Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKENFONDS - 31.03.2020

Wat wanneer u als arts zelf ziek wordt door corona?

Stel, u wordt als arts zelf getroffen door het coronavirus en kunt niet meer werken. Wordt u door het ziekenfonds al als ‘ziek’ beschouwd wanneer u in quarantaine geplaatst wordt of is dat pas wanneer u positief getest heeft? En komt uw verzekeraar gewaarborgd inkomen (GI) wel tussen in geval van een pandemie?
Lees meer

ATTESTEN - MEDISCH RECHT - 31.03.2020

Is een corona-attest e-mailen wel toegestaan?

Voor het telefonisch advies in het kader van corona heeft het RIZIV een vereenvoudigd getuigschrift ontworpen. Het RIZIV stelt ook dat u dat mag e-mailen in pdf-vorm aan de patiënt. Nochtans wordt er altijd verteld dat zoiets – onbeveiligd e-mailen – in strijd zou zijn met de GDPR. Moet u zich daarover zorgen maken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJNEN - 18.03.2020

Nieuwe bewaartermijn voor RX-en en labo-docs

RIZIV-termijn gaat van 2 jaar... Volgens de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken, protocollen. ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.03.2020

Niet (meer) aansprakelijk voor achterlaten kleine watjes?

Het niet-achterlaten van ‘vreemde voorwerpen’, bv. kompressen, na een operatie wordt meestal als een zgn. resultaatsverbintenis beschouwd, wat ertoe leidt dat er van een haast automatische aansprakelijkheid sprake zal zijn. Uit een recent arrest dat zelfs de media haalde in februari 2020, blijkt nu iets anders. Wat precies?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - MEDISCHE FOUT - 02.03.2020

Een fout maar toch niet aansprakelijk: dat kan...

Stel, volgens een gerechtelijk expert werd er een medische fout begaan, bv. niet snel genoeg doorverwezen naar de dienst IZ, waardoor een patiënt genezings- of overlevingskansen gemist heeft. Toch wil dat niet per se zeggen dat er ook een schadevergoeding verschuldigd is. Hoe komt dat? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - SCHULDSALDOVERZEKERING - 02.03.2020

Wanneer moeten verzekeraars kanker vergeten?

Sinds 1 februari 2020 mogen verzekeraars ex-kankerpatiënten na afloop van een bepaalde termijn niet meer weigeren of een (soms aberrante) bijpremie aanrekenen als ze een ‘nieuwe’ schuldsaldoverzekering willen verkopen. Dit heet het recht om vergeten te worden. Om welke termijn gaat het hier precies?
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - SCHULDSALDOVERZEKERING - 02.03.2020

Wanneer moeten verzekeraars kanker vergeten?

Sinds 1 februari 2020 mogen verzekeraars ex-kankerpatiënten na afloop van een bepaalde termijn niet meer weigeren of een (soms aberrante) bijpremie aanrekenen als ze een ‘nieuwe’ schuldsaldoverzekering willen verkopen. Dit heet het recht om vergeten te worden. Om welke termijn gaat het hier precies?
Lees meer

GETUIGSCHRIFT - RIZIV - 07.01.2020

Welk bedrag op het GVVH invullen als u ‘wettelijk’ afrondt?

Door de afrondingsregels voor cashbetalingen die op 01.12.2019 in werking getreden zijn, is de administratieve last om een GVVH (getuigschrift voor verstrekte hulp) in te vullen nog maar eens groter geworden. Wat is er veranderd?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - 04.02.2020

Wat zijn de gevolgen van een ‘onwettige’ euthanasie?

In januari 2020 ging er geen dag voorbij of het zgn. euthanasieproces te Gent beheerste de media. Zonder echt in te gaan op de concrete zaak zelf, willen we in deze bijdrage stilstaan bij de volgende vragen: hoe komt het dat men van mogelijke vergiftiging sprak en dat zo’n zaak voor assisen gekomen is?
Lees meer

Cookiebeleid