Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDISCHE FOUT - SCHADEVERGOEDING - 16.12.2020

Het duurt te lang bij het FMO, dus toch naar de rechter?

Gelet op de lange doorlooptijd bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zijn er misschien patiënten die uiteindelijk toch liever naar de rechtbank stappen in geval van medische schade. Hebben ze de keuze tussen die twee? Is het ook nog mogelijk te veranderen van spoor als er al een dossier loopt bij het Fonds?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 03.12.2020

Opeenvolgende verzekeraars: wie is de ‘ware’?

Stel, u bent een paar keer veranderd van verzekeraar medische aansprakelijkheid. In geval van een fout is het dan in principe de verzekeraar ten tijde van het moment waarop de schade zich manifesteert, die moet betalen. Hoe werkt dat als het de nabestaanden zijn die procederen? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

MEDISCHE FOUT - SCHADEVERGOEDING - 03.12.2020

Zou het FMO binnen de zes maanden moeten beslissen?

Dat het FMO worstelt met een achterstand en een (veel te) lange ‘doorlooptijd’ van dossiers, is al lang geen geheim meer. N.a.v. een tv-uitzending in november 2020 liet men in de media echter uitschijnen dat de wet zou opleggen dat het Fonds binnen de zes maanden een beslissing moet nemen. Klopt dat echter wel?
Lees meer

INFORMED CONSENT - 20.10.2020

Nieuw bewijsrecht, andere bewijslast?

De bewijslast inzake informed consent ligt in principe bij de patiënt. Vanaf 01.11.2020 treedt echter het ‘nieuwe Burgerlijk Wetboek’ in werking en dat bevat bewijsregels die dit kunnen beïnvloeden. Hoe?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - NO-FAULT-WET - 23.09.2020

Vergoedt FMO ook gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid?

Als een patiënt ‘ernstige’ medische schade heeft, kan hij vergoed worden door het FMO (Fonds medische ongevallen) zonder dat er van aansprakelijkheid sprake is. Een van de zgn. ernstcriteria is een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden. Kan die ook gedeeltelijk zijn? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer
Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 03.12.2020

Opeenvolgende verzekeraars: wie is de ‘ware’?

Stel, u bent een paar keer veranderd van verzekeraar medische aansprakelijkheid. In geval van een fout is het dan in principe de verzekeraar ten tijde van het moment waarop de schade zich manifesteert, die moet betalen. Hoe werkt dat als het de nabestaanden zijn die procederen? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

MEDISCHE FOUT - SCHADEVERGOEDING - 03.12.2020

Zou het FMO binnen de zes maanden moeten beslissen?

Dat het FMO worstelt met een achterstand en een (veel te) lange ‘doorlooptijd’ van dossiers, is al lang geen geheim meer. N.a.v. een tv-uitzending in november 2020 liet men in de media echter uitschijnen dat de wet zou opleggen dat het Fonds binnen de zes maanden een beslissing moet nemen. Klopt dat echter wel?
Lees meer

MEDISCHE FOUT - SCHADEVERGOEDING - 16.12.2020

Het duurt te lang bij het FMO, dus toch naar de rechter?

Gelet op de lange doorlooptijd bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zijn er misschien patiënten die uiteindelijk toch liever naar de rechtbank stappen in geval van medische schade. Hebben ze de keuze tussen die twee? Is het ook nog mogelijk te veranderen van spoor als er al een dossier loopt bij het Fonds?
Lees meer