Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.06.2021

Ziekenhuis wel of niet centraal aansprakelijk: hoe werkt dat?

Volgens de Ziekenhuiswet kan een patiënt die meent dat een ziekenhuismedewerker zijn rechten geschonden heeft, het ziekenhuis ‘centraal’ aanspreken voor die inbreuk. Voor artsen in zelfstandig verband kan het ziekenhuis zich wel exonereren van deze aansprakelijkheid. Hoe werkt dit? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT - 04.06.2021

Wat is de waarde van een ‘heimelijke’ (geluids)opname?

Stel, na een ingreep zouden zich complicaties voordoen en de patiënt verwijt u hem niet over een specifiek risico geïnformeerd te hebben. Hij beweert zelfs dat dit zou blijken uit een geluidsopname (met zijn smartphone) van de consultatie die aan de ingreep voorafging. Heeft zo’n ‘heimelijke’ opname juridische waarde?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 25.03.2021

Wie moet er finaal opdraaien voor telfouten?

Stel, na een ingreep blijft een kompres achter in het lichaam van uw patiënt en er ontwikkelt zich een groot abces met sepsis tot gevolg. Uiteindelijk overlijdt de patiënt. Als dit alles te wijten is aan een telfout van een verpleegkundige, kunt u uw aansprakelijkheid dan ‘afschuiven’ op het ziekenhuis? Een vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEPLICHT - 12.03.2021

Zeldzaam risico en niet strikt noodzakelijke behandeling

Bij heel wat (orthopedische) ingrepen onder algemene verdoving wordt er ook bijkomend nog lokaal verdoofd tegen de (postoperatieve) pijn. Omdat dit zo standaard is, wordt er vaak geen expliciete toestemming van de patiënt voor gevraagd. In welke mate kan dit gevaarlijk zijn? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 25.02.2021

Bent u aansprakelijk als een patiënt van de trap valt?

Als uw patiënt op een ongelukkige wijze ten val zou komen in uw praktijk, raakt die daarbij misschien wel gewond. Loopt u in dat geval het risico om op te draaien voor deze schade? En zo ja, bent u hiervoor verzekerd?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 28.01.2021

Iedereen bang voor serieschade?

In een Antwerps ziekenhuis zouden mogelijk ruim 100 patiënten besmet geraakt kunnen zijn met hepatitis-B, doordat een endoscoop niet goed gedesinfecteerd was. In zo’n geval van ‘vele’ slachtoffers spreekt men in verzekeringstermen van serieschade, en dat is niet altijd (voldoende) gedekt. Wat is het probleem?
Lees meer
Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 25.03.2021

Wie moet er finaal opdraaien voor telfouten?

Stel, na een ingreep blijft een kompres achter in het lichaam van uw patiënt en er ontwikkelt zich een groot abces met sepsis tot gevolg. Uiteindelijk overlijdt de patiënt. Als dit alles te wijten is aan een telfout van een verpleegkundige, kunt u uw aansprakelijkheid dan ‘afschuiven’ op het ziekenhuis? Een vonnis licht toe...
Lees meer

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT - 04.06.2021

Wat is de waarde van een ‘heimelijke’ (geluids)opname?

Stel, na een ingreep zouden zich complicaties voordoen en de patiënt verwijt u hem niet over een specifiek risico geïnformeerd te hebben. Hij beweert zelfs dat dit zou blijken uit een geluidsopname (met zijn smartphone) van de consultatie die aan de ingreep voorafging. Heeft zo’n ‘heimelijke’ opname juridische waarde?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.06.2021

Ziekenhuis wel of niet centraal aansprakelijk: hoe werkt dat?

Volgens de Ziekenhuiswet kan een patiënt die meent dat een ziekenhuismedewerker zijn rechten geschonden heeft, het ziekenhuis ‘centraal’ aanspreken voor die inbreuk. Voor artsen in zelfstandig verband kan het ziekenhuis zich wel exonereren van deze aansprakelijkheid. Hoe werkt dit? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer