Artsen - Medisch recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

TANDARTSEN - 31.03.2020

Tandartsenconventie 2020-2021: deadline 22.04

Begin 30 dagentermijn: 23 maart. Op 30 januari 2020 werd er een nieuwe conventie gesloten door de tandartsen en de ziekenfondsen. Het is een akkoord dat in principe voor twee jaar geldt, dus voor 2020 en 2021. De tekst ervan werd op 23 maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Op die dag begon dus de zgn. 30 dagentermijn te lopen om uw houding t.a.v. deze conventie te bepalen. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKENFONDS - 31.03.2020

Wat wanneer u als arts zelf ziek wordt door corona?

Stel, u wordt als arts zelf getroffen door het coronavirus en kunt niet meer werken. Wordt u door het ziekenfonds al als ‘ziek’ beschouwd wanneer u in quarantaine geplaatst wordt of is dat pas wanneer u positief getest heeft? En komt uw verzekeraar gewaarborgd inkomen (GI) wel tussen in geval van een pandemie?
Lees meer

ATTESTEN - MEDISCH RECHT - 31.03.2020

Is een corona-attest e-mailen wel toegestaan?

Voor het telefonisch advies in het kader van corona heeft het RIZIV een vereenvoudigd getuigschrift ontworpen. Het RIZIV stelt ook dat u dat mag e-mailen in pdf-vorm aan de patiënt. Nochtans wordt er altijd verteld dat zoiets – onbeveiligd e-mailen – in strijd zou zijn met de GDPR. Moet u zich daarover zorgen maken?
Lees meer

ZIEKENHUISARTS - 18.03.2020

Wat als het netwerk uw dienst zou delokaliseren?

Met de oprichting van zgn. locoregionale ziekenhuisnetwerken zou er ook gedacht kunnen worden aan het concentreren van een dienst in één (enkel) ziekenhuis van zo’n netwerk, wat tot het opdoeken van die dienst in de andere ziekenhuizen zou kunnen leiden. Kan dit zomaar en wat zijn dan uw rechten als individuele arts?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJNEN - 18.03.2020

Nieuwe bewaartermijn voor RX-en en labo-docs

RIZIV-termijn gaat van 2 jaar... Volgens de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken, protocollen. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 18.03.2020

Accreditering tandarts 2019: deadline 31.03.2020

Jaarlijkse formaliteit. Bent u tandarts en bent u geaccrediteerd, dan moet u vóór 31.03.2020 de formaliteiten vervullen om het accrediteringsforfait voor 2019 te kunnen ontvangen. Het best elektronisch doen... Het RIZIV verkiest inderdaad dat de aanvraag van de accreditering elektronisch gebeurt, via myriziv.be . Indien u via deze weg uw dossier indient, hoeft u verder uiteraard geen papieren formaliteiten meer te vervullen. ...
Lees meer
Artsen - Medisch recht

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BTW - 07.01.2020

Btw-regeling esthetische prestaties ‘vernietigd’: en nu?

De regeling dat er btw op ‘louter’ esthetische, niet-terugbetaalde ingrepen van toepassing is, werd in december 2019 (alweer) als ongrondwettelijk beschouwd door het Grondwettelijk Hof. Waarover gaat het en welke gevolgen heeft dit?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Praktijkpremie huisartsen 2018: aanvraag kan

Principe. Het RIZIV wil dat huisartsen hun praktijk informatiseren. Het komt erop neer dat men u ertoe wil aanzetten om de zgn. e-health-diensten te gebruiken en dat men u daarvoor financieel wil belonen. Meerdere bedragen. Wie niet (genoeg) zou informatiseren, maar wel aan de basisvoorwaarden beantwoordt (erkend huisarts, deelnemen aan de wachtdienst, minstens € 25.000 aanrekenen aan de ziekteverzekering), krijgt slechts een basisbedrag: voor 2018 was dat € 1.000. Bij wie wel voldoende informatiseert, kan dat bedrag stijgen in functie van het aantal drempelwaarden of criteria dat u behaald heeft: voor 2018 ging het naargelang van het geval om € 3.500, € 4.500 of € 6.000. ...
Lees meer

GETUIGSCHRIFT - RIZIV - 07.01.2020

Welk bedrag op het GVVH invullen als u ‘wettelijk’ afrondt?

Door de afrondingsregels voor cashbetalingen die op 01.12.2019 in werking getreden zijn, is de administratieve last om een GVVH (getuigschrift voor verstrekte hulp) in te vullen nog maar eens groter geworden. Wat is er veranderd?
Lees meer

Cookiebeleid