Artsen - Huisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 28.11.2023

Gmd’s herverdelen gebeurt het best vóór eind 2023

In februari 2024 zal de storting van uw gmd-erelonen voor het beheer van de dossiers in 2024 gebeuren. Het gaat daarbij echter wel om de patiënten waarvoor u op 31 december a.s. (in MyCareNet) als gmd-houder geregistreerd zal staan (én waarvoor er de voorbije twee jaar minstens één patiëntencontact geweest is). Zijn er in 2024 veranderingen op til in de praktijk, bv. een associé die stopt, dan is het nu dus het moment om die dossiers aan een nieuwe gmd-houder onder de andere associés toe te wijzen, uiteraard in overleg met de huidige gmd-houder én de patiënt. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJN - 14.11.2023

Hoelang medische beeldvorming bewaren?

RIZIV-termijn van vijf jaar... Volgens het KB op de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken en protocollen. De termijn bedraagt vijf jaar (art. 1, §8 KB 14.09.1984) . ...
Lees meer

MEDISCH RECHT - ORDE - 27.06.2023

Moet een no-showschadebeding wederkerig zijn?

Een zgn. no-showschadebeding voorziet in een forfaitaire schadevergoeding voor als de patiënt niet opdaagt op zijn afspraak. Vele zorgverleners hanteren zo’n beding via hun website, afsprakenagenda, enz. Wist u echter al dat zo’n beding ‘wederkerig’ moet zijn om geldig te zijn? Zo ja, hoe zorgt u daarvoor?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - MEDISCH RECHT - 30.05.2023

Transferbox: GDPR-veilig dossiers doorsturen

Medische stukken op een GDPR-veilige manier doorsturen, is ook onder collega’s (of naar bv. experten of advocaten) geen evidentie. In de praktijk wordt regelmatig gebruikgemaakt van kanalen als Dropbox of WeTransfer, maar dat is allesbehalve conform de strenge regels die gelden voor gevoelige gegevens als medische informatie. Ook de Orde der Artsen heeft steeds een punt gemaakt van een correcte toepassing van de privacy- en GDPR-regels. De Orde gaat nu nog een stap verder en biedt zelf een beveiligd platform aan dat u kunt gebruiken om medische dossiers (zelfs zware bestanden) te versturen, Transferbox genaamd. U kunt ernaartoe door u op de website van de Orde (zie https://ordomedic.be/nl ) aan te melden (via itsme of e-ID met kaartlezer) en vervolgens onder ‘Welkom’ rechts bovenaan naar Transferbox te gaan. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 18.04.2023

GMD op papier en remgeldverlaging patiënten

Enkel nog elektronisch . Sinds 1 januari 2021 kan een GMD t.a.v. het RIZIV alleen nog elektronisch verlengd worden. Het kan dus niet meer op papier. Dat is een probleem voor oudere huisartsen die het niet meer zien zitten om (in hun laatste jaren) nog digitaal te gaan werken. Zij blijven de GMD’s van hun patiënten dus toch op papier beheren. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ORDE - 18.04.2023

Huisarts gaat elders werken en laat dat weten

Mag u briefje meegeven en/of e-mailen? Stel, u werkt in een associatie in gemeente X en u zal zich weldra samen met nog iemand vestigen in een duopraktijk in gemeente Y, 15 km verderop. Mag u de patiënten van de huidige associatie dan een briefje meegeven of e-mail sturen met de gegevens (naam, adres, telefoon, website) van de nieuwe praktijk? ...
Lees meer
Artsen - Huisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJN - 14.11.2023

Hoelang medische beeldvorming bewaren?

RIZIV-termijn van vijf jaar... Volgens het KB op de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken en protocollen. De termijn bedraagt vijf jaar (art. 1, §8 KB 14.09.1984) . ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 28.11.2023

Gmd’s herverdelen gebeurt het best vóór eind 2023

In februari 2024 zal de storting van uw gmd-erelonen voor het beheer van de dossiers in 2024 gebeuren. Het gaat daarbij echter wel om de patiënten waarvoor u op 31 december a.s. (in MyCareNet) als gmd-houder geregistreerd zal staan (én waarvoor er de voorbije twee jaar minstens één patiëntencontact geweest is). Zijn er in 2024 veranderingen op til in de praktijk, bv. een associé die stopt, dan is het nu dus het moment om die dossiers aan een nieuwe gmd-houder onder de andere associés toe te wijzen, uiteraard in overleg met de huidige gmd-houder én de patiënt. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app