Artsen - Erelonen

Recent toegevoegde tips & adviezen

RIZIV - ARTSENCONVENTIE - 06.02.2024

Deconventietermijn artsen 2024-2025 loopt tot en met 6 maart 2024

Op 5 februari 2024 werd de nieuwe conventie (2024-2025) voor de artsen gepubliceerd. Partieel of geheel deconventioneren kan dus tot en met 6 maart. Is die beslissing meteen definitief voor het tweede jaar (2025)?
Lees meer

(DE)CONVENTIE - RIZIV-SOCIAAL STATUUT - 06.02.2024

Hoe een RIZIV- en andere contracten fiscaal optimaliseren?

Stel, u beslist om te conventioneren voor 2024-2025, waardoor u recht zal hebben op een RIZIV-sociaal statuut dat u kunt aanwenden voor een sociaal pensioencontract en/of voor een contract inzake invaliditeit. Welk contract betaalt u dan vanuit fiscaal oogpunt het best met dat RIZIV-geld en welk met uw eigen centen?
Lees meer

(DE)CONVENTIE - RIZIV-SOCIAAL STATUUT - 06.02.2024

Hoe een RIZIV-contract behouden zonder conventiegeld?

Stel, u beslist om niet te conventioneren voor 2024-2025 en om ter compensatie (iets) hogere tarieven toe te passen. Ondertussen zit u echter met een RIZIV-contract, waarvoor u geen RIZIV-sociaal statuut meer ontvangt. Hoe lost u dat op: kunt u dat contract bv. on hold zetten of moet u er ‘eigen geld’ in steken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 06.02.2024

Tandartsen en de tweede fase van het supplementenverbod voor VT-patiënten

Net als voor de artsen staat het vast dat de eerste fase van het supplementenverbod voor prestaties van tandartsen bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (VT) zal ingaan op 1 januari 2025. In die fase zal het verbod enkel op de volgende prestaties slaan: preventieve behandelingen en andere verstrekkingen die geherwaardeerd zijn of binnenkort geherwaardeerd zullen worden of waarbij de maximumtarieven geïntegreerd werden of zullen worden. Waar bij de artsen de timing en de inhoud van de tweede fase ook al vaststaat (1 januari 2026), is dat anders bij de tandartsen. In het akkoord 2024-2025 is immers opgenomen dat dat het voorwerp uitmaakt van de onderhandelingen van een volgend akkoord. Naar verluidt zou de datum van 1 juli 2026 op tafel liggen......
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ACCREDITERING - 09.01.2024

Dubbele LOK-punten voor promotie van ‘kwaliteitsvol antibioticabeleid’

Normaal gezien twee punten voor een LOK. Voor uw accreditering moet u als arts deelnemen aan twee LOK-sessies per jaar (lees: binnen uw referentieperiode van 12 maanden). Elke LOK geeft ook recht op CP’s (credit points): het gaat om één punt per uur dat de LOK duurt met een maximum van twee punten per LOK. Van de 20 CP’s voor een referentiejaar kunnen er ook maximaal acht via de LOK behaald worden. ...
Lees meer

ERELOON - RIZIV - 09.01.2024

Supplementen en VT-patiënten: nog geen verbod in 2024, maar wat daarna?

Het KB dat het supplementenverbod voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming (VT) moet uitvoeren, is in de maak, maar zal pas vanaf 2025 (eerste fase) en 2026 (tweede fase) gelden. Zal dat KB nog openingen laten in bepaalde omstandigheden? Het verbod zal immers ook gelden voor wie niet geconventioneerd is...
Lees meer
Artsen - Erelonen

Meest gelezen tips & adviezen

RIZIV - CONVENTIE - 12.12.2023

Vanaf wanneer vrij tarief bij overstap van conventie naar deconventie in 2024?

De huidige artsenconventie eindigt op 31 december 2023 en nogal wat artsen blijken door de eigengereidheid van de minister geneigd om te deconventioneren van een eventuele nieuwe in 2024. Hoe werkt dat?
Lees meer

RIZIV-INSPECTIE - HUISARTSEN - 12.12.2023

Drie indicatoren voor het voorschrijven van antibiotica

Op 20 november 2023 zijn drie indicatoren inzake het voorschrijven van antibiotica door huisartsen in voege getreden. Wanneer u het niet zo nauw zou nemen met die indicatoren (‘voor het voeren van een goede praktijk’), riskeert u dan sancties?
Lees meer

ZIEKENHUIS - ERELOONSUPPLEMENTEN - 12.12.2023

Supplementenverbod medische beeldvorming

Nieuw sinds 4 december 2023. Een maatregel die de financiering van de ziekenhuizen (nog meer) kan bedreigen, is het al langer door de minister aangekondigde supplementenverbod inzake zware medische beeldvorming. Dat verbod is ingegaan op 4 december 2023 (art. 11 wet diverse gezondheidsbepalingen 13.11.2023, BS 24.11.2023) . Het beroep tot vernietiging en schorsing dat ingediend werd bij het Grondwettelijk Hof, heeft geen schorsende werking zoals dat heet, dus strikt genomen is het verbod al van kracht (tot minstens aan de uitspraak door het Hof). ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app