Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - INZAGE IN DOSSIER - 28.11.2023

Kan men ook ú aanduiden voor inzage dossier na overlijden?

Stel, de vader van een van uw patiënten is overleden en ze acht het nodig dat het patiëntendossier van haar vader ingekeken wordt. Ze wil u aanstellen als beroepsbeoefenaar om diens dossier(s) in te kijken. Bent u verplicht om in te gaan op dat verzoek en zo niet, mag het wel als u het zou willen? Hoe werkt dat allemaal?
Lees meer

ATTESTEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 14.11.2023

Welk afwezigheidsattest bij een telefonisch consult?

Een huisarts had een afwezigheidsattest uitgereikt tijdens een telefonisch consult. De werkgever van de patiënt vond dat dit niet meer kon, nu er geen quarantaine- of isolatieverplichtingen meer van kracht zijn. Los van het feit dat die werkgever zich niet moest moeien in ‘het medische’, had hij een punt op juridisch vlak?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJN - 14.11.2023

Orde vraagt geen bewaartermijn van 30 jaar meer voor coupes en paraffineblokken

Voor de anatoom pathologen. Het gaat hier om menselijk materiaal voor diagnostische doeleinden. Paraffineblokken zijn nl. in paraffine ingesloten weefselstukjes (biopten). Coupes zijn flinterdunne (4 µ) weefselsneden op draagglaasjes gemonteerd en histochemisch (minimum H.E.-kleuring) en immuunhistochemisch gekleurd voor microscopisch onderzoek ten behoeve van patholoog-anatomische diagnostiek. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJN - 14.11.2023

Hoelang medische beeldvorming bewaren?

RIZIV-termijn van vijf jaar... Volgens het KB op de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken en protocollen. De termijn bedraagt vijf jaar (art. 1, §8 KB 14.09.1984) . ...
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - EUTHANASIE - 14.11.2023

Ook geen schadevergoeding: euthanasiezaak beslecht nu?

Nadat de arts die de euthanasie uitgevoerd had in de zgn. zaak-Tine Nys vrijgesproken was door het hof van assisen was de familie met succes in cassatie gegaan. Op 24.10.2023 heeft nu echter ook de burgerlijke rechter beslist dat er geen fouten gemaakt werden door die arts. Wat betekent dat voor u in de praktijk?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - PROCEDURE - 31.10.2023

Het recht op tegenspraak bij een expertise: wat en hoe?

Stel, een patiënt verwijt u een medische fout en u wordt betrokken in een gerechtelijke of FMO-expertise. Over het verloop daarvan doen soms misverstanden de ronde. Moet zo’n expertise bv. altijd tegensprekelijk zijn, zoals juristen dat noemen? En wil dat dan zeggen dat u er zelf mag en/of moet bij aanwezig zijn?
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

ATTESTEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 14.11.2023

Welk afwezigheidsattest bij een telefonisch consult?

Een huisarts had een afwezigheidsattest uitgereikt tijdens een telefonisch consult. De werkgever van de patiënt vond dat dit niet meer kon, nu er geen quarantaine- of isolatieverplichtingen meer van kracht zijn. Los van het feit dat die werkgever zich niet moest moeien in ‘het medische’, had hij een punt op juridisch vlak?
Lees meer

VERZEKERING - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - 17.10.2023

Aanwerving verpleegkundige melden aan BA-verzekeraar?

Een huisartsenpraktijk had een verpleegkundige in dienst genomen (als bediende) en heeft nu horen zeggen dat ze dat zeker niet mochten vergeten te melden aan de BA-verzekeraar voor medische fouten. Dat zou hen (in geval van zo’n fout door de verpleegkundige) immers duur te staan kunnen komen. Wat is daar van aan?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 17.10.2023

Wie moet informeren: de verwijzer, de uitvoerder of beiden?

Een huisarts verwijst naar een specialist voor een coloscopie. In het verslag wordt een verdacht letsel vermeld waarvan vijf jaar later blijkt dat het niet verwijderd werd en tot een darmkanker geëvolueerd is. Wie is volgens een vonnis van juni 2023 aansprakelijk voor het slecht informeren over de coloscopieresultaten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app