Artsen - Medisch recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 28.01.2021

Iedereen bang voor serieschade?

In een Antwerps ziekenhuis zouden mogelijk ruim 100 patiënten besmet geraakt kunnen zijn met hepatitis-B, doordat een endoscoop niet goed gedesinfecteerd was. In zo’n geval van ‘vele’ slachtoffers spreekt men in verzekeringstermen van serieschade, en dat is niet altijd (voldoende) gedekt. Wat is het probleem?
Lees meer

AANVRAAG RIZIV-BIJDRAGE - 28.01.2021

Nieuwe procedure RIZIV-sociaal statuut

Uw RIZIV-sociaal statuut voor 2020 nog niet aangevraagd? Geen nood, dat gaat sinds 1 januari 2021 nl. automatisch en elektronisch. Hoe werkt het precies?
Lees meer

RIZIV - ARTSENCONVENTIE - 12.01.2021

Nieuwe artsenconventie voor 2021

Wachten op publicatie van de tekst. Op 16 december 2020 werd in de medicomut overeenstemming bereikt over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021. Wie wil toetreden tot dit nieuwe akkoord, hoeft niets te doen. Wie partieel of volledig wil deconventioneren, zal dat daarentegen uitdrukkelijk moeten laten weten (via MyRiziv). Dit kan echter pas als de tekst van het akkoord in het Staatsblad is gepubliceerd. Dat wordt wellicht iets voor eind januari of begin februari... ...
Lees meer

HUISARTSEN - COVID-19-STEUN - 12.01.2021

€ 20 extra per gmd: hoe werkt het nu?

Als beloning voor de extra COVID-19-inspanningen zouden de huisartsen nog in 2020 een extra bedrag van € 20 per gmd ontvangen. Dat wordt nu echter pas in januari 2021 gestort. Hoe werkt dit precies?
Lees meer

HUISARTSEN - GMD - 12.01.2021

De nieuwe gmd-regeling vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt de verlenging van de gmd’s in principe losgekoppeld van het verplichte jaarlijkse patiëntencontact, waardoor men spreekt van een automatische verlenging. Daarnaast zal de betaling van de gmd-erelonen voortaan ook elk jaar in februari ‘proactief’ gebeuren. Wat betekent dat laatste precies?
Lees meer

RIZIV - TOELAGEN EN PREMIES - 12.01.2021

Activiteitsdrempels 2020 met 25% verlaagd

Toegeving wegens COVID-19. Voor o.a. het RIZIV-sociaal statuut, het accrediteringsforfait en de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen hanteert het RIZIV zgn. activiteitsdrempels om te bepalen of u wel/niet recht heeft op de betrokken vergoeding. Gezien het feit dat heel wat zorgverleners in 2020 wegens de COVID-19-pandemie verplicht werden om hun activiteiten terug te schroeven, besliste het RIZIV om de drempels die normaal gezien van toepassing zijn voor 2020 (eenmalig) te verminderen met 25% (bericht van 21.12.2020 op https://www.riziv.be ) . Het verminderingspercentage kan in april 2021 zelfs nog herbekeken worden (in functie van meer actuele cijfers), zo voegt men eraan toe. ...
Lees meer
Artsen - Medisch recht

Meest gelezen tips & adviezen

ORDE DER ARTSEN - ASSOCIATIE - 04.11.2020

Geen instapsom bij samenwerkingen meer?

De Nat. Raad van de Orde is het, aldus twee recente adviezen van juni en september 2020, niet langer eens met het vragen van een instapsom om toe te treden tot een samenwerking. Een patiëntenbestand kan/mag immers niet verkocht worden, zo vindt men. Wat zijn de gevolgen van deze adviezen?
Lees meer

FISCAAL - BEROEPSINKOMEN - 03.12.2020

De beloning van € 20 per gmd, gaat die naar de fiscus?

Huisartsen ontvangen als beloning voor hun inzet in coronatijden een extra bedrag van € 20 per beheerd gmd. Dat kan al gauw in € 10.000 à € 15.000 resulteren. Als zo’n onverwacht, extra inkomen nog in 2020 i.p.v. pas in 2021 gestort wordt, heeft dan tot gevolg dat de fiscus met meer gaat lopen dan anders?
Lees meer

PRO MEMORIE - 16.12.2020

Belangrijke deadlines in december 2020

31.12: praktijkpremie huisartsen. Huisartsen hebben recht op een geïntegreerde praktijkpremie voor het informatiseren van hun praktijk. Het bedrag ervan varieert volgens de graad waarin dat gebeurt. Normaal gezien moest u de premie voor 2019 aanvragen (via MyRiziv) vóór 31 oktober maar omwille van corona kan het nog tot 31 december 2020. ...
Lees meer