ONTSLAG - IMPLICIET ONTSLAG - 28.09.2022

Als werkgever het telewerk wijzigen?

Wegens de energiecrisis willen sommige werkgevers iets wijzigen aan het afgesproken telewerk. Wat is er van belang als u impliciet ontslag wilt vermijden?

Telewerkuren vastgelegd. Stel, u heeft met een werknemer afspraken gemaakt over telewerk in een bijlage bij het contract. Wilt u daar nadien iets aan wijzigen, dan bestaat de kans dat dit een moeilijke discussie wordt.

Soms kan dit leiden tot ‘impliciet ontslag’. U mag, zoals u wellicht weet, een essentiële arbeidsvoorwaarde niet aanzienlijk wijzigen zonder toestemming van de werknemer. Het telewerk is voor veel werknemers essentieel. Wijzigt u dit ‘aanzienlijk’, dan kan de werknemer u verwijten dat u contractbreuk gepleegd heeft. Gevolg: hij kan een opzegvergoeding eisen (die overeenkomt met een normale opzegtermijn).

Kleine wijzigingen kunnen wel. We denken dan bv. aan het verplaatsen van het telewerk naar een andere dag zonder dat dit specifieke moeilijkheden meebrengt voor de werknemer. Heeft de werknemer organisatieproblemen door het verplaatsen van de dag, dan ligt dat anders. Of iets een grote of kleine wijziging is, moet m.a.w. individueel per werknemer bekeken worden.

Ook een tijdelijke wijziging blijft een risico. Voorheen ging men er meestal van uit dat een tijdelijke wijziging van enkele maanden wel door de beugel kan. Vorig jaar stelde het Hof van Cassatie (Cass., 06.09.2021) zich echter streng op voor (tijdelijke) wijzigingen die ingegeven zijn door de noden van uw bedrijf. Ook voor een tijdelijke wijziging (van enkele maanden) kan de werknemer nog impliciet ontslag inroepen, oordeelde het Hof.

Hoe weet u welke werknemer erover valt? Wilt u als werkgever een bepaalde tijdelijke wijziging aanbrengen, dan kunt u alvast aankondigen dat u iets wilt wijzigen. Heeft u de intentie tot wijziging maar is de wijziging nog niet doorgevoerd, dan kan de werknemer zich nog niet op impliciet ontslag beroepen (Cass., 17.12.1979) .

Het is aan de werknemers om te reageren. Wanneer de werknemer met succes impliciet ontslag wil inroepen, moet hij immers duidelijk en spoedig reageren. Hij moet u in gebreke stellen als deze wijziging voor hem moeilijkheden meebrengt. Ga dan het best met deze werknemer in gesprek en herstel eventueel de oorspronkelijke regeling als u zeker wilt zijn dat de werknemer geen impliciet ontslag inroept.

Het kan geen kwaad om als werkgever wijzigingen aan het afgesproken telewerk aan te kondigen. Ga dan wel in gesprek met werknemers die laten weten dat ze de nieuwe regeling niet zien zitten.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878