CONTROLE EN GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE - 25.01.2023

Aangifte vennootschap of bedrijfsleider gewijzigd?

De fiscus past bij een vennootschap de aanslag geheime commissielonen (AGC) toe op niet-aangegeven voordelen alle aard (VAA) van de bedrijfsleider. Voor de rechtbank zegt de bedrijfsleider dat het bericht van wijziging waarmee de aanslag aangekondigd werd slecht gemotiveerd was, omdat hij eruit had afgeleid dat zijn eigen aangifte gewijzigd zou worden. Wat vond de rechter van dat argument?

Bij de controle van een vennootschap vindt de fiscus dat de bedrijfsleider een te laag VAA auto heeft aangegeven. Hij stuurt de vennootschap een bericht van wijziging waarin hij meedeelt dat hij het tekort aan VAA aan de AGC zal onderwerpen én in de verworpen uitgaven (VU) zal opnemen. De vennootschap gaat niet akkoord, omdat volgens haar het juiste bedrag aan VAA is aangegeven. Voor de rechtbank zegt ze bovendien dat het bericht van wijziging onvoldoende gemotiveerd was, omdat het leek alsof het tekort aan VAA bij de bedrijfsleider belast zou worden.

Standpunt Administratie

Volgens de fiscus was het bericht van wijziging voldoende duidelijk, aangezien daarin alle relevante wetsartikels en de parlementaire voorbereiding ervan vermeld werden. Bovendien merkt de fiscus op dat de vennootschap in haar antwoord op het bericht niets heeft gezegd over de motivering.

Standpunt rechter

De vennootschap krijgt gelijk. De motivering van het bericht is onvolledig en kan de belastingplichtige misleiden. Het deed vermoeden dat de VAA niet bij de vennootschap, maar bij de bedrijfsleider belast zouden worden. Het kan de vennootschap niet verweten worden dat ze de gebrekkige motivering niet in haar antwoord op het bericht heeft vermeld, aangezien uit dat antwoord, een niet-akkoord met een verhoging van de VAA voor de bedrijfsleider, blijkt dat ze de teneur van het bericht slecht heeft begrepen. De aanslag is nietig.

Commentaar

Controle vennootschap en bedrijfsleiders. De controle van de belastingaangiftes van een vennootschap kan gevolgen hebben voor de belastingaangiftes van haar bedrijfsleiders. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de controleur privégebruik door de bedrijfsleider van goederen van de vennootschap vaststelt waarvoor geen of onvoldoende VAA aangegeven worden.

Hoeveel berichten? Wil de fiscus niet enkel de aangifte van de vennootschap wijzigen, maar ook (extra) VAA belasten bij haar bedrijfsleider(s), dan moet hij beide een bericht van wijziging sturen. Als hij de VAA niet bij de bedrijfsleider belast, maar in de vennootschapsbelasting onderwerpt aan de AGC en/of als VU belast, volstaat één bericht. Dat bericht mag dan wel niet zoals in deze zaak onduidelijkheid creëren over waar de VAA belast zullen worden.

Hoeveel akkoorden? Als de fiscus de controle van een vennootschap afsluit met een akkoord, geldt hetzelfde als voor berichten van wijziging. De persoon die bevoegd is om een akkoord af te sluiten over de aangifte van de vennootschap, bijvoorbeeld de boekhouder of een van de bedrijfsleiders, is daarom nog niet bevoegd om akkoord te gaan met een wijziging van de aangiftes van de (andere) bedrijfsleiders. Hij moet daarvoor een aparte volmacht hebben, of hij moet het akkoord laten tekenen door de bedrijfsleider zelf, en, als die getrouwd is, of wettelijk samenwoont, zijn partner.

Let op!  Volgens sommige rechtspraak volstaat de handtekening van de getrouwde bedrijfsleider alleen als het akkoord enkel betrekking heeft op zijn (beroeps)inkomsten (Gent, 21.12.2010; Antwerpen, 01.03.2011 en 04.02.2020; Brussel, 23.02.2021) .

Als de fiscus VAA bij de vennootschap wil belasten i.p.v. bij de bedrijfsleider, volstaat één bericht van wijziging, anders zijn er twee nodig. Wekt dat bericht voor de vennootschap echter de indruk dat de VAA toch bij de bedrijfsleider belast zullen worden, dan is het volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd en is de aanslag nietig.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878