Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

INFORMED CONSENT - 20.10.2020

Nieuw bewijsrecht, andere bewijslast?

De bewijslast inzake informed consent ligt in principe bij de patiënt. Vanaf 01.11.2020 treedt echter het ‘nieuwe Burgerlijk Wetboek’ in werking en dat bevat bewijsregels die dit kunnen beïnvloeden. Hoe?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - NO-FAULT-WET - 23.09.2020

Vergoedt FMO ook gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid?

Als een patiënt ‘ernstige’ medische schade heeft, kan hij vergoed worden door het FMO (Fonds medische ongevallen) zonder dat er van aansprakelijkheid sprake is. Een van de zgn. ernstcriteria is een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden. Kan die ook gedeeltelijk zijn? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

INFORMED CONSENT - 26.08.2020

Cassatie is formeel: bewijslast niet bij u!

Moet u als arts bewijzen dat u de patiënt geïnformeerd heeft, of deze laatste dat u dat niet gedaan heeft? Het Hof van Cassatie oordeelt − nog maar eens − het laatste. Is deze story nu eindelijk ten einde?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 26.08.2020

Andermans operatieverslag valideren, zelf aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een operatieverslag van een associé (elektronisch) moet valideren, niet het minst als u bijvoorbeeld diensthoofd bent, ook al bent u niet tussengekomen in de operatie. Loopt u dan ook een risico aansprakelijk gesteld te worden voor een eventuele medische fout? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - 28.04.2020

Telefonische triage of diagnose en uw aansprakelijkheid

In de media doken begin april 2020 verhalen op van familieleden van overleden coronapatiënten die de huisarts verweten niet langs te zijn gekomen en/of verkeerd ingeschat te hebben aan de telefoon. In welke mate kan uw aansprakelijkheid in dergelijke gevallen effectief in het gedrang komen?
Lees meer
Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

INFORMED CONSENT - 26.08.2020

Cassatie is formeel: bewijslast niet bij u!

Moet u als arts bewijzen dat u de patiënt geïnformeerd heeft, of deze laatste dat u dat niet gedaan heeft? Het Hof van Cassatie oordeelt − nog maar eens − het laatste. Is deze story nu eindelijk ten einde?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 26.08.2020

Andermans operatieverslag valideren, zelf aansprakelijk?

Het kan gebeuren dat u een operatieverslag van een associé (elektronisch) moet valideren, niet het minst als u bijvoorbeeld diensthoofd bent, ook al bent u niet tussengekomen in de operatie. Loopt u dan ook een risico aansprakelijk gesteld te worden voor een eventuele medische fout? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - NO-FAULT-WET - 23.09.2020

Vergoedt FMO ook gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid?

Als een patiënt ‘ernstige’ medische schade heeft, kan hij vergoed worden door het FMO (Fonds medische ongevallen) zonder dat er van aansprakelijkheid sprake is. Een van de zgn. ernstcriteria is een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden. Kan die ook gedeeltelijk zijn? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

Cookiebeleid