Artsen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDISCH DOSSIER - 18.02.2020

Welke straffen voor ‘stoute’ (verzekerings)artsen?

Eind januari 2020 lekte uit dat verzekeringsartsen zich frauduleus (= zonder toestemming en met valse bedoelingen) toegang verschaft zouden hebben tot (elektronische) dossiers in ziekenhuizen. Welke ‘straffen’ staan daar eigenlijk op?
Lees meer

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT - 18.02.2020

De voorschriftperikelen van (begin) 2020

Sinds 01.02.2020 moet u een nieuw papieren voorschriftmodel gebruiken. Wanneer mag u dan eigenlijk nog op papier geneesmiddelen voorschrijven?
Lees meer

ERELONEN - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

Beslissing m.b.t. conventie 2020 en vrije tarieven

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - 04.02.2020

Wat zijn de gevolgen van een ‘onwettige’ euthanasie?

In januari 2020 ging er geen dag voorbij of het zgn. euthanasieproces te Gent beheerste de media. Zonder echt in te gaan op de concrete zaak zelf, willen we in deze bijdrage stilstaan bij de volgende vragen: hoe komt het dat men van mogelijke vergiftiging sprak en dat zo’n zaak voor assisen gekomen is?
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-BIJDRAGE - 04.02.2020

Conventiepremie gepensioneerde nu aanvragen!

Waarover gaat het? Sinds 1 januari 2016 was er een probleem gerezen voor artsen/tandartsen die al wettelijk pensioen ontvangen, maar nog blijven werken en zich (partieel/volledig) conventioneren. De wet legt sindsdien immers op dat een extralegaal pensioencontract bij de pensionering uitgekeerd moet worden, lees: het kan en mag niet meer verdergezet worden... en dus was er ook geen contract meer om de RIZIV-bijdrage in te storten. Om de ‘geconventioneerde gepensioneerde’ toch nog een RIZIV-sociaal statuut te kunnen toekennen, werd er beslist dat hij/zij een vervangende premie ‘in geld’ zou moeten krijgen. Het heeft echter tot oktober 2019 geduurd voordat het desbetreffende KB gepubliceerd werd. ...
Lees meer
Artsen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ASSOCIATIE - VENNOOTSCHAP - 26.11.2019

Moeten CV(BA)’s nu al hun statuten aanpassen?

Heel wat artsen, zeker specialisten, werken samen in een overkoepelende associatie (vennootschap) die de vorm aanneemt van een CV(BA). Vanaf 1 januari 2020 kan de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek ertoe leiden dat zij deze vennootschapsvorm het best aanpassen. Waarom is dat zo en wat moet er gebeuren?
Lees meer

BELASTINGCONTROLE - 10.12.2019

Mag de fiscus de harde schijf van uw pc kopiëren?

Eind november 2019 kon u in de media lezen dat de fiscus dankzij een recent arrest al uw pc-bestanden zomaar, zonder uw toestemming, zou kunnen kopiëren bij een controle. Wordt dit nu de ‘nieuwe norm’ of is enige nuance op zijn plaats?
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 10.12.2019

Waarom extra premie storten in 2019?

Wie een extra premie in zijn groepsverzekering of IPT wil storten, doet dat uit fiscaal oogpunt het best nog in 2019. Voor wie geldt dit en waarom is dat zo?
Lees meer

Cookiebeleid