WONINGHUUR - HUURCONTRACT - 20.11.2023

Welke informatie vragen aan kandidaat-huurder?

Rekening houden met antidiscriminatieregels en privacy! Zoals u weet, let u als verhuurder het best op uw tellen wanneer u bepaalde gegevens opvraagt aan een kandidaat-huurder. U mag immers geen informatie opvragen die valt onder de antidiscriminatiebescherming of die in strijd is met de privacywetgeving.

Nog strenger in Brussel! Een Brusselse ordonnantie (09.06.2022, BS 20.09.2022) is sinds 20 maart 2023 strenger dan de andere gewesten.

Tip.  Er is nu een standaardformulier dat u kunt gebruiken bij het inwinnen van gegevens bij de kandidaat-huurder (dat afwijkt van de andere gewesten) om zeker niet in de fout te gaan.

Ga naar uw online artikel en download de Brusselse inlichtingenfiche én een model dat u kunt gebruiken in Vlaanderen of Wallonië.

Het Brussels gewest voorziet een inlichtingenfiche die u kunt gebruiken om een huurder te selecteren om zeker niet de privacy- en antidiscriminatieregels te overtreden.

Contactgegevens

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven

Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Maatschappelijke zetel

Lefebvre Sarrut Belgium NV | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878