INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 25.01.2023

Hoeveel investeringsaftrek (IA) in 2023?

Voor nieuwe investeringen van 12.03.2020 tot en met 31.12.2022 bedroeg het tarief van de gewone IA 25%. Sinds 01.01.2023 is dat maar 8% meer. Dit betekent dat de bijzondere IA, en voor eenmanszaken de gespreide aftrek weer interessant worden. Wat zijn de tarieven van die IA voor aanslagjaar (aj.) 2024?

Gewone investeringsaftrek

Eenmalig. De gewone eenmalige IA is mogelijk voor eenmanszaken en voor kleine vennootschappen (volgens art. 1:24, §1-6 WVV) . Nu de tijdelijke verhoging afgelopen is, bedraagt het tarief van de aftrek weer 8%.

Let op!  Vennootschappen hebben enkel recht op de gewone IA voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid (art. 201, §1, lid 1, 1° WIB 92) .

Gespreid. Heeft u een eenmanszaak en stelt u op 01.01.2023 minder dan 20 werknemers te werk, dan kunt u kiezen voor de gespreide gewone IA i.p.v. de eenmalige. De aftrek wordt dan niet toegepast in één keer op de aanschaffingswaarde van de investering, maar elk jaar op de afschrijvingen. Voor aj. 2024 is het tarief van die gespreide IA 17,5%.

Bijzondere investeringsaftrekken

Voor bijzondere investeringen? Inderdaad, de bijzondere IA kunt u krijgen voor investeringen die aan bijkomende voorwaarden voldoen boven op de voorwaarden voor de gewone IA. Soms zijn er ook extra formaliteiten, bv. een attest van het bevoegde gewest, of bepaalde vermeldingen op de factuur (zie Uw volgende stap voor meer details).

20,5% of 27,5%. Het tarief van de meeste bijzondere IA voor aj. 2024 is 20,5%. Daarnaast is er nog een tarief van 27,5%.

Let op!  We maken hier abstractie van drie bijzondere IA die voor u normaal gezien toch niet van belang zijn, nl. de IA voor investeringen m.b.t. hergebruik van verpakkingen (3%), de IA voor investeringen in zeeschepen (30%) en de door de Vergroeningswet ingevoerde IA voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, en tank- en laadinfrastructuur daarvoor (42%).

20,5%. Dat is het tarief van de IA voor investeringen in octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen in de horeca en digitale investeringen. Al deze bijzondere IA kunnen door zowel eenmanszaken als vennootschappen toegepast worden. De IA voor digitale investeringen is wel enkel mogelijk voor kleine vennootschappen en eenmanszaken die wanneer ze een vennootschap zouden zijn, als klein beschouwd zouden worden.

27,5%. Dat is het tarief van de bijzondere IA voor aj. 2024, als u of uw vennootschap investeringen doet ter beveiliging van de beroepslokalen en hun inhoud en bedrijfsvoertuigen. Uw vennootschap heeft wel maar recht op deze IA als ze klein is, voor eenmanszaken geldt die voorwaarde niet. 27,5% is ook het tarief van de gespreide IA voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Zowel eenmanszaken als vennootschappen, ongeacht het aantal werknemers, kunnen voor deze gespreide IA kiezen i.p.v. voor de eenmalige aftrek van 20,5%.

Tip.  In de vennootschapsbelasting bestaat er ook een belastingkrediet voor investeringen in octrooien en in onderzoek en ontwikkeling (art. 289quater WIB 92) , dat berekend wordt tegen 25%, ook als uw vennootschap het verlaagde tarief geniet.

Let op!  Als u voor het belastingkrediet kiest, kan uw vennootschap wel de IA niet toepassen.

Het tarief van de meeste bijzondere IA voor investeringen in 2023 bedraagt 20,5%, voor investeringen in beveiliging is het 27,5%. Eenmanszaken met minder dan 20 werknemers op 01.01.2023 kunnen kiezen voor een gespreide gewone IA van 17,5% in plaats van de eenmalige IA van 8%.

Contactgegevens

Indicator - Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878