Artsen - Associatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.06.2021

Impulseodossiers over 2020: deadline 30.06.2021

I mpulseo II en III. Huisartsen en groeperingen van huisartsen die in 2020 een administratieve kracht tewerkgesteld hebben of een beroep gedaan hebben op een telesecretariaat, kunnen een zgn. Impulseotegemoetkoming krijgen ten belope van 50% van de loonkosten, beperkt tot een plafond van € 6.764,94 in Vlaanderen of € 6.862,21 in Brussel. ...
Lees meer

PRAKTIJKGEBOUW - HUUR - 07.05.2021

Waarom/wanneer voor handelshuur kiezen bij een praktijk?

Wanneer u een appartement of gebouw gaat huren om een (tand)artsenpraktijk in onder te brengen, is dat in principe geen handelshuur maar zgn. gemeenrechtelijke huur. Toch kan men de handelshuurwetgeving – in onderling overleg – van toepassing verklaren. In welke mate kan dat nuttig/voordelig zijn?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - 20.11.2020

Oplossing voor verbod op instapsom?

Nu de Orde een instapsom ‘in ruil voor een deel van het patiëntenbestand’ verbiedt, rijst de vraag: wat met een lopende samenwerkingsovereenkomst?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - ASSOCIATIE - 04.11.2020

Geen instapsom bij samenwerkingen meer?

De Nat. Raad van de Orde is het, aldus twee recente adviezen van juni en september 2020, niet langer eens met het vragen van een instapsom om toe te treden tot een samenwerking. Een patiëntenbestand kan/mag immers niet verkocht worden, zo vindt men. Wat zijn de gevolgen van deze adviezen?
Lees meer
Artsen - Associatie

Meest gelezen tips & adviezen

PRAKTIJKGEBOUW - HUUR - 07.05.2021

Waarom/wanneer voor handelshuur kiezen bij een praktijk?

Wanneer u een appartement of gebouw gaat huren om een (tand)artsenpraktijk in onder te brengen, is dat in principe geen handelshuur maar zgn. gemeenrechtelijke huur. Toch kan men de handelshuurwetgeving – in onderling overleg – van toepassing verklaren. In welke mate kan dat nuttig/voordelig zijn?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.06.2021

Impulseodossiers over 2020: deadline 30.06.2021

I mpulseo II en III. Huisartsen en groeperingen van huisartsen die in 2020 een administratieve kracht tewerkgesteld hebben of een beroep gedaan hebben op een telesecretariaat, kunnen een zgn. Impulseotegemoetkoming krijgen ten belope van 50% van de loonkosten, beperkt tot een plafond van € 6.764,94 in Vlaanderen of € 6.862,21 in Brussel. ...
Lees meer