Artsen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - ATTESTEN - 14.05.2024

Verkiezingen 9 juni 2024: voor een bijzitter ziekte attesteren op de klassieke manier

Iemand die opgeroepen is als bijzitter in een stem- of telbureau, kan uiteraard ook ziek worden kort vóór of op de dag van de verkiezingen. Om zijn afwezigheid te verantwoorden, zal hij om een doktersattest vragen. Stel, hij wordt ziek op donderdag en u schrijft een attest voor arbeidsongeschiktheid van één week voor hem. Dan kan hij dat attest niet alleen gebruiken voor zijn werkgever, maar ook (een kopie ervan) om zijn afwezigheid in het stem- of telbureau te verantwoorden. Hij kan dat op de dag zelf door iemand (die toch moet gaan stemmen) laten afgeven aan de voorzitter van dat bureau of hij kan dat achteraf naar het gemeentebestuur sturen....
Lees meer

WET PATIËNTENRECHTEN - 14.05.2024

Zorgplanning, wilsverklaring en nieuwe Wet Patiëntenrechten

In de vernieuwde Wet Patiëntenrechten (WPR) wordt extra belang gehecht aan de voorafgaande wilsverklaring enerzijds en zgn. vroegtijdige zorgplanning anderzijds. Wat is het verschil tussen beide en hoe kunt u ermee te maken krijgen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PATIËNTENRECHTEN - 14.05.2024

Informatieplicht t.a.v. anderstaligen: familielid dat ‘tolkt’?

Stel, een patiënt van buitenlandse afkomst die geen Nederlands spreekt, moet een risicovolle ingreep ondergaan. Als de partner optreedt als tolk, volstaat dat dan om aan uw informatieplicht te voldoen? Een arrest van 2020 licht toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ATTESTEN - 14.05.2024

Verkiezingen 9 juni 2024: bij een volmacht ziekte attesteren op volmachtformulier zelf

Volmacht geven wegens ziekte of handicap. Een van de wettige redenen waarvoor men een volmacht aan iemand anders kan geven, is inderdaad ziekte of handicap. Het kan bv. gaan om een WZC-bewoner die zich wegens zijn gezondheidstoestand niet kan verplaatsen. Of het kan natuurlijk ook gaan om iemand voor wie u bv. op de donderdag vóór de verkiezingen een attest van arbeidsongeschiktheid voor één week schrijft. Wellicht duiken er ook op de wachtpost tijdens het weekend nog patiënten op die om een attest van arbeidsongeschiktheid vragen. ...
Lees meer

WET PATIËNTENRECHTEN - 30.04.2024

De doelen van de patiënt of uw diagnostische en therapeutische vrijheid?

Volgens de vernieuwde Wet Patiëntenrechten (WPR) moet u sinds 4 maart 2024 bij het bepalen van kwaliteitsvolle zorg rekening houden met de doelstellingen en waarden van de patiënt. Wat houdt dat in?
Lees meer

MEDISCH RECHT - EUTHANASIE - 30.04.2024

Straffen Euthanasiewet aangepast: geen gifmoord meer?

Sinds 8 april 2024 voorziet de Euthanasiewet in een gedifferentieerd straffenarsenaal voor het geval de voorwaarden bij de uitvoering van euthanasie niet gerespecteerd zouden zijn. Betekent dat nu dat het nooit meer om gifmoord kan gaan?
Lees meer
Artsen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

GMD-ERELONEN - ASSOCIATIE - 05.03.2024

Hoe btw-problemen vermijden bij gepoolde gmd-erelonen?

Uw groepspraktijk heeft zonet – eind februari – de gmd-erelonen voor 2024 ontvangen. Na de eindafrekening van de kosten (van 2023) zullen die (meestal volgens een afgesproken sleutel) verdeeld worden onder de associés. Waarop moet u letten opdat er geen btw verschuldigd zou zijn op de uitbetalingen?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN - 20.02.2024

Mag u geen attesten of voorschriften voor uzelf schrijven?

In een advies van 20 januari 2024 raadt de Nationale Raad van de Orde af dat artsen zichzelf zorg zouden verstrekken. Dat klinkt logisch, maar hoever gaat dat nu precies? Mag men bv. nooit meer zelf het voorschift voor de eigen medicatie schrijven? En wat met een ziekteattest over zichzelf voor bv. de wacht?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 02.04.2024

Schuldig hulpverzuim is kwalijk voor uw BA-verzekering

In de media werd in maart 2024 bericht over een strafzaak waarin een huisarts een vrouw met hartfalen niet gereanimeerd zou hebben. Hij werd veroordeeld voor zgn. schuldig hulpverzuim, maar hij kwam er vanaf met opschorting. Waarom kan de kwalificatie schuldig hulpverzuim mogelijk toch nog een probleem vormen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app