VZW - VRIJWILLIGERS - 24.11.2022

Een eindejaarsgeschenk voor de vrijwilligers van uw VZW?

De feestdagen komen eraan en dat gaat meestal gepaard met het geven van cadeaus. Ook uw VZW zou graag een kleine attentie of geschenk geven aan haar vrijwilligers om hen te bedanken voor hun engagement. Kan dat eigenlijk zomaar, want vrijwilligerswerk is toch onbezoldigd?

Geschenkje geven mag? Jawel, dat is perfect mogelijk. Blijft u binnen bepaalde grenzen, dan worden occasionele geschenken sinds 2019 niet beschouwd als een bezoldiging en komen ze evenmin in aanmerking voor de berekening van de maximale forfaitaire kostenvergoedingen of voor de terugbetaling van de reële kosten in het kader van vrijwilligerswerk.

Welke geschenken komen in aanmerking? Daarvoor verwijst de Vrijwilligerswet naar de regelgeving voor werknemers waarbij bepaalde geschenken vrij van RSZ en belastingen gegeven mogen worden. Dat houdt in dat u aan uw vrijwilligers een geschenk mag geven naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, op voorwaarde dat dat per jaar en per vrijwilliger het totaalbedrag van € 40 (inclusief btw) niet overschrijdt.

Tip 1. U mag dat grensbedrag van € 40 verhogen met € 40 voor elk kind ten laste van de vrijwilliger. Aan een vrijwilliger met twee kinderen ten laste kunt u dus voor € 120 aan eindejaarsgeschenken geven.

Tip 2. Een vrijwilliger die meehelpt op bv. de nieuwjaarsreceptie en daarvoor een forfaitaire kostenvergoeding van € 36,84 (grensbedrag 2022) ontvangt, mag op diezelfde dag dus ook een nieuwjaarsgeschenk van (maximaal) € 40 (+ € 40 per kind ten laste) ontvangen.

Let op! Geeft u een geschenk naar aanleiding van een andere gebeurtenis, dan wordt dat in principe beschouwd als een kostenvergoeding (of zelfs als een bezoldiging als het bedrag te hoog is).

Kan ook in geld of in cheques. Het eindejaarsgeschenk mag, maar hoeft geen geschenk in natura te zijn. U mag het dus ook ‘in geld’ betalen via overschrijving op de bankrekening van de vrijwilliger (een premie in cash mag echter niet). Daarnaast kan het ook gaan om waardebonnen, bv. bij winkels in de regio.

Al uw vrijwilligers hetzelfde? Neen, uw VZW kan zelf bepalen welke vrijwilligers al dan niet in aanmerking komen voor het ontvangen van een geschenk. U kunt daar dus voorwaarden aan koppelen, zoals een minimumaantal dagen dat een vrijwilliger zich gedurende het jaar ingezet moet hebben voor uw VZW.

Tip. U neemt dat het best op bij de bepalingen die u in het kader van de informatieplicht aan uw vrijwilligers moet meedelen.

Wat met uw verenigingswerkers? Ook aan hen kunt u zo een sociaal/fiscaal voordelig geschenk geven. Verenigingswerkers vallen onder de arbeidswetgeving en aangezien de geschenken waarover sprake is hun oorsprong vinden in het arbeidsrecht, komen ze daarvoor automatisch in aanmerking.

Geeft u uw vrijwilligers of verenigingswerkers een geschenk van maximaal € 40 naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, dan zijn daar geen RSZ en belastingen op verschuldigd. Per kind ten laste van de betrokken vrijwilliger of verenigingswerker mag u € 40 extra geven. U mag dat geschenk ook toekennen onder de vorm van een waardebon of zelfs ‘in geld’ betalen via overschrijving.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878