Artsen - Associatie

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - BTW - 31.05.2022

Btw-nummer voor de associatie, de associés of voor beiden?

Als de drempel van € 25.000 voor niet-therapeutische prestaties niet overschreden wordt, kan men de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers genieten. Hoe beoordeelt men dit als u samenwerkt in een associatie? En wie moet zich dan registreren voor de btw: alleen de associatie, alleen de artsen of allebei?
Lees meer

MEDISCH RECHT - ASSOCIATIE - 03.05.2022

Kan de ex-praktijk verbieden om haar patiënten nog te zien?

Een huisarts overweegt haar associatie te verlaten, maar merkt dat er in het associatiecontract een zgn. niet-concurrentiebeding staat dat niet alleen zegt dat zij zich gedurende een jaar niet in een straal van x-aantal km mag vestigen, maar óók dat zij zolang geen patiënten van de associatie mag zien. Is dat wel geldig?
Lees meer

PERSONEEL - SUBSIDIES - 19.04.2022

Geen wijzigingen aan het Plan Plus Eén voor (tand)artsen?

Dankzij het Plan Plus Eén moet u op de tewerkstelling van uw eerste werknemer (bijna) geen patronale RSZ betalen (sinds begin 2021 zelfs voor onbepaalde duur). Op 1 januari 2022 werd echter een begrenzing ingevoerd: maximaal € 4.000 aan vermindering per kwartaal. Geldt die grens ook voor het personeel van uw praktijk?
Lees meer

PRAKTIJKRUIMTE - ORDE - 04.11.2021

Percentage van erelonen ≠ dichotomie

Stel, u verhuurt een ingerichte praktijkruimte aan een andere zorgverlener. Kan diens vergoeding dan een percentage van de verdiende erelonen zijn? Volgens een recent Cassatie-arrest wél. Wat is het gevolg?
Lees meer