TACTIEK EN STRATEGIE - LAADPALEN - 16.08.2022

Laadpaal privé of met uw BV kopen na de wetswijziging?

Investeert u of uw vennootschap tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 in een laadpaal voor een elektrische/hybrideauto, dan wordt u daar fiscaal voor beloond. Door een wet van 05.07.2022 zijn ter zake de spelregels wel nog wat aangepast. Wat is er dan gewijzigd en investeert u nu het best privé of met uw BV in zo’n laadpaal?

U investeert privé

Fiscus sponsort tot € 675 per laadpaal. Doet u de investering privé, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvermindering via uw privéaangifte. Die vermindering wordt berekend op maximaal € 1.500 per belastingplichtige en per laadpaal en bedraagt: 45% bij een investering van 01.09.2021 t.e.m. 31.12.2022; 30% bij een investering in 2023; 15% bij een investering tussen 01.01.2024 en 31.09.2024. Investeert u nog vóór eind 2022 (al dan niet samen met uw partner) in een laadpaal van bv. € 2.000, dan bedraagt het belastingvoordeel € 675 (€ 1.500 x 45%).

Enkel voor laadpaal aan woning waar u woont! Die belastingkorting krijgt u alleen voor de installatie van een laadpaal ‘in de onmiddellijke nabijheid’ van uw gezinswoning (zijnde de woning waar u op 1 januari van het aanslagjaar uw domicilie heeft). Een laadpaal die u laat plaatsen aan uw tweede verblijf aan zee of aan een bedrijfspand (bv. een kantoorgebouw) komt dus niet in aanmerking (circulaire 2021/C/115, 22.12.2021) .

Tip.  Het is niet vereist dat u eigenaar bent van die woning. Ook een woning die u huurt, of waarvan u vruchtgebruiker bent komt in aanmerking.

Laadpaal moet ‘slim’ en ‘groen’ zijn. Anders gesteld, het laadstation moet de laadtijd en het laadvermogen registreren en doorgeven aan een centraal beheerssysteem. De gegevens en het verbruik worden zo apart van uw huishoudelijk verbruik geregistreerd. Daarnaast moet de stroom aangeleverd worden via een groenestroomcontract of via eigen hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of een warmtepomp.

Uw vennootschap investeert

Laadpaal is 100% afschrijfbaar. Laadpalen zijn niet onderworpen aan de aftrekbeperking voor autokosten. Uw vennootschap kan die investering dus volledig afschrijven op (doorgaans) tien jaar (parl. vr. nr. 673, 08.10.2021) .

Recht op investeringaftrek (IA)? Dat hangt ervan af. Uw BV heeft wel recht op de IA als het gaat om een laadpaal die u laat installeren aan een bedrijfspand (bv. een kantoor of een industriegebouw) of bedrijfsparking, maar niet als het gaat om een laadpaal aan een woning.

Let op!  Ook een laadpaal aan een woning waar tevens uw kantoor, praktijkruimte, enz. gevestigd zijn (zgn. gemengd gebruikt pand) komt niet in aanmerking voor de IA. Dat heeft de minister onlangs bevestigd (parl. vr. nr. 947, Vermeersch, 21.03.2022) .

Tot 200% afschrijfbaar als iedereen die mag gebruiken! Mag iedereen zijn auto (tegen een vergoeding) komen opladen aan de laadpaal van uw vennootschap, dan beloont de fiscus u met een verhoogde kostenaftrek. Doet uw vennootschap de investering in de periode van 01.09.2021 t.e.m. 31.03.2023, dan kan ze de kosten niet voor 100% maar voor 200% aftrekken! Doet uw vennootschap de investering in de periode van 01.04.2023 t.e.m. 31.08.2024, dan bedraagt het aftrekbaar percentage 150%.

Tip 1. Oorspronkelijk was voorzien dat de afschrijvingen aftrekbaar waren ten belope van 200% als de investering vóór 01.01.2023 gedaan werd. Dit kantelmoment wordt door de nieuwe wet van 05.07.2022 nu drie maanden opgeschoven, naar 01.04.2023 (nieuw art. 64quater, lid 1, eerste streepje WIB 92) .

Tip 2. De laadpaal moet niet permanent toegankelijk zijn voor derden. Het volstaat dat derden deze kunnen gebruiken tijdens de gebruikelijke openings- of sluitingstijden van uw vennootschap.

Tip 3. U moet die laadpaal niet langer melden bij de FOD Financiën. Die voorwaarde was voorzien bij de initiële regeling maar werd nu geschrapt (opheffing art. 64quater, lid 2, vijfde streepje WIB 92) .

Is die 200% (of 150%) ook combineerbaar met de investeringaftrek? Neen. Aanvankelijk kon dit wel, maar die combinatie (verhoogde kostenaftrek én IA van 8% of 25%) is uiteindelijk toch te veel van het goede. De wet van 05.07.2022 past dit dus retroactief aan (sinds 01.09.2021). Kiest u voor de verhoogde kostenaftrek, dan kunt u op die laadpaal geen IA meer claimen (nieuw art. 64, lid 2, tweede streepje WIB 92) .

Privé of met uw vennootschap investeren?

Cijfervoorbeeld 1. Een laadpaal aan uw eigen woning kost € 2.000 (incl. btw). Een extra loon wordt bv. belast tegen 60% (50% verhoogd met ± 10% sociale bijdragen) en de winst wordt belast tegen 20%. Uw vennootschap is een gewone btw-plichtige en kan bv. 50% van de btw recupereren.

Privéaankoop betaald met: Privévermogen Nettodividend Extra nettoloon
Belastingbesparing aftrek extra loon (€ 1.000)
Extra brutoloon - - € 5.000
Loonbelasting (bv. 60%) - - (€ 3.000)
Brutodividend - 2.352,94 -
Dividendbelasting (bv. 15% VVPR-bis) - (€ 352,94) -
Brutokost laadpaal (incl. btw) € 2.000 € 2.000 € 2.000
Belastingvermindering 45% (€ 675) (€ 675) (€ 675)
Nettokost laadpaal (incl. dividend- of loonbelasting) € 1.325 € 1.677,94 € 3.325
Aankoop met uw vennootschap: Publieke laadpaal Niet-publieke laadpaal
Brutokost laadpaal (incl. 21% btw) € 2.000 € 2.000
Belastingbesparing afschrijving (200%) (€ 730,58) -
Belastingbesparing afschrijving (100%) - (€ 365,29)
Aftrekbare btw (bv. 50%) (€ 173,55) (€ 173,55)
Nettokost laadpaal € 1.095,87 € 1.461,16

Cijfervoorbeeld 2. We gebruiken dezelfde gegevens maar de laadpaal wordt geïnstalleerd door uw kmo-vennootschap bij een zuiver bedrijfspand of -parking.

Aankoop met uw vennootschap: Publieke laadpaal Niet-publieke laadpaal
Brutokost laadpaal (incl. 21% btw) € 2.000 € 2.000
Belastingbesparing afschrijving (200%) (€ 730,58) -
Belastingbesparing afschrijving (100%) - (€ 365,29)
Belastingbesparing gewone investeringsaftrek - (€ 91,32)
Aftrekbare btw (bv. 50%) (€ 173,55) (€ 173,55)
Nettokost laadpaal € 1.095,87 € 1.369,83

Conclusie: afhankelijk van waar de laadpaal komt en of die publiek toegankelijk mag zijn. Gaat het om een laadpaal aan uw bedrijfspand of een tweede verblijf , dan doet u de investering sowieso beter met uw vennootschap. Naargelang het geval kan ze de afschrijvingen dan voor 100% (niet publiek) of 150%-200% (publiek) aftrekken. Privé investeren in een dergelijke laadpaal levert u nl. geen fiscaal voordeel op. Gaat het daarentegen om een laadpaal aan uw gezinswoning , dan levert zowel een investering door u privé als een investering door uw vennootschap een fiscaal voordeel op. Is het voor u geen probleem dat iedereen deze laadpaal mag gebruiken, dan doet u de investering in principe het best via uw vennootschap. Is de laadpaal niet publiek toegankelijk, dan hangt het ervan af van hoe u de kost privé betaalt (met privévermogen of door geld uit uw vennootschap te halen, bv. via een dividend of extra loon).

Investeert uw vennootschap in een publieke laadpaal, dan heeft u tijd tot 01.04.2023 (i.p.v. voorheen 01.01.2023) om de verhoogde kostenaftrek van 200% te genieten. Door de wet van 05.07.2022 kan die verhoogde aftrek echter niet meer gecombineerd worden met de investeringsaftrek van (momenteel) 25%. Gaat het om een laadpaal aan uw gezinswoning, dan is ook een investering door u privé in plaats van door uw vennootschap mogelijkerwijs interessant als u niet wenst dat iedereen zijn of haar auto daar komt laden.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878