GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?

31.12.2022 is referentiepunt voor 2023

In de nieuwe regeling die geldt sinds 2021 is de storting van een gmd-ereloon in een bepaald jaar (in casu 2023) niet meer verbonden aan het ‘indienen’ van een prestatie (raadpleging of huisbezoek). De storting is wel verbonden aan de vraag of u op 31 december van het jaar ervoor (in casu dus 31 december 2022) wel/niet als gmd-houder van de patiënt geregistreerd staat in MyCareNet. Voor al die dossiers zal er in februari van het jaar erna (dus februari 2023) een storting gebeuren, tenminste voor zover er tijdens een van de twee kalenderjaren voordien een contact geweest is waarvoor de patiënt zijn getuigschrift ingediend heeft.

Dus wachten tot 2023 met overnemen?

Een abonnee maakte zich de bedenking of het gelet op de eerste voorwaarde (gmd-houder zijn op 31 december van het jaar ervoor) wel opportuun was dat hij eind 2022 nog een gmd zou overnemen. “Het gaat weliswaar om een ‘zuivere’ situatie waarbij die patiënt door een verhuis toch niet langer naar zijn ‘oude’ huisarts zal (kunnen) gaan. Hij komt nu voor de tweede keer bij mij en vraagt om zijn gmd-houder te worden. Als ik daar in 2022 nog op inga, zal ík echter, en niet de vorige huisarts, in februari 2023 het gmd-ereloon ontvangen, terwijl de patiënt toch het grootste deel van het jaar bij die vorige huisarts was. Wacht ik dan beter tot 2023?” , zo vroeg de abonnee.

Neen, dat is niet nodig

De storting is anticipatief... De redenering van de abonnee klopt inderdaad niet. Het gmd-ereloon dat in februari 2023 gestort zal worden, is immers niet het ereloon voor 2022, maar dat voor 2023. Het gaat om een ‘anticipatieve’ storting, wat impliceert dat dat ereloon dient om het werk aan de dossiers in 2023 (lees: werk dat nog moet gebeuren) te compenseren, en dus niet het werk van 2022 (dat al gebeurd is). Straffer nog, de abonnee zou zichzelf in de voet schieten door te wachten tot 2023 om het dossier over te zetten, want dan zou hij pas in februari 2024 het eerste gmd-ereloon voor die patiënt ontvangen, terwijl de vorige huisarts dat voor 2023 nog zou krijgen... om niets te doen.

... en het is nodig voor remgeldverlaging. Een tweede reden om niet te wachten om het gmd over te zetten, ligt bij de patiënt zelf. Die zal de zgn. remgeldverlaging voor gmd-patiënten immers pas krijgen bij de abonnee zodra hij die als nieuwe gmd-houder aangeduid heeft.

Wat echter met ‘dossierpikkerij’?

De conclusie is dus dat er niets fout is aan het overnemen van een gmd op het einde van het jaar, tenminste toch niet als de patiënt er echt om vraagt. Helemaal anders is het natuurlijk als een arts zelf op het einde van het jaar zo veel mogelijk dossiers zou najagen. Wettelijk gezien (lees: m.b.t. het ereloon) valt daar niet veel tegen te doen, maar het mag duidelijk zijn dat dat eventueel een deontologische fout kan uitmaken. We verwijzen daarvoor naar een advies van de Nationale Raad van de Orde waarin staat dat een gmd overnemen bv. niet mag tijdens de wachtdienst of in ‘onstabiele omstandigheden’, zoals vakantie, onbereikbaarheid, afwezigheid, enz. (advies a168009, 24.04.2021) .

Er is niets mis met het ‘op uitdrukkelijk verzoek’ overnemen van een gmd op het einde van het jaar (dicht tegen 31 december). Integendeel zelfs, de gmd-erelonen die in februari van het jaar erop gestort worden, dienen nu net om het werk aan de dossiers tijdens het nieuwe jaar te belonen (en dus niet het werk van het jaar ervoor). Zelf ‘actief’ gmd’s ‘najagen’ is natuurlijk iets heel anders.

Contactgegevens

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878