Artsen - Erelonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

ERELONEN - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

Beslissing m.b.t. conventie 2020 en vrije tarieven

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie?
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-BIJDRAGE - 04.02.2020

Conventiepremie gepensioneerde nu aanvragen!

Waarover gaat het? Sinds 1 januari 2016 was er een probleem gerezen voor artsen/tandartsen die al wettelijk pensioen ontvangen, maar nog blijven werken en zich (partieel/volledig) conventioneren. De wet legt sindsdien immers op dat een extralegaal pensioencontract bij de pensionering uitgekeerd moet worden, lees: het kan en mag niet meer verdergezet worden... en dus was er ook geen contract meer om de RIZIV-bijdrage in te storten. Om de ‘geconventioneerde gepensioneerde’ toch nog een RIZIV-sociaal statuut te kunnen toekennen, werd er beslist dat hij/zij een vervangende premie ‘in geld’ zou moeten krijgen. Het heeft echter tot oktober 2019 geduurd voordat het desbetreffende KB gepubliceerd werd. ...
Lees meer

ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

Conventie artsen voor 2020 gepubliceerd

Op 29 januari jl. werd de nieuwe artsenconventie voor 2020 gepubliceerd. Wie moet er actie ondernemen en hoe en tegen wanneer moet dat?
Lees meer

GETUIGSCHRIFT - RIZIV - 07.01.2020

Welk bedrag op het GVVH invullen als u ‘wettelijk’ afrondt?

Door de afrondingsregels voor cashbetalingen die op 01.12.2019 in werking getreden zijn, is de administratieve last om een GVVH (getuigschrift voor verstrekte hulp) in te vullen nog maar eens groter geworden. Wat is er veranderd?
Lees meer

FISCAAL - BTW - 07.01.2020

Btw-regeling esthetische prestaties ‘vernietigd’: en nu?

De regeling dat er btw op ‘louter’ esthetische, niet-terugbetaalde ingrepen van toepassing is, werd in december 2019 (alweer) als ongrondwettelijk beschouwd door het Grondwettelijk Hof. Waarover gaat het en welke gevolgen heeft dit?
Lees meer
Artsen - Erelonen

Meest gelezen tips & adviezen

PRO MEMORIE - 10.12.2019

Belangrijke deadlines in december en januari

31.12: sociale bijdragen. De sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2019 moeten op 31.12 op de rekening van uw sociaal verzekeringsfonds staan. Verlies dit niet uit het oog, want ook al zou u slechts één dag te laat zijn, toch leidt dat al tot boetes (vermits uw sociale kas door het RSVZ verplicht wordt om die aan te rekenen). ...
Lees meer

ERELOON - 26.11.2019

Moet u voortaan ‘wettelijk afronden’?

Vanaf 1 december 2019 zijn alle ondernemers verplicht om af te ronden tot op 0 of 5 cent bij cashbetalingen. Geldt dit ook voor (geconventioneerde) zorgverleners?
Lees meer

FISCAAL - BTW - 07.01.2020

Btw-regeling esthetische prestaties ‘vernietigd’: en nu?

De regeling dat er btw op ‘louter’ esthetische, niet-terugbetaalde ingrepen van toepassing is, werd in december 2019 (alweer) als ongrondwettelijk beschouwd door het Grondwettelijk Hof. Waarover gaat het en welke gevolgen heeft dit?
Lees meer

Cookiebeleid