Artsen - Erelonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 18.06.2021

Tweede deel beschermingsvergoeding op komst

Vergoeding voor COVID-19-beschermingsmateriaal. Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van COVID-19-beschermingsmateriaal. De tegemoetkoming geldt voor ambulante zorg. Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand, dus max. € 500 per maand. Tandartsen, NKO-artsen en stomatologen krijgen een hoger bedrag: € 20 per fysiek contact, dus max. € 4.000 per maand. ...
Lees meer

RIZIV - HUISARTSEN - 04.06.2021

Praktijkpremie 2021: ‘meting’ vanaf 1 juli

De te behalen criteria of drempelwaarden voor de praktijkpremie van huisartsen blijven ongewijzigd voor 2021. Hoeveel zgn. e-diensten moet u dan precies gebruiken om het hoogste bedrag (€ 6.000) te krijgen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 04.06.2021

Criteria telematicapremie 2021 en 2022 bekend

Voorwaarden zijn bekend. Tandartsen krijgen een premie van € 800 per jaar ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Ook voor 2021 en 2022 zal dat het geval zijn. Het RIZIV heeft eind april jl. beslist welke de modaliteiten zullen zijn voor deze twee premiejaren. ...
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - GMD - 20.05.2021

Nieuw advies Orde over gmd niet zó nieuw?

Een aantal ‘goede reminders’. Over de deontologische regels inzake het openen, verlengen en beëindigen van een gmd heeft de Nat. Raad van de Orde al een advies gegeven in 2011 (advies a134010, 16.07.2011) . Nu de wettelijke regels veranderd zijn op 1 januari 2021 met de invoering van de automatische verlenging, vond men het tijd om dat advies te hernieuwen (advies a168009, 24.04.2021) . Het komt in de plaats van dat van 2011, maar bevat eigenlijk niks wereldschokkends. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ACCREDITERING - 08.04.2021

Online bijscholen door COVID-19 in 2021?

Geen limiet bij artsen. Voor de artsen is er al langer voorzien dat zgn. e-learnings net zoals ‘livesessies’ in aanmerking kunnen komen voor CP (creditpoints). De organisator moet weliswaar aan bepaalde (erkennings)voorwaarden voldoen, maar los daarvan aanvaardt men evenzeer onlinesessies als livesessies, ook al vóór er sprake was van COVID-19. ...
Lees meer

FISCAAL - RIZIV - 08.04.2021

Beschermingsvergoeding belast?

In april 2021 ontvangt u voor de tweede keer een vergoeding die de kosten van COVID-beschermingsmateriaal moet compenseren. Wordt die vergoeding eigenlijk belast, en zo ja, in welk jaar?
Lees meer
Artsen - Erelonen

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - RIZIV - 08.04.2021

Beschermingsvergoeding belast?

In april 2021 ontvangt u voor de tweede keer een vergoeding die de kosten van COVID-beschermingsmateriaal moet compenseren. Wordt die vergoeding eigenlijk belast, en zo ja, in welk jaar?
Lees meer

HUISARTSEN - GROEPSPRAKTIJK - 25.03.2021

Pensioen in 2022? Nu gmd’s herverdelen

Stel, volgend jaar in 2022 gaat een associé met pensioen. Ingevolge de nieuwe regels over de betaling van gmd-verlengingen, is het aangewezen om daar nu in 2021 al op te anticiperen. Waarom en hoe?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ACCREDITERING - 08.04.2021

Online bijscholen door COVID-19 in 2021?

Geen limiet bij artsen. Voor de artsen is er al langer voorzien dat zgn. e-learnings net zoals ‘livesessies’ in aanmerking kunnen komen voor CP (creditpoints). De organisator moet weliswaar aan bepaalde (erkennings)voorwaarden voldoen, maar los daarvan aanvaardt men evenzeer onlinesessies als livesessies, ook al vóór er sprake was van COVID-19. ...
Lees meer