SOFTWARE - APPS - 22.09.2022

WhatsApp: nieuwe functies voor uw privacy

WhatsApp test nieuwe functies die de privacy van de gebruikers nog beter moeten beschermen. Wat moet u hierover weten?

Bepaalde nieuwe privacy-functies zijn voorlopig alleen beschikbaar in nieuwste bètaversies voor iOS en Android. Na uitvoerige tests worden ze wellicht daarna aan de reguliere WhatsApp toegevoegd. Voor sommige functies is dat zelfs nu al zo.

Bent u online?

Laatst gezien. Op dit moment kunt u via Settings ; Account ; Privacy ; Last Seen instellen wie van de andere WhatsApp-gebruikers kan zien wanneer u de app het laatst bekeken heeft. Zo bepaalt u zelf of iedereen, alleen uw contacten of helemaal niemand uw status te zien krijgt. Tip.  U kunt zelfs specifieke personen uitsluiten.

Online. Binnenkort wordt het Last Seen -menu uitgebreid tot Last Seen & Online . Onder de titel Who can see when I’m online kunt u dan ook bepalen wie kan zien of u al dan niet online bent. Uw online-status kan gezien worden door ofwel iedereen, ofwel diegenen die u aangeduid heeft voor de ‘laatst gezien-status’.

Wat is precies het verschil? Is het verschil tussen Last Seen en Online nog niet helemaal duidelijk? Op https://bit.ly/3S1X9oy krijgt u meer uitleg.

Groepsgesprek verlaten

Vorige deelnemers. In een eerdere bètaversie van WhatsApp kon u via de Past participants -optie van een groepsgesprek al een lijst zien van alle deelnemers die de chat in de afgelopen 60 dagen hadden verlaten of er uit verwijderd waren.

Discreet verlaten. De nieuwste bètaversie laat gebruikers nu ook zelf een groepsgesprek verlaten zonder dat de andere deelnemers daarvan expliciet gewaarschuwd worden via het klassieke “ … heeft de groep verlaten ”. Let op.  De beheerder van het groepsgesprek krijgt wel nog altijd een melding te zien wanneer u opstapt.

Screenshots verhinderen

Eenmalige weergave. In de reguliere WhatsApp kon u al langer ‘view once’-foto’s of -video’s ( https://bit.ly/3RHagfg ) versturen. Deze verdwijnen weer nadat de ontvanger ze (eenmalig) heeft geopend.

Geen screenshot. In de nieuwe bètaversies kunt u voorkomen dat de ontvanger daar nog snel een screenshot van maakt. Hij krijgt dan de melding ‘Screenshot blocked’. Uzelf als verzender wordt nog niet geïnformeerd over een screenshotpoging, maar in de toekomst zal dat mogelijk wel zo zijn. Let op.  Deze nieuwe optie is alleen beschikbaar voor ‘view once’-foto’s of -filmpjes en dus niet voor gewone posts. Weet ook dat de ontvanger nog altijd een foto of opname kan maken met de camera van een andere telefoon.

Bericht weer verwijderen

Weg ermee. In de reguliere WhatsApp kunt u verzonden berichten in een groepschat of individuele chat weer verwijderen ( https://bit.ly/3QG3JQw ). U kunt ze wissen voor ofwel de ontvanger(s), ofwel uzelf (zodat bijv. uw partner niet kan meelezen).

Tweeënhalve dag. Onlangs werd de wisperiode uitgebreid van één uur, acht minuten en 16 seconden naar twee dagen en twaalf uur - zelfs in de reguliere WhatsApp. Let op.  Een voorwaarde is wel dat alle betrokkenen de laatste WhatsApp-versie gebruiken. Is dat niet het geval, dan krijgt u zelfs geen melding van het feit dat de boodschap niet gewist werd.

Weet dat u nu tweeënhalve dag de tijd heeft om een verzonden bericht in WhatsApp weer te verwijderen. Binnenkort kunt u ook een groepsgesprek discreet verlaten, waarbij alleen de beheerder - maar niet de andere deelnemers - daarvan expliciet gewaarschuwd wordt.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878