Artsen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

RIZIV - ARTSENCONVENTIE - 12.01.2021

Nieuwe artsenconventie voor 2021

Wachten op publicatie van de tekst. Op 16 december 2020 werd in de medicomut overeenstemming bereikt over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021. Wie wil toetreden tot dit nieuwe akkoord, hoeft niets te doen. Wie partieel of volledig wil deconventioneren, zal dat daarentegen uitdrukkelijk moeten laten weten (via MyRiziv). Dit kan echter pas als de tekst van het akkoord in het Staatsblad is gepubliceerd. Dat wordt wellicht iets voor eind januari of begin februari... ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PRAKTIJKRUIMTE - 12.01.2021

Praktijk in gezinswoning en echtscheiding: de fiscale kant

Stel, uw praktijkruimte bevindt zich in de gezinswoning, maar ingevolge een echtscheiding moet u die verlaten. Vermits u de afschrijvingen van de praktijkruimte niet meer kunt voortzetten, rijst dan de vraag of u een zgn. minderwaarde (als beroepskosten) kunt aftrekken. Is dat zo of toch niet? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

RIZIV - TOELAGEN EN PREMIES - 12.01.2021

Activiteitsdrempels 2020 met 25% verlaagd

Toegeving wegens COVID-19. Voor o.a. het RIZIV-sociaal statuut, het accrediteringsforfait en de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen hanteert het RIZIV zgn. activiteitsdrempels om te bepalen of u wel/niet recht heeft op de betrokken vergoeding. Gezien het feit dat heel wat zorgverleners in 2020 wegens de COVID-19-pandemie verplicht werden om hun activiteiten terug te schroeven, besliste het RIZIV om de drempels die normaal gezien van toepassing zijn voor 2020 (eenmalig) te verminderen met 25% (bericht van 21.12.2020 op https://www.riziv.be ) . Het verminderingspercentage kan in april 2021 zelfs nog herbekeken worden (in functie van meer actuele cijfers), zo voegt men eraan toe. ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTBAARHEID - 16.12.2020

Fiscale fiche gemaakt door verzekeraar, toch niet belast?

Een uitkering uit een polis gewaarborgd inkomen (GI) wordt soms wel en soms niet belast, het hangt af van het feit of de polis ook inkomstenverlies dekt. Als dat niet het geval zou zijn, maar de verzekeraar heeft toch een fiscale fiche opgemaakt voor de uitkering, kunt u dan nog iets doen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

MEDISCHE FOUT - SCHADEVERGOEDING - 16.12.2020

Het duurt te lang bij het FMO, dus toch naar de rechter?

Gelet op de lange doorlooptijd bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zijn er misschien patiënten die uiteindelijk toch liever naar de rechtbank stappen in geval van medische schade. Hebben ze de keuze tussen die twee? Is het ook nog mogelijk te veranderen van spoor als er al een dossier loopt bij het Fonds?
Lees meer

ZIEKENHUISOVEREENKOMST - 16.12.2020

Het kettingbeding staat ter discussie!

Een ziekenhuiscontract bevat vaak een zgn. kettingbeding, waardoor u alle latere aanpassingen van de algemene regeling moet aanvaarden. Sinds 01.12.2020 staat de geldigheid van zo’n beding ter discussie. Hoe?
Lees meer
Artsen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - VERKOOP GEBOUW - 04.11.2020

Eerst verhuren om belastbare meerwaarde te vermijden?

Als u het gebouw verkoopt dat u voor uw praktijk gebruikte, wordt u in principe belast op de winst die u daarbij maakt, lees: op de zgn. meerwaarde. Geldt dit ook als u het gebouw pas verkoopt, nadat u het eerst enkele jaren verhuurde, of kunt u zo de taxatie misschien vermijden? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - ASSOCIATIE - 04.11.2020

Geen instapsom bij samenwerkingen meer?

De Nat. Raad van de Orde is het, aldus twee recente adviezen van juni en september 2020, niet langer eens met het vragen van een instapsom om toe te treden tot een samenwerking. Een patiëntenbestand kan/mag immers niet verkocht worden, zo vindt men. Wat zijn de gevolgen van deze adviezen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - BELASTBAARHEID - 16.12.2020

Fiscale fiche gemaakt door verzekeraar, toch niet belast?

Een uitkering uit een polis gewaarborgd inkomen (GI) wordt soms wel en soms niet belast, het hangt af van het feit of de polis ook inkomstenverlies dekt. Als dat niet het geval zou zijn, maar de verzekeraar heeft toch een fiscale fiche opgemaakt voor de uitkering, kunt u dan nog iets doen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer