Artsen - Medisch recht

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.06.2021

Ziekenhuis wel of niet centraal aansprakelijk: hoe werkt dat?

Volgens de Ziekenhuiswet kan een patiënt die meent dat een ziekenhuismedewerker zijn rechten geschonden heeft, het ziekenhuis ‘centraal’ aanspreken voor die inbreuk. Voor artsen in zelfstandig verband kan het ziekenhuis zich wel exonereren van deze aansprakelijkheid. Hoe werkt dit? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

MEDISCH RECHT - 18.06.2021

Kwaliteitswet uitgesteld tot 1 juli 2022

Normaal gezien had de in 2019 gepubliceerde Kwaliteitswet inzake gezondheidszorg op 1 juli 2021 in werking moeten treden, maar dat wordt nu met één jaar uitgesteld. Welke gevolgen heeft dat voor u?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 18.06.2021

Tweede deel beschermingsvergoeding op komst

Vergoeding voor COVID-19-beschermingsmateriaal. Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van COVID-19-beschermingsmateriaal. De tegemoetkoming geldt voor ambulante zorg. Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand, dus max. € 500 per maand. Tandartsen, NKO-artsen en stomatologen krijgen een hoger bedrag: € 20 per fysiek contact, dus max. € 4.000 per maand. ...
Lees meer

RIZIV - HUISARTSEN - 04.06.2021

Praktijkpremie 2021: ‘meting’ vanaf 1 juli

De te behalen criteria of drempelwaarden voor de praktijkpremie van huisartsen blijven ongewijzigd voor 2021. Hoeveel zgn. e-diensten moet u dan precies gebruiken om het hoogste bedrag (€ 6.000) te krijgen?
Lees meer

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT - 04.06.2021

Wat is de waarde van een ‘heimelijke’ (geluids)opname?

Stel, na een ingreep zouden zich complicaties voordoen en de patiënt verwijt u hem niet over een specifiek risico geïnformeerd te hebben. Hij beweert zelfs dat dit zou blijken uit een geluidsopname (met zijn smartphone) van de consultatie die aan de ingreep voorafging. Heeft zo’n ‘heimelijke’ opname juridische waarde?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 04.06.2021

Criteria telematicapremie 2021 en 2022 bekend

Voorwaarden zijn bekend. Tandartsen krijgen een premie van € 800 per jaar ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Ook voor 2021 en 2022 zal dat het geval zijn. Het RIZIV heeft eind april jl. beslist welke de modaliteiten zullen zijn voor deze twee premiejaren. ...
Lees meer
Artsen - Medisch recht

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - RIZIV - 08.04.2021

Beschermingsvergoeding belast?

In april 2021 ontvangt u voor de tweede keer een vergoeding die de kosten van COVID-beschermingsmateriaal moet compenseren. Wordt die vergoeding eigenlijk belast, en zo ja, in welk jaar?
Lees meer

FISCAAL - HUISARTSEN - 23.04.2021

In welk jaar wordt € 20 per gmd belast?

Als tegemoetkoming voor het extra COVID-19-werk in 2020 heeft u in februari 2021 een supplement van € 20 per gmd uit 2019 en/of 2020 ontvangen. In welk jaar wordt dit supplement nu eigenlijk belast?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 23.04.2021

Verzekerd of niet als ziekteattest nog loopt?

Stel, u schreef een attest van arbeidsongeschiktheid voor een week, maar de patiënt voelt zich al iets vroeger in staat om weer te gaan werken. Is het dan wel toegestaan dat hij vroeger het werk hervat, of kan dat problemen geven t.a.v. de arbeidsongevallenverzekering en/of zijn werkgever?
Lees meer