ZAKELIJK - JURIDISCH - 22.09.2022

Een aangetekende brief online sturen?

U wilt een aangetekende zending naar bv. een klant of leverancier sturen. Kan dat vandaag al online?

1. Bpost. Om een aantekende zending via bpost ( https://www.bpost.be/nl/brief-versturen/aangetekende-zending ) te versturen, moet u vandaag nog altijd langs een fysiek postkantoor of postpunt. De barcode op het ontvangstbewijs of kasticket laat u de aangetekende brief daarna wel online volgen via Track & Trace ( https://track.bpost.cloud ). Let op!  Het is echter (nog) niet mogelijk om een e-mail te krijgen wanneer de geadresseerde de aangetekende zending effectief in ontvangst neemt.

2. Sign For Me. Uw klant of leverancier kan uw aangetekende brief in ontvangst nemen na aftekening en controle van zijn identiteitskaart (zie https://www.bpost.be/nl/aangetekende-zending voor alle details en andere opties). Tip.  Vorig jaar lanceerde bpost Sign For Me ( https://www.bpost.be/nl/sign-for-me ). Hiermee kunnen particulieren een aangetekende zending in hun brievenbus ontvangen, ook al zijn ze niet thuis om de zending af te tekenen. Ze moeten deze gratis dienst wel vooraf eenmalig activeren in een postkantoor of postpunt.

Let op!  Sign For Me is niet mogelijk voor een aangetekende zending op naam van een bedrijf (bv. uw professionele klant of leverancier). Test Aankoop ( https://bit.ly/3R51Q14 ) wijst ook op de mogelijke juridische gevolgen wanneer er iets zou fout lopen.

3. Volledig online. Sinds 2016 bestaat er in ons land een wettelijk kader dat toelaat om aangetekende zendingen volledig online te versturen en te ontvangen. Er bestaan al heel wat dienstverleners die dat organiseren. Alles gebeurt via hun webplatform, en beide partijen ontvangen notificaties in hun vertrouwde mailbox. Let op!  Zowel de verstuurder als de ontvanger moeten zich daarvoor vooraf registreren (bv. via itsme), en dat zal u wellicht niet zomaar kunnen afdwingen van bv. een klant of leverancier die in gebreke blijft.

4. Gekwalificeerd. Let er sowieso op dat u een van de elf ‘gekwalificeerde vertrouwensdienstverleners’ in ons land gebruikt. U vindt die in de tabel op de website van de FOD Economie ( https://bit.ly/3cuf0p4 ). Alleen via hún platform heeft uw aangetekende zending exact dezelfde juridische waarde als die op papier. De integriteit van de inhoud, de identiteit van de verzender en het tijdstip van de verzending kunnen dan niet betwist worden. Dat kan belangrijk zijn bij een eventueel dispuut.

Gebruik enkel een ‘gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener’ voor het elektronisch verzenden van aangetekende brieven. Weet wel dat ook de ontvanger zich hiervoor moet registreren.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878