Artsen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGAFTREK - 24.06.2020

Uw kind als jobstudent bij u brengt op!

Uw zoon/dochter de administratie van de praktijk laten ‘opruimen’ als jobstudent tijdens de zomer en zo nog ‘fiscaal profijt’ doen ook? Dat kan! Hoe?
Lees meer

ACCREDITERING - ARTSEN - 24.06.2020

Geen negatieve invloed van corona op uw accreditering?

Om geaccrediteerd te zijn en te blijven moet u in principe 20 credit points (CP) per jaar halen en 2 LOK’s per jaar volgen. Wat echter indien de COVID-19-crisis (en het bijhorende verbod op ‘samenscholingen’) de voorbije maanden het halen van voldoende CP en LOK’s onmogelijk gemaakt heeft?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - SUBSIDIES - 24.06.2020

Compensatiepremie Brussel: aanvraag vóór 30.06

Bedrag. Na Vlaanderen heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk gewest een zgn. compensatiepremie ingevoerd voor ‘ondernemers’ die ingevolge de coronacrisis met een ‘afname van hun activiteit’ geconfronteerd werden. Deze eenmalige premie bedraagt € 2.000 (bijzonder volmachtenbesluit nr. 2020/030, BS 03.06.2020) . ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEROEPSGEHEIM - 24.06.2020

Rechtsgrond voor meldplicht is er in Vlaanderen

Contact tracing en beroepsgeheim. Bij KB van 4 mei 2020 werd er een databank opgericht in de schoot van Sciensano waarbij het de bedoeling is dat artsen patiëntengegevens aanleveren in het kader van COVID-19. Opdat u ingevolge het doorgeven van deze gegevens aan Sciensano geen schending van uw beroepsgeheim zou kunnen worden verweten, was echter nog een wettelijk ingrijpen nodig. ...
Lees meer

BELASTINGAFTREK - MEDISCHE UITRUSTING - 09.06.2020

Een fiscaal extraatje voor uw corona-investeringen?

Opdat u coronaproof zou kunnen werken in uw praktijk, zijn mogelijk bepaalde aanpassingen qua gebouw en/of uitrusting nodig. Denk bij tandartsen bv. aan ontsmetting van de lucht omwille van aerosolproductie bij sommige behandelingen. Zijn er extra fiscale stimulansen voor dergelijke investeringen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 09.06.2020

Re-integratie vragen niet meer mogelijk?

Een ziekenhuisarts werd afgezet om dringende reden, maar meende dat dit ontslag zowel onregelmatig als onrechtmatig was. Hij stapte naar de rechter in kort geding en vorderde zijn zgn. re-integratie, zodat hij toch voort zou kunnen werken. In een recent vonnis werd dit afgewezen als onmogelijk. Hoe kwam dat?
Lees meer
Artsen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGAFTREK - MEDISCHE UITRUSTING - 09.06.2020

Een fiscaal extraatje voor uw corona-investeringen?

Opdat u coronaproof zou kunnen werken in uw praktijk, zijn mogelijk bepaalde aanpassingen qua gebouw en/of uitrusting nodig. Denk bij tandartsen bv. aan ontsmetting van de lucht omwille van aerosolproductie bij sommige behandelingen. Zijn er extra fiscale stimulansen voor dergelijke investeringen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - SUBSIDIES - 27.05.2020

Coronasteun naar BV(BA) of privérekening?

Het overbruggingsrecht komt ‘wettelijk gezien’ aan de natuurlijke persoon toe. In die zin zou het dus op de privérekening van de bedrijfsleider gestort moeten worden. Het bedrag zal in elk geval op een fiscale fiche op naam van de natuurlijke persoon gezet worden. ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AUTOKOSTEN - 27.05.2020

Beroepsgebruik auto en realitycheck op afgelegde kilometers

Bij een belastingcontrole kan het aantal beroepskilometers van een auto altijd stof voor discussie opleveren als u geen vennootschap heeft. Het zal een beetje geven en een beetje nemen zijn, maar vermijd zeker dat u zichzelf ‘in de knoop praat’. Hoe doet u dat? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

Cookiebeleid