Artsen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 20.10.2020

RIZIV-tegemoetkoming beschermingsmateriaal

Wat? Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming, omdat ze kosten hebben moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Deze maatregel is gepubliceerd en geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020 (KB 30.09.2020, BS 12.10.2020) . ...
Lees meer

INFORMED CONSENT - 20.10.2020

Nieuw bewijsrecht, andere bewijslast?

De bewijslast inzake informed consent ligt in principe bij de patiënt. Vanaf 01.11.2020 treedt echter het ‘nieuwe Burgerlijk Wetboek’ in werking en dat bevat bewijsregels die dit kunnen beïnvloeden. Hoe?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 20.10.2020

Wat is de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen?

Eind september 2020 is er een zgn. aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ingevoerd. Die zou, aldus bepaalde bronnen, gelden voor al wie arbeidsongeschikt is (geweest en geraakt) door COVID-19. Geldt dit inderdaad voor alle zelfstandigen en wat houdt het precies in?
Lees meer

BELASTINGAFTREK - 07.10.2020

Investeren en 25% fiscaal recupereren?

Wegens de coronacrisis werd tot eind 2020 de zgn. investeringsaftrek verhoogd tot maar liefst 25%. Wist u echter al dat die extra aftrek óók geldt als uw investering niets met COVID-19 te maken heeft?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 07.10.2020

Uw tweede verblijf in het verslag van de AV vermelden?

De aftrek van de kosten van (het vruchtgebruik van) een tweede verblijf in uw vennootschap ligt al jaren flink onder vuur. Zo eist men dat u aantoont dat de gratis terbeschikkingstelling van het goed de tegenprestatie vormt voor het werk dat u voor de vennootschap levert. Hoe doet u dat? Een recent arrest licht toe...
Lees meer
Artsen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - SUBSIDIES - 08.09.2020

Hoe wordt uw overbruggingsrecht belast?

Stel dat u voor een of meerdere maanden een corona-overbruggingsrecht ontvangen heeft. Hoe wordt u privé daarop belast? De fiscus geeft hierover uitleg in een circulaire van 8 juli 2020...
Lees meer

PRIVÉ - KINDEREN - 08.09.2020

Een onderhoudsuitkering i.p.v. een kot: fiscaal de max?

Een kot of studio huren voor uw kind-student kost al gauw € 500 à 800 per maand. I.p.v. zelf de huur te betalen, kunt u beter een onderhoudsuitkering aan uw kind betalen, óók als u niet gescheiden bent. Die is nl. fiscaal aftrekbaar, zo hoort u zeggen. Is dat echter wel waar en zo ja, levert het ook echt profijt op?
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 08.09.2020

Studiejaren gelijkstellen vóór 30.11?

Wie studiejaren wil regulariseren voor pensioen en al langer dan 10 jaar afgestudeerd is, kan dat nog tot 30.11.2020 aan een forfait van € 1.560 per jaar. Is het dan aangewezen om dit vóór die deadline te doen?
Lees meer

Cookiebeleid