Artsen - Huisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

HUISARTSEN - COVID-19-STEUN - 12.01.2021

€ 20 extra per gmd: hoe werkt het nu?

Als beloning voor de extra COVID-19-inspanningen zouden de huisartsen nog in 2020 een extra bedrag van € 20 per gmd ontvangen. Dat wordt nu echter pas in januari 2021 gestort. Hoe werkt dit precies?
Lees meer

HUISARTSEN - GMD - 12.01.2021

De nieuwe gmd-regeling vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt de verlenging van de gmd’s in principe losgekoppeld van het verplichte jaarlijkse patiëntencontact, waardoor men spreekt van een automatische verlenging. Daarnaast zal de betaling van de gmd-erelonen voortaan ook elk jaar in februari ‘proactief’ gebeuren. Wat betekent dat laatste precies?
Lees meer

FISCAAL - BEROEPSINKOMEN - 03.12.2020

De beloning van € 20 per gmd, gaat die naar de fiscus?

Huisartsen ontvangen als beloning voor hun inzet in coronatijden een extra bedrag van € 20 per beheerd gmd. Dat kan al gauw in € 10.000 à € 15.000 resulteren. Als zo’n onverwacht, extra inkomen nog in 2020 i.p.v. pas in 2021 gestort wordt, heeft dan tot gevolg dat de fiscus met meer gaat lopen dan anders?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.11.2020

Premie huisartsen voor COVID-barometer

Wat moet u doen? De zgn. COVID-barometer van Sciensano wil tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 de consultaties voor luchtweginfecties, griepsyndromen en COVID-19-infecties in kaart brengen. Daarom vraagt men u als huisarts om op systematische basis dat aantal consultaties door te geven. Uw softwarepakket berekent de noodzakelijke cijfers. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Praktijkpremie 2019 huisartsen: tot 31/10

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2019 was dat € 1.000. Bij wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2019 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

HUISARTSEN - RIZIV - 23.09.2020

Hoe de griepvaccinatie organiseren in coronatijden?

Stel, door de COVID-19-pandemie wilt u de griepvaccinaties in uw praktijk op speciaal en exclusief daarvoor voorziene momenten (dagen en/of uren) laten plaatsvinden, zodat dit niet interfereert met de ‘normale werking’. Mag dat, hoe pakt u dat aan, en welk ereloon is van toepassing?
Lees meer
Artsen - Huisarts

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BEROEPSINKOMEN - 03.12.2020

De beloning van € 20 per gmd, gaat die naar de fiscus?

Huisartsen ontvangen als beloning voor hun inzet in coronatijden een extra bedrag van € 20 per beheerd gmd. Dat kan al gauw in € 10.000 à € 15.000 resulteren. Als zo’n onverwacht, extra inkomen nog in 2020 i.p.v. pas in 2021 gestort wordt, heeft dan tot gevolg dat de fiscus met meer gaat lopen dan anders?
Lees meer

HUISARTSEN - GMD - 12.01.2021

De nieuwe gmd-regeling vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt de verlenging van de gmd’s in principe losgekoppeld van het verplichte jaarlijkse patiëntencontact, waardoor men spreekt van een automatische verlenging. Daarnaast zal de betaling van de gmd-erelonen voortaan ook elk jaar in februari ‘proactief’ gebeuren. Wat betekent dat laatste precies?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.11.2020

Premie huisartsen voor COVID-barometer

Wat moet u doen? De zgn. COVID-barometer van Sciensano wil tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 de consultaties voor luchtweginfecties, griepsyndromen en COVID-19-infecties in kaart brengen. Daarom vraagt men u als huisarts om op systematische basis dat aantal consultaties door te geven. Uw softwarepakket berekent de noodzakelijke cijfers. ...
Lees meer