Artsen - Huisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 19.10.2022

Hoe moet een haio nu weer tariferen?

Op de boekjes van de PO... Een eerste principe, aldus het KB op de nomenclatuur (art.1, §4ter, 2) , is dat de praktijkopleider (PO) de handelingen tarifeert die “hij samen met de haio verricht” . Dit geldt m.a.w. voor prestaties die de haio (huisarts in opleiding) doet als de PO fysiek aanwezig is in de praktijk. De boekjes van de PO kunnen dan gebruikt worden en zo wordt dus het tarief toegepast van een erkend of een geaccrediteerd arts, naargelang die PO alleen erkend of ook geaccrediteerd is. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.10.2022

Praktijkpremie huisartsen over 2021: aanvraag mogelijk tot 31.10.2022

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2021 was dat € 1.000. Voor wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2021 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

ORDE - HUISARTS - 23.08.2022

Kunt u een patiënt van wie u het gmd beheert doorsturen?

Een patiënt die een paar keer agressief geweest was, was niet meer welkom in de huisartsenpraktijk van een abonnee. De patiënt beweerde dat de abonnee hem niet ‘op straat kon zetten’ tot/tenzij er een andere gmd-houdende arts aangeduid zou worden. Zit hier een grond van waarheid in?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 28.06.2022

Huisartsenpremie: criteria 2022 gelijk aan 2021

Basisvoorwaarden voor basisbedrag . Wie beantwoordt aan de zgn. basisvoorwaarden (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering) en verder zijn praktijk niet informatiseert, opent in 2022 nog altijd het recht op € 1.000. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 31.05.2022

Impulseodossiers over 2021: deadline 30.06.2022

Impulseo II en III. Huisartsen en groeperingen van huisartsen die in 2021 een administratieve kracht tewerkgesteld hebben, kunnen een zgn. Impulseotegemoetkoming krijgen ten belope van 50% van de loonkosten, beperkt tot een plafond van € 6.818,24 in Vlaanderen of € 6.914,49 in Brussel (maxima voor loonkosten van 2021, tegemoetkoming 2022). Voor het beroep doen op een telesecretariaat gaat het om € 3.474 in Vlaanderen en € 3.972 in Brussel. ...
Lees meer
Artsen - Huisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.10.2022

Praktijkpremie huisartsen over 2021: aanvraag mogelijk tot 31.10.2022

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2021 was dat € 1.000. Voor wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2021 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 19.10.2022

Hoe moet een haio nu weer tariferen?

Op de boekjes van de PO... Een eerste principe, aldus het KB op de nomenclatuur (art.1, §4ter, 2) , is dat de praktijkopleider (PO) de handelingen tarifeert die “hij samen met de haio verricht” . Dit geldt m.a.w. voor prestaties die de haio (huisarts in opleiding) doet als de PO fysiek aanwezig is in de praktijk. De boekjes van de PO kunnen dan gebruikt worden en zo wordt dus het tarief toegepast van een erkend of een geaccrediteerd arts, naargelang die PO alleen erkend of ook geaccrediteerd is. ...
Lees meer

GMD - ERELOON - 29.11.2022

Een gmd overnemen op het einde van het jaar, mag dat?

Een abonnee kreeg eind november de vraag van een patiënt (die relatief nieuw is in de praktijk) om zijn gmd-houdende arts te worden. De abonnee vond het echter fairder (t.a.v. de huidige gmd-houder en diens ereloon) om te wachten tot begin 2023 om het dossier over te zetten. Was dat wel de juiste redenering?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app