Artsen - Huisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

RIZIV - HUISARTSEN - 04.06.2021

Praktijkpremie 2021: ‘meting’ vanaf 1 juli

De te behalen criteria of drempelwaarden voor de praktijkpremie van huisartsen blijven ongewijzigd voor 2021. Hoeveel zgn. e-diensten moet u dan precies gebruiken om het hoogste bedrag (€ 6.000) te krijgen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.06.2021

Impulseodossiers over 2020: deadline 30.06.2021

I mpulseo II en III. Huisartsen en groeperingen van huisartsen die in 2020 een administratieve kracht tewerkgesteld hebben of een beroep gedaan hebben op een telesecretariaat, kunnen een zgn. Impulseotegemoetkoming krijgen ten belope van 50% van de loonkosten, beperkt tot een plafond van € 6.764,94 in Vlaanderen of € 6.862,21 in Brussel. ...
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - GMD - 20.05.2021

Nieuw advies Orde over gmd niet zó nieuw?

Een aantal ‘goede reminders’. Over de deontologische regels inzake het openen, verlengen en beëindigen van een gmd heeft de Nat. Raad van de Orde al een advies gegeven in 2011 (advies a134010, 16.07.2011) . Nu de wettelijke regels veranderd zijn op 1 januari 2021 met de invoering van de automatische verlenging, vond men het tijd om dat advies te hernieuwen (advies a168009, 24.04.2021) . Het komt in de plaats van dat van 2011, maar bevat eigenlijk niks wereldschokkends. ...
Lees meer

FISCAAL - HUISARTSEN - 23.04.2021

In welk jaar wordt € 20 per gmd belast?

Als tegemoetkoming voor het extra COVID-19-werk in 2020 heeft u in februari 2021 een supplement van € 20 per gmd uit 2019 en/of 2020 ontvangen. In welk jaar wordt dit supplement nu eigenlijk belast?
Lees meer

HUISARTSEN - PERSONEEL - 08.04.2021

Hoe laat u geen Impulseo ‘verloren gaan’?

De Impulseo-subsidie voor de tewerkstelling van een praktijkassistente door een huisarts komt overeen met 50% van de loonkosten, maar beperkt tot een maximum: € 6.764,94 (Vlaanderen), € 6.862,21 (Brussel) en € 6.689,04 (Wallonië) per ‘deelnemende’ arts (bedragen 2021). Hoe kunt u een en ander optimaliseren?
Lees meer

HUISARTSEN - GROEPSPRAKTIJK - 25.03.2021

Pensioen in 2022? Nu gmd’s herverdelen

Stel, volgend jaar in 2022 gaat een associé met pensioen. Ingevolge de nieuwe regels over de betaling van gmd-verlengingen, is het aangewezen om daar nu in 2021 al op te anticiperen. Waarom en hoe?
Lees meer
Artsen - Huisarts

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - HUISARTSEN - 23.04.2021

In welk jaar wordt € 20 per gmd belast?

Als tegemoetkoming voor het extra COVID-19-werk in 2020 heeft u in februari 2021 een supplement van € 20 per gmd uit 2019 en/of 2020 ontvangen. In welk jaar wordt dit supplement nu eigenlijk belast?
Lees meer

HUISARTSEN - PERSONEEL - 08.04.2021

Hoe laat u geen Impulseo ‘verloren gaan’?

De Impulseo-subsidie voor de tewerkstelling van een praktijkassistente door een huisarts komt overeen met 50% van de loonkosten, maar beperkt tot een maximum: € 6.764,94 (Vlaanderen), € 6.862,21 (Brussel) en € 6.689,04 (Wallonië) per ‘deelnemende’ arts (bedragen 2021). Hoe kunt u een en ander optimaliseren?
Lees meer

HUISARTSEN - GROEPSPRAKTIJK - 25.03.2021

Pensioen in 2022? Nu gmd’s herverdelen

Stel, volgend jaar in 2022 gaat een associé met pensioen. Ingevolge de nieuwe regels over de betaling van gmd-verlengingen, is het aangewezen om daar nu in 2021 al op te anticiperen. Waarom en hoe?
Lees meer