Artsen - Deontologie

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - BEROEPSGEHEIM - 24.06.2020

Rechtsgrond voor meldplicht is er in Vlaanderen

Contact tracing en beroepsgeheim. Bij KB van 4 mei 2020 werd er een databank opgericht in de schoot van Sciensano waarbij het de bedoeling is dat artsen patiëntengegevens aanleveren in het kader van COVID-19. Opdat u ingevolge het doorgeven van deze gegevens aan Sciensano geen schending van uw beroepsgeheim zou kunnen worden verweten, was echter nog een wettelijk ingrijpen nodig. ...
Lees meer

BEROEPSGEHEIM - 09.06.2020

Meldplicht en toch geen sanctierisico?

Artsen die persoonsgegevens van met COVID-19 besmette patiënten doorgeven aan de databank van Sciensano, zouden sancties m.b.t. het beroepsgeheim riskeren, aldus de media. Moet u zich zorgen maken?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - RECLAME - 27.05.2020

Nat. Raad licht ‘reclameartikel’ uit nieuwe Code toe

In een advies van eind april 2020 heeft de Nat. Raad van de Orde der Artsen het artikel 37 van de nieuwe Code i.v.m. ‘praktijkinformatie’ (zeg maar ‘reclame’) besproken. Voegt dit advies nieuwe zaken toe aan artikel 37 en zo ja, veranderen die veel?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - RECHT - 07.01.2020

U staat in het testament van een patiënt, is dat betwistbaar?

Een thuisverpleegster wordt opgenomen in het testament van een patiënt die volledig (sociaal) geïsoleerd leeft. Na zijn overlijden betwisten de wettelijke erfgenamen – neven en nichten die nooit naar hem omgekeken hebben – dit testament. Wat is dan het gevolg? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

BEROEPSGEHEIM - MEDISCH DOSSIER - 10.12.2019

Gedeeld beroepsgeheim: wanneer mag u stukken geven?

Stel, een collega-(huis)arts heeft een van uw patiënten gezien tijdens de wachtdienst en nu blijkt die patiënt een claim in te gaan dienen tegen die huisarts. Deze laatste vraagt stukken op uit het medisch dossier. Mag u die echter wel geven?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - BEWAKINGSCAMERA’S - 14.11.2019

Geen camera mogelijk in consultatieruimte?

Volgens de wet mogen bewakingscamera’s de intimiteit van wie gefilmd wordt, niet aantasten. In een recent advies heeft de Nat. Raad van de Orde daaruit afgeleid dat u geen camera’s in uw consultatieruimte zelf mag plaatsen. Klopt dat echter wél altijd, of is enige nuancering op zijn plaats?
Lees meer

Cookiebeleid