BEDRIJFSWAGEN - VAA - 23.11.2022

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit: mag u dat betalen?

Een werknemer heeft een elektrische of een hybride bedrijfswagen en hij ‘tankt’ af en toe elektriciteit thuis. Mag u die elektriciteitskosten dan terugbetalen volgens het zgn. tarief van de CREG of hoe weet u hoeveel u mag terugbetalen?

Werknemer ‘tankt’ thuis elektriciteit

Tankkaart is inbegrepen in VAA. Voor het tanken van elektrische of hybride bedrijfswagens met een ter beschikking gestelde tankkaart of op de bedrijfsparking moet geen afzonderlijk voordeel van alle aard (VAA) worden geteld. Men gaat ervan uit dat de elektriciteit inbegrepen is in het VAA voor het persoonlijke gebruik van de bedrijfswagen.

Wat als werknemer thuis elektriciteit ‘tankt’? De minister van Financiën stelde eerder al dat er ook dan geen bijkomend VAA moet geteld worden voor een terugbetaling van de elektriciteit aan de werknemer als aan drie voorwaarden voldaan is:

  1. De werkgever stelt naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een homecharger of een elektrische laadpaal ter beschikking van zijn werknemer.
  2. Die charger beschikt over een specifiek communicatiesysteem dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt door de specifieke bedrijfswagen. Dit systeem kan in de laadpaal zelf zitten, maar later nuanceerde de minister dat een andere vorm van communicatie (zoals bv. een tussenteller) ook kan, voor zover die vorm van communicatie verifieerbaar is.
  3. De car policy voorziet in de terugbetaling van de met de homecharger ‘getankte’ elektriciteit.

Hoeveel mag werkgever terugbetalen?

‘De werkelijke kosten’. Betaalt u de elektriciteitskosten terug, dan moet het volgens de minister gaan om werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. Die kunnen worden aangetoond d.m.v. alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, maar niet met een verklaring op eer.

Wat betekent dat dan precies? Het is aan de belastingplichtige om aan te tonen waarom een bepaald tarief gebruikt wordt voor de terugbetaling van elektriciteitskosten. Dit is nochtans niet zo eenvoudig, o.a. omdat dit pas na de jaarafrekening duidelijk is.

Het CREG-tarief zoals laadpaalproviders? Als werkgever sluit u soms een overeenkomst met een laadpaalprovider die verschillende oplossingen kan aanbieden om de werknemer terug te betalen. De laadpaalproviders hanteren voor deze maandelijkse terugbetaling vaak forfaitaire vergoedingen bv. op basis van de boordtabellen van de energieregulator nl. het zogenaamde CREG-tarief. Die tabellen worden twee keer per jaar aangepast aan de hand van de gemiddelde stroomprijs van de laatste zes maanden. Dit zijn dan wel geen ‘werkelijk’ betaalde kosten maar eerder kosten volgens ‘ernstige normen’.

Tip.  Dit tarief werd alvast in een (eenmalige) voorafgaande beslissing in fiscale zaken door de Rulingdienst van de FOD Financiën aanvaard.

Let op!  Die beslissing kwam er echter vóór het antwoord op de parlementaire vraag waarin de minister stelde dat de terugbetaling moet gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. Strikt genomen zijn discussies in dergelijke situaties dus niet uitgesloten. Wellicht leunt dit tarief echter zeer dicht aan bij de werkelijk betaalde elektriciteitskosten. Wilt u 100% zeker zijn, dan kunt u eventueel een ruling aanvragen. De reeds lang aangekondigde circulaire komt er immers maar niet...

Het tanken van elektriciteit – ook bij de werknemer thuis – wordt onder bepaalde strikte voorwaarden niet beschouwd als een extra VAA. Betaalt u als werkgever de elektriciteit terug (of laat u dat doen door de provider), dan moet het in principe gaan om de werkelijk betaalde elektriciteitskosten. Omdat dit in de praktijk moeilijk te berekenen is, gebruikt men dikwijls de zgn. CREG-tarieven. Om echt 100% zeker te zijn, moet u hierover dan wel een ruling vragen.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878