Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 28.01.2021

Iedereen bang voor serieschade?

In een Antwerps ziekenhuis zouden mogelijk ruim 100 patiënten besmet geraakt kunnen zijn met hepatitis-B, doordat een endoscoop niet goed gedesinfecteerd was. In zo’n geval van ‘vele’ slachtoffers spreekt men in verzekeringstermen van serieschade, en dat is niet altijd (voldoende) gedekt. Wat is het probleem?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN - 28.01.2021

Vanaf 2021 vijf dagen meer vaderschapsverlof

Sinds 1 januari 2021 is het zgn. vaderschapsverlof in geval van de geboorte van een kind opgetrokken van 10 naar 15 dagen. Dit geldt niet alleen voor loontrekkenden maar ook voor wie in het statuut van zelfstandige werkt. Wat houdt het precies in en kunt u daar als jonge (ziekenhuis)arts ook gebruik van maken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ZIEKENFONDS - 28.01.2021

Versoepeling vertrouwelijke nu al tot 31.03.2021

Normale regel. De datum van erkenning van de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige hangt samen met de datum waarop de behandelende arts het document ‘vertrouwelijk’ ondertekent. Als een patiënt-zelfstandige een paar dagen zou wachten om naar de dokter te gaan, zal hij dus een paar dagen uitkeringen verliezen. ...
Lees meer

MEDISCHE FOUT - SCHADEVERGOEDING - 16.12.2020

Het duurt te lang bij het FMO, dus toch naar de rechter?

Gelet op de lange doorlooptijd bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zijn er misschien patiënten die uiteindelijk toch liever naar de rechtbank stappen in geval van medische schade. Hebben ze de keuze tussen die twee? Is het ook nog mogelijk te veranderen van spoor als er al een dossier loopt bij het Fonds?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 16.12.2020

Moet men naar het re-integratieonderzoek gaan?

Als een patiënt die loontrekkende is langdurig arbeidsongeschikt is, kan zijn werkgever of de adviserend arts van het ziekenfonds een zgn. re-integratietraject opstarten. Hij wordt dan opgeroepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Is de patiënt verplicht om ernaartoe te gaan?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 03.12.2020

Opeenvolgende verzekeraars: wie is de ‘ware’?

Stel, u bent een paar keer veranderd van verzekeraar medische aansprakelijkheid. In geval van een fout is het dan in principe de verzekeraar ten tijde van het moment waarop de schade zich manifesteert, die moet betalen. Hoe werkt dat als het de nabestaanden zijn die procederen? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 03.12.2020

Opeenvolgende verzekeraars: wie is de ‘ware’?

Stel, u bent een paar keer veranderd van verzekeraar medische aansprakelijkheid. In geval van een fout is het dan in principe de verzekeraar ten tijde van het moment waarop de schade zich manifesteert, die moet betalen. Hoe werkt dat als het de nabestaanden zijn die procederen? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ZIEKENFONDS - 20.11.2020

Versoepeling m.b.t. vertrouwelijke tot eind 2020

Normaal principe. Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, kan ziekenfondsuitkeringen krijgen vanaf de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid (van minstens acht kalenderdagen). De arbeidsongeschiktheid moet dan wel erkend worden vanaf die eerste dag. De datum van die erkenning hangt dan weer samen met de datum waarop de behandelende arts het document ‘vertrouwelijk’ ondertekent. Anders gezegd, als een patiënt-zelfstandige een paar dagen wacht om naar de dokter te gaan, zal hij ook een paar dagen uitkeringen verliezen. ...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 16.12.2020

Moet men naar het re-integratieonderzoek gaan?

Als een patiënt die loontrekkende is langdurig arbeidsongeschikt is, kan zijn werkgever of de adviserend arts van het ziekenfonds een zgn. re-integratietraject opstarten. Hij wordt dan opgeroepen voor een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Is de patiënt verplicht om ernaartoe te gaan?
Lees meer