Artsen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ORDE - ZIEKENHUISARTS - 29.11.2022

Moet u het ziekenhuis een uittreksel uit strafregister geven?

De Nationale Raad van de Orde stelde op 15 oktober 2022 dat een kandidaat-ziekenhuisarts de deontologische plicht heeft om een uittreksel uit het strafregister af te leveren, als het ziekenhuis daar bij de aanwerving naar zou vragen. Bent u effectief verplicht om dat te doen en wat kan er gebeuren als u dat zou weigeren?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?
Lees meer

GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - CONVENTIE - 15.11.2022

Tussentijds (de)conventioneren: tot wanneer?

Van conventie voor 2022 naar deconventie voor 2023? Stel, u bent toegetreden tot de lopende conventie 2022-2023 en u zou er voor het tweede jaar (2023) alsnog willen uitstappen. Dat is mogelijk, maar dan moet u deconventioneren voor dat tweede jaar voor 15 december 2022. Dat houdt in dat u ten laatste op 14 december 2022 uw beslissing tot deconventie via de toepassing MyRiziv moet overmaken aan het RIZIV. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - FISCAAL - 15.11.2022

Btw-vrijstelling € 25.000 voor 2023: actie nodig?

Waarover gaat het? Sinds 1 januari 2022 zijn prestaties zonder therapeutisch doel ‘btw-plichtig’ geworden. Toch wil dat niet noodzakelijk zeggen dat u op zulke prestaties ook effectief btw moet aanrekenen en btw-aangiften moet indienen. Als de aan de btw onderworpen omzet de grens van € 25.000 per jaar niet overschrijdt, kunt u nl. een vrijstelling (blijven) genieten door de zgn. kleineondernemersregeling aan te vragen. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 02.11.2022

Stagemeestervergoeding 2021 voor ASO: aanvraag is mogelijk sinds 17.10.2022

De stagemeestervergoeding voor 2021... Erkende stagemeesters in zowel een universitair als een niet-universitair ziekenhuis kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van kandidaat-artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). De vergoeding voor 2021 bedraagt in principe € 672,04 per (begonnen) kalendermaand en per begeleide ASO. ...
Lees meer
Artsen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - ZIEKTEATTESTEN - 07.09.2022

Is het ziektebriefje voor 1 dag nu al afgeschaft?

Uit het leven gegrepen. Begin juni 2022 stuurde de regering-De Croo een persbericht uit waarin ze meedeelde dat het doktersattest voor slechts 1 dag arbeidsongeschiktheid afgeschaft werd. Op de vraag om zo’n attest te schrijven, zei een abonnee onlangs dus neen. Bleek dat uiteindelijk even tegen te vallen, nadat hij zich geïnformeerd had... ...
Lees meer

ORDE DE ARTSEN - MEDISCH RECHT - 07.09.2022

Mag u van de Orde (geen) verwanten behandelen?

Over al het dan niet mogen vragen van een ereloon aan (naaste) verwanten, zette de Orde der Artsen al meermaals een boompje op. Op 18 juni 2022 heeft de Nat. Raad ook een advies gepubliceerd over de vraag of u die verwanten überhaupt wel (altijd) mag behandelen. Wat zijn de inhoud en conclusie van dat advies?
Lees meer

MEDISCH RECHT - GDPR - 04.10.2022

Vragen om geluidsopnames te melden?

Het komt steeds meer voor dat er in wacht- of spreekkamers een boodschap hangt dat het gesprek met de arts opnemen, zonder dat vooraf te melden, verboden is. Is het een goed idee om dat ook te doen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app