EXTRA TIJD VOOR INDIENING BTW-AANGIFTE SEPTEMBER EN DERDE KWARTAAL 2022 - 22.09.2022

Extra tijd voor indiening btw-aangifte september en derde kwartaal 2022

De administratie voorziet in een uitzonderlijke tolerantie ten aanzien van de termijnen voor het indienen van de btw-aangiften voor september 2022 en het derde kwartaal 2022. Wat moet u hierover weten?

Indiening btw-aangiften

Kortweg gezegd, is er extra tijd voor de indiening van de btw-aangiften en intracommunautaire opgaven, zo moeten:

  • de btw-aangiften van september 2022 en het derde kwartaal 2022  uiterlijk op 25.10.2022 (in plaats van op 20.10.2022) ingediend worden;
  • de intracommunautaire opgaven van september 2022 en het derde kwartaal 2022  uiterlijk op 25.10.2022 (in plaats van 20.10.2022) ingediend worden.

Belastingplichtigen die een terugbetaling wensen moeten hun btw-aangifte uiterlijk op 24 oktober 2022 indienen.

Betalingen

De betaling van de verschuldigde btw voor september 2022 en het derde kwartaal 2022 moet echter wel nog altijd uiterlijk op 20.10.2022  gebeuren.

Voor meer info, zie: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uitstel-btw-aangiften-3-kwartaal-september-2022 .

U krijgt uitzonderlijk tijd tot en met 25.10.2022 (i.p.v. 20.10.2022) om uw btw-aangiften en intracommunautaire opgaven voor september en het derde kwartaal 2022 in te dienen. Dit geldt echter niet voor de betaling van de verschuldigde btw!

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878