het keuringsbewijs een lichte vracht is, is erg klein.

De beperking van de kostenaftrek op basis van de gramformule en de btw-aftrek tot 50% gelden niet voor een lichte vracht. Het keuringsbewijs is in principe voldoende als bewijs dat een auto een lichte vracht is. Meent de fiscus dat het toch om een personenauto gaat, dan moet hij dat met concrete elementen van de auto zelf aantonen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878