Artsen - Deontologie

Recent toegevoegde tips & adviezen

ORDE DE ARTSEN - MEDISCH RECHT - 07.09.2022

Mag u van de Orde (geen) verwanten behandelen?

Over al het dan niet mogen vragen van een ereloon aan (naaste) verwanten, zette de Orde der Artsen al meermaals een boompje op. Op 18 juni 2022 heeft de Nat. Raad ook een advies gepubliceerd over de vraag of u die verwanten überhaupt wel (altijd) mag behandelen. Wat zijn de inhoud en conclusie van dat advies?
Lees meer

ORDE - HUISARTS - 23.08.2022

Kunt u een patiënt van wie u het gmd beheert doorsturen?

Een patiënt die een paar keer agressief geweest was, was niet meer welkom in de huisartsenpraktijk van een abonnee. De patiënt beweerde dat de abonnee hem niet ‘op straat kon zetten’ tot/tenzij er een andere gmd-houdende arts aangeduid zou worden. Zit hier een grond van waarheid in?
Lees meer

ORDE - HUISARTSEN - 14.06.2022

Weigeren op huisbezoek te gaan: mag dat?

In een advies van 23 april 2022 heeft de Nat. Raad de vraag behandeld of een huisarts (buiten de wachtdienst) verplicht is om in te gaan op het verzoek van een (‘mobiele’) patiënt om op huisbezoek te komen. Wat is de precieze draagwijdte van dit (deontologische) antwoord en hoe zit dat op juridisch vlak in elkaar?
Lees meer

MEDISCH ONDERZOEK - ORDE - 19.04.2022

Doet u nog onderzoeken voor een levensverzekering?

Een medisch onderzoek doen en de bijbehorende vragenlijst invullen met het oog op het afsluiten van een levens- of andere verzekering, is niet de leukste job. En nu blijkt er nog btw op verschuldigd te zijn ook… Mag u zo’n opdracht weigeren?
Lees meer

PRAKTIJKINFO EN RECLAME - 22.03.2022

Mag patiënten ‘werven’ nu anno 2022?

In de Kwaliteitswet die begin 2022 deels in werking getreden is, staat dat praktijkinformatie/reclame door een zorgverlener niet het ‘ronselen’ van patiënten tot doel mag hebben. Wat betekent dat precies?
Lees meer

MEDISCH RECHT - ORDE DER ARTSEN - 15.12.2021

Een gevaarlijk individu schorsen: kan men dat direct?

Eind november 2021 kon u er niet naast lezen, horen of kijken: een arts had 2.000 valse coronapaspoorten ‘afgeleverd’. Hij werd opgepakt en bekende. Wie zich aan zulke ernstige feiten bezondigt, zou men onmiddellijk het recht om het beroep uit te oefenen moeten ontzeggen. Op welke manier kan dat eventueel?
Lees meer
Artsen - Deontologie

Meest gelezen tips & adviezen

ORDE DE ARTSEN - MEDISCH RECHT - 07.09.2022

Mag u van de Orde (geen) verwanten behandelen?

Over al het dan niet mogen vragen van een ereloon aan (naaste) verwanten, zette de Orde der Artsen al meermaals een boompje op. Op 18 juni 2022 heeft de Nat. Raad ook een advies gepubliceerd over de vraag of u die verwanten überhaupt wel (altijd) mag behandelen. Wat zijn de inhoud en conclusie van dat advies?
Lees meer

ORDE - HUISARTS - 23.08.2022

Kunt u een patiënt van wie u het gmd beheert doorsturen?

Een patiënt die een paar keer agressief geweest was, was niet meer welkom in de huisartsenpraktijk van een abonnee. De patiënt beweerde dat de abonnee hem niet ‘op straat kon zetten’ tot/tenzij er een andere gmd-houdende arts aangeduid zou worden. Zit hier een grond van waarheid in?
Lees meer