ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 28.10.2022

Nieuwe autofiscaliteit: wat is de datum van bestelling?

De Wet van de vergroening van de autofiscaliteit zorgt voor een ingrijpende hervorming op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid. De datum van bestelling is daarbij cruciaal. Hoe bepaalt u dan wat de datum van bestelling is?

Aftrek auto’s met fossiele brandstof

Auto aangeschaft vóór 01.07.2023. Het aftrekbare percentage van de autokosten wordt berekend met de zgn. gramformule.

Aftrek-% = 120% - (0,5 x coëfficiënt type brandstof x aantal g CO2 )%

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op 1!  Voor auto’s met een CO2 -uitstoot van minder dan 200 g/km kan het aftrekpercentage nooit lager zijn dan 50% en nooit hoger dan 100%.

Let op 2!  Voor auto’s met een CO2 -uitstoot ≥ 200 g/km bedraagt het aftrekpercentage altijd 40%.

Uitdoofregeling voor fossiele auto’s aangeschaft NA 30.06.2023 (en vóór 01.01.2026). Voor een auto die u aanschaft NA 30.06.2023, blijft de bestaande aftrekregeling op basis van de gramformule tijdelijk van toepassing, om vervolgens vanaf 2025 (aj. 2026) geleidelijk aan af te bouwen van maximaal 75% naar 0% in 2028 (aj. 2029). Er wordt bovendien in 2025 komaf gemaakt met de minimumaftrek van 50% (of 40% als de CO2 -uitstoot ≥ 200 g).

Fossiele auto’s aangeschaft NA 31.12.2025. Voor fossiele wagens die aangeschaft worden na 01.01.2026, zullen de autokosten in hun geheel niet meer aftrekbaar zijn (terwijl de uitdoofregeling nog wel geldt voor de wagens die voorheen aangeschaft werden).

Fossiele wagens
Datum van aanschaf Voor 01.07.2023 01.07.2023 - 31.12.2025 Vanaf 01.01.2026
Aftrekbaarheid
Inkomstenjaar Levenslang 2023 - 2024 2025 2026 2027 2028 - ... 2026 - ...
Maximum 100% 100% 75% 50% 25% 0% 0%
Minimum 50%(*) 50%(*) 0% 0%

* De ondergrens van 40% voor wagens met een CO2 -uitstoot van ≥ 200 g/km valt reeds weg.

Aftrek plug-inhybrides

Plug-inhybride aangeschaft vóór 01.01.2023. Ook hier wordt de gramformule toegepast. U moet daarbij wel een onderscheid maken tussen echte en valse hybrides. Een valse hybride is een plug-inhybride die een te lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg autogewicht) of een te hoge CO2 -uitstoot (> 50 g/km) heeft. Heeft u te maken met een fakehybride, dan moet u rekening houden met de CO2 -uitstoot van de overeenstemmende niet-hybrideauto.

Plug-inhybride aangeschaft NA 31.12.2022. Voor plug-inhybrides aangekocht (besteld) vanaf 01.01.2023 zullen de FOSSIELE-brandstofkosten terugvallen op een aftrekpercentage van maximaal 50%, ongeacht het resultaat van de gramformule. Om die reden kan het interessant zijn om de aankoop niet uit te stellen tot na 31.12.2022.

Hoe datum van aanschaf bewijzen?

Besteldatum bewijzen. De vraag op welk moment een voertuig (nieuw, tweedehands of directie) als aangekocht, geleased of gehuurd beschouwd kan worden, werd recent verduidelijkt door de FOD Financiën. Er moet gekeken worden naar de datum waarop de bestelbon, het leasingcontract of de huurovereenkomst ondertekend werd door beide partijen om te beoordelen welke fiscale regels van toepassing zijn.

Ondertekent u de bestelbon, het lease- of rentingcontract van een auto die uitsluitend rijdt op fossiele brandstof vóór 01.07.2023, dan blijven alle kosten ‘levenslang’ aftrekbaar volgens de huidige gramformule. Voor een plug-inhybride ligt die datum uiterlijk op 31.12.2022, ondertekent u de bestelbon of het contract NA 31.12.2022, dan zijn de FOSSIELE-brandstofkosten van uw plug-inhybride slechts voor 50% aftrekbaar.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878