Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - 30.05.2023

Wanneer wel/niet aansprakelijk voor communicatiefouten?

Begin mei 2023 werd een gynaecologe vrijgesproken voor het laat ingrijpen bij de dood van een baby een week na de geboorte. Er was wel sprake van een slechte (telefonische) communicatie tussen haar en de vroedvrouw, maar het was niet duidelijk wiens fout dat was. Wil dat nu zeggen dat u niet aansprakelijk kunt zijn voor een slechte uitwisseling van informatie tussen zorgverleners?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - STRAFKLACHT - 02.05.2023

Een strafsanctie door het missen van een diagnose?

Eind maart 2023 werd een huisarts veroordeeld voor onopzettelijke slagen en verwondingen (zij het met opschorting van de straf) nadat een achtjarig patiëntje overleden was. Men verweet haar de juiste diagnose gemist te hebben. Op welke manier kan het missen van een diagnose inderdaad tot een strafsanctie leiden?
Lees meer

ORDE - RIJBEWIJS - 04.04.2023

Wat als een patiënt weigert zijn rijbewijs in te leveren?

Stel, een patiënt is niet meer geschikt om auto te rijden en er is hem al gezegd dat hij zijn rijbewijs moet inleveren. Toch doet hij dat niet... en u weet dat. Hoe moet u dan handelen als zijn behandelende (huis)arts? De Nationale Raad van de Orde der Artsen helpt u op weg (in een update van 19 januari 2023 van haar FAQ).
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 04.04.2023

Toezicht op aangestelde of aansprakelijk voor diens fout?

Een gynaecoloog verliet na een dispuut met een vroedkundige het ziekenhuis. Er waren nl. tegen zijn instructies in pijnstillers gegeven nadat de bevalling al ingeleid was. Uiteindelijk liep het mis bij die bevalling. Wie werd er aansprakelijk gesteld in een vonnis van juni 2019, en wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 07.03.2023

Veilig medisch materiaal vanaf 2023 altijd een resultaatsverbintenis?

Het materiaal waarmee u werkt als arts/tandarts moet ‘veilig’ zijn. Sinds 1 januari 2023 bepaalt de wet zelfs dat dat een resultaatsverbintenis is. Wat zijn de gevolgen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 21.02.2023

Expertiseverslag pleit u vrij... en de patiënt vraagt een ander

Stel, in een zaak waarin u een medische fout verweten wordt, stelt de rechter een deskundige aan. In diens verslag wordt u vrijgepleit, maar dan komt de tegenpartij af met zogezegde nieuwe feiten en onjuistheden volgens een eigen deskundige. Kan dat nog tot een aanvullende of nieuwe expertise leiden? Een arrest licht toe...
Lees meer
Artsen - Beroepsaansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

AANSPRAKELIJKHEID - 07.03.2023

Veilig medisch materiaal vanaf 2023 altijd een resultaatsverbintenis?

Het materiaal waarmee u werkt als arts/tandarts moet ‘veilig’ zijn. Sinds 1 januari 2023 bepaalt de wet zelfs dat dat een resultaatsverbintenis is. Wat zijn de gevolgen?
Lees meer

ORDE - RIJBEWIJS - 04.04.2023

Wat als een patiënt weigert zijn rijbewijs in te leveren?

Stel, een patiënt is niet meer geschikt om auto te rijden en er is hem al gezegd dat hij zijn rijbewijs moet inleveren. Toch doet hij dat niet... en u weet dat. Hoe moet u dan handelen als zijn behandelende (huis)arts? De Nationale Raad van de Orde der Artsen helpt u op weg (in een update van 19 januari 2023 van haar FAQ).
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - STRAFKLACHT - 02.05.2023

Een strafsanctie door het missen van een diagnose?

Eind maart 2023 werd een huisarts veroordeeld voor onopzettelijke slagen en verwondingen (zij het met opschorting van de straf) nadat een achtjarig patiëntje overleden was. Men verweet haar de juiste diagnose gemist te hebben. Op welke manier kan het missen van een diagnose inderdaad tot een strafsanctie leiden?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app