BTW - ELEKTRICITEIT - 24.10.2022

Elektriciteitsfacturen nu beter op uw privénaam laten zetten?

De federale regering heeft beslist om de tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% voor residentiële elektriciteitscontracten permanent te maken. Laat u uw verbruik dan sowieso het best op uw privénaam factureren of maakt dat een verschil naargelang u in vennootschap zit of niet?

6% btw op elektriciteit

Van tijdelijke naar definitieve maatregel. Daar waar de daling van 21% naar 6% btw eerst tijdelijk was, zal dat 6%-tarief permanent worden, weliswaar (op een of andere manier) gecorrigeerd met accijnzen.

Wel alleen voor privéafnemers. De tariefdaling van 21% naar 6% btw geldt alleen voor de privéafnemers of m.a.w. voor de huishoudens. U moet dus een zgn. residentieel contract hebben met uw elektriciteitsleverancier. Voor een zgn. professioneel contract blijft u nl. 21% btw betalen.

Wat is een professioneel contract? In de eerste plaats zijn dat uiteraard alle contracten op naam van vennootschappen, verenigingen, enz. Daarnaast kan echter ook een eenmanszaak die doorgaans zijn elektriciteit deels privé en deels beroepsmatig gebruikt, zo’n professioneel contract hebben. We zetten de twee situaties even naast elkaar.

U heeft een eenmanszaak

Staat uw btw-nummer op de factuur? Dat is inderdaad cruciaal. Staat dat er immers op, dan is het sowieso een professioneel contract. U zal dan m.a.w. ook 21% moeten blijven betalen.

Anders geen aftrek bij gemengd gebruik? Dat klopt! Gebruikt u uw woning voor bv. 60% privé en voor 40% beroepsmatig, dan is de btw ook voor 40% aftrekbaar in uw btw-aangifte, zij het wel alleen als u een zgn. regelmatige factuur heeft, lees: een waarop uw btw-nummer staat... en precies dat heeft dus nu tot gevolg dat u het btw-tarief van 6% op elektriciteit niet kunt genieten!

Btw-aftrek laten vallen in ruil voor 6% btw? Dat is dikwijls inderdaad voordeliger. Het verschil van 15% btw krijgt u doorgaans immers niet gecompenseerd door de gedeeltelijke btw-aftrek. Dus zelfs al kunt u een deel van de 21% btw recupereren, dan nog zijn uw nettokosten, inclusief de aftrek als beroepskosten, veelal hoger dan wanneer u die btw-aftrek laat vallen en op uw volledige factuur nog slechts 6% btw betaalt. Laat uw btw-nummer op de factuur dan m.a.w. schrappen!

Tip.  Pas vanaf een beroepsgebruik van 84% bent u beter af met 21% btw te betalen dan met 6% btw.

U zit in vennootschap

Professioneel contract. Wordt de elektriciteit aan uw vennootschap gefactureerd, dan is dat sowieso een professioneel contract. Er zal dan blijvend 21% btw aangerekend worden.

Privéwoonst is van de vennootschap? Dan wordt u privé belast op een voordeel gratis elektriciteit van € 1.060 (bedrag voor 2022). Het btw-tarief maakt wat dat betreft geen verschil uit.

Nu het best aan u privé laten factureren? Neen! Uw belastbaar voordeel van € 1.060 valt dan uiteraard wel weg, maar daar staat dan tegenover dat u privé de facturen – met 6% btw dan weliswaar – zelf moet betalen. In totaal zal u dat allicht méér kosten dan de belastingen en de sociale bijdragen op dat forfaitaire voordeel van € 1.060. Tegen 60% kost u dat nu privé immers ‘slechts’ € 636 of m.a.w. € 53 per maand. Het effectieve verbruik privé betalen, zal dus duurder zijn...

Als eenmanszaak bent u doorgaans beter af met 6% btw dan met 21% deels aftrekbare btw. Laat uw btw-nummer dan wel van de factuur halen. Zit u in vennootschap en betaalt deze ook uw privé-elektriciteit, dan laat u dat het best zo. De 6% btw weegt dan niet op tegen het forfaitaire privé belastbare voordeel.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878