FISCAAL - BELASTINGAFTREK - 29.11.2022

Betalen vóór levering voor fiscale aftrek?

De normale gang van zaken is dat u een factuur pas betaalt nadat het betrokken ‘goed’ geleverd is. Op het einde van een jaar kan het uit fiscaal oogpunt echter nuttig zijn toch niet op de levering te wachten. Hoezo?

Leveringsproblemen alom... Eerst door corona en daarna door de oorlog in Oekraïne hebben vele leveringen achterstand opgelopen. Dat ondervindt ook een abonnee die maanden geleden een nieuw medisch toestel besteld heeft, maar dat pas (lang) na Nieuwjaar geleverd zal zien.

... met ook fiscale gevolgen. Die levering in 2023 is vooral vervelend om professionele redenen, maar ook fiscaal gezien gooit ze roet in het eten. “Ik moest kosten maken op 2022”, zo zei de abonnee (zonder vennootschap), dus vroeg hij: “Hoe kan ik dit jaar nog beginnen afschrijven (in de personenbelasting)?”

Eerst leveren, dan betalen... De normale gang van zaken is dat de leverancier eerst levert en u de factuur bezorgt en dat u die laatste vervolgens betaalt. Op fiscaal vlak vertaalt zich dat zo: de aankoop is aftrekbaar zodra het goed geleverd is. Wanneer u de factuur ervoor ontvangt, laat staan ze betaalt, is dan irrelevant. Het gaat zelfs nog verder: zodra het goed geleverd is, bent u verplicht (het is geen keuze) om de factuur in de kosten van dat jaar steken, ongeacht het tijdstip van betaling.

... of toch niet om fiscale redenen? Het gebeurt inderdaad soms dat men van de normale (juridische) gang van zaken afwijkt met fiscale doeleinden. Een uitgave is immers fiscaal aftrekbaar zodra ze ‘gedaan of gedragen’ is, aldus het jargon, en aan die voorwaarde kunt u ook voldoen door al te betalen zonder dat het goed effectief geleverd is. In het voorbeeld van de abonnee kan hij door de factuur van het toestel al in 2022 te betalen, dus toch al een eerste afschrijving boeken in 2022.

Let op 1! De kans bestaat dat leveringscontracten een clausule van eigendomsvoorbehoud (tot aan de levering) bevatten. In dat geval werkt u het best met een voorschot dat u nu al betaalt. Dan kunt u tenminste dát al beginnen afschrijven.

Let op 2! Bij vennootschappen moet de eerste afschrijving sinds 2020 pro rata temporis toegepast worden, waardoor een betaling op bv. 1 december slechts ten belope van 31/365 aftrekbaar is.

Zodra een aankoop geleverd is, is de factuur ervan in principe aftrekbaar. U kunt een nog niet geleverde aankoop echter toch al aftrekbaar maken door de factuur (of een voorschot erop) al te betalen voordat er geleverd is.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878