PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - VAPZ - 25.01.2023

Hoeveel VAPZ maximaal storten in 2023?

Uw verzekeraar zegt dat u van uw (S)VAPZ-premie eigenlijk minder dan 40% zelf betaalt. De overige 60% zou u besparen op sociale bijdragen en personenbelasting. Is dat inderdaad zo en hoeveel kunt u storten?

Fiscaal voordelig. Een premie die u voor een (S)VAPZ (sociaal vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) betaalt, is zoals uw sociale bijdragen aftrekbaar in de personenbelasting. Het gaat dus om een aftrek in de hoogste schijf, dus meestal tegen 50% + gemeentebelasting én u betaalt er ook minder sociale bijdragen door. Dit is dus een pak interessanter dan de belastingvermindering voor het klassieke pensioensparen of een individuele levensverzekering die slechts 30% bedraagt.

Hoeveel aftrekbare premie? Voor 2023 bedraagt de fiscaal aftrekbare premie 8,17% van uw geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 2020, met een maximum van € 3.859,40. Het geïndexeerd inkomen van 2020 kunt u terugvinden op de afrekening van de sociale bijdragen die u elk kwartaal krijgt van uw sociaal verzekeringsfonds.

Tip 1. Voor een zgn. sociaal VAPZ is de aftrekbare premie groter, nl. 9,40% van het inkomen van drie jaar terug met een maximum van € 4.440,43. Van die extra premie moet dan wel minstens 10% gebruikt worden voor een ‘sociaal luik’. Meestal is dat een verzekering gewaarborgd inkomen of een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Tip 2. Vanaf een geïndexeerd netto belastbaar inkomen van € 47.238,68 kunt u in 2023 de maximale premie betalen.

Wat levert dit maximaal op? Stel dat uw sociale bijdragen 20,5% bedragen, de beheerskosten van uw sociale kas 3,05% zijn en de gemeentelijke opcentiemen 7%, dan is dit uw maximale fiscale besparing:

Maximale premie 2023
SVAPZ
VAPZ
Pensioensparen
Langetermijnsparen
Premie
4.440,43
3.859,40
990,00
2.350,00
Besparing sociale bijdragen 20,5%
-910,29
-791,18
0
0
Besparing beheerskosten 3,05%
-27,76
-24,13
0
0
Besparing belastingen 50%/30%/30%
-1.751,19
-1.522,05
-297,00
-705,00
Besparing gemeentelijke opcentiemen 7%
-122,58
-106,54
-20,79
-49,35
Nettokost
1.628,61
1.415,50
672,21
1.595,65
Totale besparing
63,32%
63,32%
32,10%
32,10%

Voor de opbouw van uw pensioenspaarpot kiest u het best eerst voor een (S)VAPZ. U recupereert nl. zo’n 63% van de premie via belastingen en sociale bijdragen. Bij pensioen- en langetermijnsparen is dat ‘slechts’ ± 32%.

Contactgegevens

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

customer.services@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878