Artsen - Erelonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ATTESTEN - MEDISCH RECHT - 31.03.2020

Is een corona-attest e-mailen wel toegestaan?

Voor het telefonisch advies in het kader van corona heeft het RIZIV een vereenvoudigd getuigschrift ontworpen. Het RIZIV stelt ook dat u dat mag e-mailen in pdf-vorm aan de patiënt. Nochtans wordt er altijd verteld dat zoiets – onbeveiligd e-mailen – in strijd zou zijn met de GDPR. Moet u zich daarover zorgen maken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJNEN - 18.03.2020

Nieuwe bewaartermijn voor RX-en en labo-docs

RIZIV-termijn gaat van 2 jaar... Volgens de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken, protocollen. ...
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - 18.03.2020

Sociaal statuut 2020 zal vanzelf komen

Tot vorig premiejaar (2019) moest u de RIZIV-bijdrage (sociaal statuut) formeel aanvragen via een papieren formulier. Vanaf premiejaar 2020 zal het RIZIV u echter niet langer zo’n formulier toesturen. Hoe komt dat?
Lees meer

ERELONEN - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

Beslissing m.b.t. conventie 2020 en vrije tarieven

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie?
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-BIJDRAGE - 04.02.2020

Conventiepremie gepensioneerde nu aanvragen!

Waarover gaat het? Sinds 1 januari 2016 was er een probleem gerezen voor artsen/tandartsen die al wettelijk pensioen ontvangen, maar nog blijven werken en zich (partieel/volledig) conventioneren. De wet legt sindsdien immers op dat een extralegaal pensioencontract bij de pensionering uitgekeerd moet worden, lees: het kan en mag niet meer verdergezet worden... en dus was er ook geen contract meer om de RIZIV-bijdrage in te storten. Om de ‘geconventioneerde gepensioneerde’ toch nog een RIZIV-sociaal statuut te kunnen toekennen, werd er beslist dat hij/zij een vervangende premie ‘in geld’ zou moeten krijgen. Het heeft echter tot oktober 2019 geduurd voordat het desbetreffende KB gepubliceerd werd. ...
Lees meer
Artsen - Erelonen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - RIZIV-BIJDRAGE - 04.02.2020

Conventiepremie gepensioneerde nu aanvragen!

Waarover gaat het? Sinds 1 januari 2016 was er een probleem gerezen voor artsen/tandartsen die al wettelijk pensioen ontvangen, maar nog blijven werken en zich (partieel/volledig) conventioneren. De wet legt sindsdien immers op dat een extralegaal pensioencontract bij de pensionering uitgekeerd moet worden, lees: het kan en mag niet meer verdergezet worden... en dus was er ook geen contract meer om de RIZIV-bijdrage in te storten. Om de ‘geconventioneerde gepensioneerde’ toch nog een RIZIV-sociaal statuut te kunnen toekennen, werd er beslist dat hij/zij een vervangende premie ‘in geld’ zou moeten krijgen. Het heeft echter tot oktober 2019 geduurd voordat het desbetreffende KB gepubliceerd werd. ...
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren?
Lees meer

ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

Conventie artsen voor 2020 gepubliceerd

Op 29 januari jl. werd de nieuwe artsenconventie voor 2020 gepubliceerd. Wie moet er actie ondernemen en hoe en tegen wanneer moet dat?
Lees meer

Cookiebeleid