Artsen - Orde

Recent toegevoegde tips & adviezen

ORDE DER ARTSEN - GMD - 20.05.2021

Nieuw advies Orde over gmd niet zó nieuw?

Een aantal ‘goede reminders’. Over de deontologische regels inzake het openen, verlengen en beëindigen van een gmd heeft de Nat. Raad van de Orde al een advies gegeven in 2011 (advies a134010, 16.07.2011) . Nu de wettelijke regels veranderd zijn op 1 januari 2021 met de invoering van de automatische verlenging, vond men het tijd om dat advies te hernieuwen (advies a168009, 24.04.2021) . Het komt in de plaats van dat van 2011, maar bevat eigenlijk niks wereldschokkends. ...
Lees meer

MEDISCH DOSSIER - GDPR - 20.05.2021

Verhindert de GDPR de toegang tot dossiers bij een klacht?

Stel, een patiënt beschuldigt u van een medische fout. Mag u dan buiten uw therapeutische relatie een kopie uit het patiëntendossier maken en neerleggen in het kader van uw verdediging? GDPR-gewijs moet hier toch voorzichtig mee omgesprongen worden, zo blijkt ook uit een advies van de Nat. Raad van de Orde...
Lees meer

MEDISCH DOSSIER - PATIËNTENRECHTEN - 07.05.2021

Kan iemand eisen zijn dossier te verbeteren of te wissen?

Ingevolge de GDPR beschikken patiënten over het recht om gegevens uit hun dossier te laten verbeteren of te wissen. De vraag is wat dit concreet inhoudt: kan men bv. eisen dat u een diagnose aanpast of een deel van een dossier vernietigt? In een advies van maart 2021 licht de Nat. Raad van de Orde een en ander toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ORDE DER ARTSEN - 23.04.2021

Aanvinken voor vaccinatie: oké volgens de Orde!

Selecteren van risicopatiënten... Sinds begin april kan u als huisarts via uw software zelf patiënten toevoegen aan de lijst van prioritair te vaccineren personen wegens zgn. comorbiditeiten. Wat u moet doorgeven, zijn persoonsgegevens (naam en rijksregisternummer) zonder diagnose of aandoening. Maar toch kunnen we ons voorstellen dat u zich soms afvroeg: “Ze slaan ons zo vaak rond de oren met de beginselen van de privacy en het beroepsgeheim, wat maakt dan dat dit wél zou mogen?” ...
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - 20.11.2020

Oplossing voor verbod op instapsom?

Nu de Orde een instapsom ‘in ruil voor een deel van het patiëntenbestand’ verbiedt, rijst de vraag: wat met een lopende samenwerkingsovereenkomst?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - ASSOCIATIE - 04.11.2020

Geen instapsom bij samenwerkingen meer?

De Nat. Raad van de Orde is het, aldus twee recente adviezen van juni en september 2020, niet langer eens met het vragen van een instapsom om toe te treden tot een samenwerking. Een patiëntenbestand kan/mag immers niet verkocht worden, zo vindt men. Wat zijn de gevolgen van deze adviezen?
Lees meer
Artsen - Orde

Meest gelezen tips & adviezen

MEDISCH DOSSIER - PATIËNTENRECHTEN - 07.05.2021

Kan iemand eisen zijn dossier te verbeteren of te wissen?

Ingevolge de GDPR beschikken patiënten over het recht om gegevens uit hun dossier te laten verbeteren of te wissen. De vraag is wat dit concreet inhoudt: kan men bv. eisen dat u een diagnose aanpast of een deel van een dossier vernietigt? In een advies van maart 2021 licht de Nat. Raad van de Orde een en ander toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ORDE DER ARTSEN - 23.04.2021

Aanvinken voor vaccinatie: oké volgens de Orde!

Selecteren van risicopatiënten... Sinds begin april kan u als huisarts via uw software zelf patiënten toevoegen aan de lijst van prioritair te vaccineren personen wegens zgn. comorbiditeiten. Wat u moet doorgeven, zijn persoonsgegevens (naam en rijksregisternummer) zonder diagnose of aandoening. Maar toch kunnen we ons voorstellen dat u zich soms afvroeg: “Ze slaan ons zo vaak rond de oren met de beginselen van de privacy en het beroepsgeheim, wat maakt dan dat dit wél zou mogen?” ...
Lees meer

MEDISCH DOSSIER - GDPR - 20.05.2021

Verhindert de GDPR de toegang tot dossiers bij een klacht?

Stel, een patiënt beschuldigt u van een medische fout. Mag u dan buiten uw therapeutische relatie een kopie uit het patiëntendossier maken en neerleggen in het kader van uw verdediging? GDPR-gewijs moet hier toch voorzichtig mee omgesprongen worden, zo blijkt ook uit een advies van de Nat. Raad van de Orde...
Lees meer