Artsen - Erelonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?
Lees meer

ACCREDITERING - ARTSEN - 15.11.2022

U komt CP tekort bij het verlengen van uw accreditering...

Stel, uw accrediteringsperiode van drie jaar als ‘gevestigde’ arts zal weldra ten einde lopen en bij de verlengingsaanvraag merkt u dat u in het laatste jaar geen 20 CP behaald heeft. In welke mate is dat een probleem en wat kunt u doen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - CONVENTIE - 15.11.2022

Tussentijds (de)conventioneren: tot wanneer?

Van conventie voor 2022 naar deconventie voor 2023? Stel, u bent toegetreden tot de lopende conventie 2022-2023 en u zou er voor het tweede jaar (2023) alsnog willen uitstappen. Dat is mogelijk, maar dan moet u deconventioneren voor dat tweede jaar voor 15 december 2022. Dat houdt in dat u ten laatste op 14 december 2022 uw beslissing tot deconventie via de toepassing MyRiziv moet overmaken aan het RIZIV. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 02.11.2022

Stagemeestervergoeding 2021 voor ASO: aanvraag is mogelijk sinds 17.10.2022

De stagemeestervergoeding voor 2021... Erkende stagemeesters in zowel een universitair als een niet-universitair ziekenhuis kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van kandidaat-artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). De vergoeding voor 2021 bedraagt in principe € 672,04 per (begonnen) kalendermaand en per begeleide ASO. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.10.2022

Praktijkpremie huisartsen over 2021: aanvraag mogelijk tot 31.10.2022

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2021 was dat € 1.000. Voor wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2021 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 04.10.2022

Telematicapremie tandartsen over 2021: aanvraag mogelijk tot 31.10.2022

Hoeveel bedraagt de premie? De tandartsen ontvangen sinds 2016 een premie ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Deze telematicapremie bedraagt in principe € 800 per jaar. Wie heeft er recht op? Naast een aantal algemene voorwaarden (erkenning en minimaal 300 vergoedbare prestaties per jaar) moet u uw praktijk ook informatiseren, lees: gebruikmaken van de e-health-diensten van de overheid. Om dat te ‘meten’, worden er elk jaar criteria uitgevaardigd. In 2021 moest u twee zgn. verplichte criteria behalen en waren er daarnaast nog drie (van de vijf) zgn. aanvullende criteria nodig. De twee verplichte criteria betroffen het checken van de verzekerbaarheid en het raadplegen van de tarieven via MyCareNet. ...
Lees meer
Artsen - Erelonen

Meest gelezen tips & adviezen

ACCREDITERING - ARTSEN - 15.11.2022

U komt CP tekort bij het verlengen van uw accreditering...

Stel, uw accrediteringsperiode van drie jaar als ‘gevestigde’ arts zal weldra ten einde lopen en bij de verlengingsaanvraag merkt u dat u in het laatste jaar geen 20 CP behaald heeft. In welke mate is dat een probleem en wat kunt u doen?
Lees meer

ERELOON - BTW - 07.09.2022

Geen btw op sportmedisch onderzoek!

In een nieuwe circulaire van 22 juni 2022 heeft de Btw-administratie een soepel(er) standpunt inzake de vrijstelling van btw voor sportonderzoeken en -attesten bekendgemaakt. Wat houdt dat standpunt in?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.10.2022

Praktijkpremie huisartsen over 2021: aanvraag mogelijk tot 31.10.2022

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2021 was dat € 1.000. Voor wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2021 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app