Artsen - Deontologie

Recent toegevoegde tips & adviezen

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN - 20.02.2024

Mag u geen attesten of voorschriften voor uzelf schrijven?

In een advies van 20 januari 2024 raadt de Nationale Raad van de Orde af dat artsen zichzelf zorg zouden verstrekken. Dat klinkt logisch, maar hoever gaat dat nu precies? Mag men bv. nooit meer zelf het voorschift voor de eigen medicatie schrijven? En wat met een ziekteattest over zichzelf voor bv. de wacht?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ORDE DER ARTSEN - 23.01.2024

CRA kan niet adviseren bij euthanasie bewoner

Eén of twee adviserende artsen. Een van de procedurele voorwaarden voor euthanasie is dat de uitvoerende arts het advies inwint van een andere, onafhankelijke arts. De adviserende arts moet onafhankelijk zijn ten aanzien van de uitvoerende arts en de patiënt. Als het om een niet-terminale patiënt gaat, moet zelfs nog een tweede onafhankelijke arts (die ofwel psychiater, ofwel specialist in de betrokken aandoening is) advies geven. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJN - 14.11.2023

Orde vraagt geen bewaartermijn van 30 jaar meer voor coupes en paraffineblokken

Voor de anatoom pathologen. Het gaat hier om menselijk materiaal voor diagnostische doeleinden. Paraffineblokken zijn nl. in paraffine ingesloten weefselstukjes (biopten). Coupes zijn flinterdunne (4 µ) weefselsneden op draagglaasjes gemonteerd en histochemisch (minimum H.E.-kleuring) en immuunhistochemisch gekleurd voor microscopisch onderzoek ten behoeve van patholoog-anatomische diagnostiek. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJN - 14.11.2023

Hoelang medische beeldvorming bewaren?

RIZIV-termijn van vijf jaar... Volgens het KB op de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken en protocollen. De termijn bedraagt vijf jaar (art. 1, §8 KB 14.09.1984) . ...
Lees meer

MEDISCH RECHT - ORDE - 14.11.2023

Geen geluidsopname meer zonder dat u ermee instemt?

In een advies van 16.09.2023 stelt de Nat. Raad van de Orde dat het heimelijk opnemen van een gesprek door een patiënt niet kan en een reden vormt om de therapeutische relatie te beëindigen. Wat kunt u daarmee?
Lees meer

MEDISCH RECHT - BEROEPSGEHEIM - 17.10.2023

Werkgever vraagt medische info: is dat in strijd met de GDPR?

In juni 2023 heeft de zgn. GBA beslist dat een werkgever die belde naar de huisarts van een werknemer voor medische informatie, niet in strijd met de GDPR handelde. Wil dat dan zeggen dat u verplicht bent om die informatie te geven aan de werkgever van uw patiënt? Helemaal niet, zo willen we hier duidelijk maken…
Lees meer
Artsen - Deontologie

Meest gelezen tips & adviezen

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN - 20.02.2024

Mag u geen attesten of voorschriften voor uzelf schrijven?

In een advies van 20 januari 2024 raadt de Nationale Raad van de Orde af dat artsen zichzelf zorg zouden verstrekken. Dat klinkt logisch, maar hoever gaat dat nu precies? Mag men bv. nooit meer zelf het voorschift voor de eigen medicatie schrijven? En wat met een ziekteattest over zichzelf voor bv. de wacht?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ORDE DER ARTSEN - 23.01.2024

CRA kan niet adviseren bij euthanasie bewoner

Eén of twee adviserende artsen. Een van de procedurele voorwaarden voor euthanasie is dat de uitvoerende arts het advies inwint van een andere, onafhankelijke arts. De adviserende arts moet onafhankelijk zijn ten aanzien van de uitvoerende arts en de patiënt. Als het om een niet-terminale patiënt gaat, moet zelfs nog een tweede onafhankelijke arts (die ofwel psychiater, ofwel specialist in de betrokken aandoening is) advies geven. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app