Artsen - Huisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Praktijkpremie huisartsen 2018: aanvraag kan

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2018 was dat € 1.000. Bij wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2018 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

PREMIES VOOR HUISARTSEN - 17.09.2019

Impulseo I: ook voor wie al lang erkend is en nu verhuist?

Als een huisarts zich vestigt in een zgn. prioritaire zone, kan hij/zij een premie krijgen van € 20.000 of € 25.000. In juli 2019 werden de nieuwe lijsten van deze ‘huisartsarme’ zones, die gelden tot eind 2020, bekendgemaakt. Geldt deze regeling ook voor een al langer erkende huisarts die naar zo’n zone verhuist?
Lees meer

PRAKTIJKORGANISATIE - 25.06.2019

Moet de vervangarts betalen voor gebruik van de praktijk?

Als een van de associés zich (lange tijd) moet laten vervangen, bv. omwille van ziekte of zwangerschap, en als de vervangarts voor eigen rekening mag werken, kunt u die dan verplichten om een deel van de door hem/haar geïnde inkomsten af te staan voor het gebruik van de praktijk?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 27.05.2019

Impulseo-dossiers 2018 vóór 30.06.2019

Impulseo II en III. Huisartsen of groeperingen van huisartsen die in 2018 een administratieve kracht tewerkgesteld hebben of een beroep gedaan hebben op een telesecretariaat, kunnen een zgn. Impulseotegemoetkoming krijgen. Die voor 2018 moet in Vlaanderen en in het Brussels gewest aangevraagd worden vóór 30.06.2019. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ASSOCIATIE - 04.04.2019

KBO-nummer maatschap: vóór 30 april 2019

Wat is een maatschap? Een maatschap is wat men noemt de ‘eenvoudigste’ vennootschapsvorm. Ze heeft immers geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent o.a. dat de vennoten (de maten) zelf aansprakelijk blijven voor bv. hun schulden of te betalen belastingen. Wie heeft (g)een maatschap? Een kostenassociatie waarbij men enkel kosten (bv. een gebouw, personeelslid, enz.) deelt, heeft in principe niet de vorm van een maatschap, maar van een feitelijke vereniging; dit is geen vennootschap, maar ‘slechts’ een overeenkomst ‘naar burgerlijk recht’. (Huis)artsen die associëren en slechts een beperkt deel van de inkomsten delen, bv. gmd-erelonen, kiezen ook meestal voor een feitelijke vereniging. Bij (ziekenhuis)artsen die al hun inkomsten poolen, komt de maatschap wél vaak voor. Niet elke samenwerkingsvorm is dus een ‘echte’ maatschap: hoe het bij u zit, kunt u navragen bij uw adviseur. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 04.04.2019

Criteria praktijkpremie 2019 idem als in 2018

Praktijkpremie voor huisartsen. Het RIZIV wil u ertoe aanzetten de zgn. e-health-diensten te gebruiken en wil dat ook belonen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, minstens 1.250 patiëntencontacten en deelnemen aan de wachtdienst), krijgt een basisbedrag van € 1.000. Wie wél informatiseert, kan dit bedrag laten stijgen tot € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer
Artsen - Huisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Praktijkpremie huisartsen 2018: aanvraag kan

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2018 was dat € 1.000. Bij wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2018 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

Cookiebeleid