Artsen - Medisch recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 20.10.2020

RIZIV-tegemoetkoming beschermingsmateriaal

Wat? Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming, omdat ze kosten hebben moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Deze maatregel is gepubliceerd en geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020 (KB 30.09.2020, BS 12.10.2020) . ...
Lees meer

INFORMED CONSENT - 20.10.2020

Nieuw bewijsrecht, andere bewijslast?

De bewijslast inzake informed consent ligt in principe bij de patiënt. Vanaf 01.11.2020 treedt echter het ‘nieuwe Burgerlijk Wetboek’ in werking en dat bevat bewijsregels die dit kunnen beïnvloeden. Hoe?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Praktijkpremie 2019 huisartsen: tot 31/10

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2019 was dat € 1.000. Bij wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2019 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Telematicapremie 2019 tandartsen: tot 31/10

Hoeveel bedraagt de premie? De tandartsen ontvangen sinds 2016 een premie ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Deze telematicapremie bedraagt in principe € 800 per jaar. Wie heeft er recht op? Naast een aantal algemene voorwaarden (erkenning, minimaal 300 prestaties en deelname aan de wachtdienst) moet u uw praktijk ook informatiseren, lees: gebruikmaken van de e-health-diensten van de overheid. Om dat te ‘meten’, worden er elk jaar criteria uitgevaardigd. In 2019 moest u drie zgn. verplichte criteria behalen en waren er daarnaast nog twee zgn. aanvullende criteria nodig. De drie verplichte criteria betroffen het checken van de verzekerbaarheid, het raadplegen van de tarieven via MyCareNet en het elektronisch aanmaken van minstens 80% van uw voorschriften via Recip-e. ...
Lees meer

TANDARTSEN - ACCREDITERING - 07.10.2020

COVID-19 en de accreditering van tandartsen

Stel, u zou als tandarts door de COVID-19-beperkingen niet genoeg accrediteringseenheden (AE) in bv. deelgebied 2 kunnen behalen in 2020, of slechts één peerreview kunnen doen. Dan is er goed nieuws van de stuurgroep kwaliteitspromotie! In welke zin?
Lees meer
Artsen - Medisch recht

Meest gelezen tips & adviezen

WET PATIËNTENRECHTEN - 08.09.2020

Ook naar de patiënt zelf een verslag sturen?

Als specialist stuurt u na uw tussenkomst een verslag naar de (verwijzende) huisarts van de patiënt. Maar wat nu als een patiënt voorafgaandelijk aan uw tussenkomst vraagt om dat verslag (ook) rechtstreeks naar hem te sturen: mag u wel ingaan op zo’n verzoek... of moet u dat wettelijk gezien zelfs doen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 08.09.2020

Deadline 30.09: loop geen gmd-erelonen mis

Automatische verlenging gmd vanaf 2021. In de conventie artsen-ziekenfondsen van 2020 is opgenomen dat vanaf 01.01.2021 de verlenging van het gmd losgekoppeld zal worden van een verplicht jaarlijks patiëntencontact. De bedoeling van het nieuwe systeem is meer bepaald om op 31.12 van jaar x een foto te nemen van al de gmd’s die u op dat moment heeft om daarna in februari van jaar x+1 de erelonen die met deze dossiers overeenstemmen, proactief te storten voor het jaar x+1. U zal die voortaan dus al bij het begin van het jaar gestort krijgen. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFT - 23.09.2020

Nu ook geldigheidsduur e-voorschrift flexibel

Flexibele geldigheidsduur. Sinds 1 november 2019 is er een nieuw model om geneesmiddelen voor te schrijven. Daarop is een vakje voorzien waarin u een andere geldigheidsduur dan de ‘klassieke’ drie maanden kunt invullen. Die kan langer of korter zijn. Verplicht elektronisch . Sinds 1 januari 2020 bent u verplicht om op elektronische wijze geneesmiddelen voor te schrijven tijdens een raadpleging; het kan niet meer op papier (behoudens voor zorgverleners die op die datum al 64 jaar of ouder waren). Op een e-voorschrift was het vooralsnog echter niet mogelijk om een andere geldigheidsduur in te vullen. Die mogelijkheid was binnen Recip-e ‘nog niet actief’. ...
Lees meer

Cookiebeleid