Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIENTENWENK - LOONTREKKENDEN - 24.01.2023

Vanaf 2023 sancties binnen het TNW-traject langdurig zieke

Op 1 januari 2023 zijn er sancties ingevoerd voor langdurig zieke loontrekkenden die niet zouden meewerken aan een zgn. terug-naar-werktraject (TNW-traject) van het ziekenfonds. Waaruit bestaan die sancties en op wie zijn ze van toepassing?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 24.01.2023

Kunt u verhaal uitoefenen op de leverancier van protheses?

Stel, jaren na de plaatsing van een prothese begint de patiënt er last van te krijgen en dat blijkt aan het materiaal van de prothese te liggen. Als die patiënt u en/of het ziekenhuis dagvaardt, kunt u uw aansprakelijkheid dan nog doorschuiven naar de firma vanwaar de prothese komt? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIENTENWENK - LOONTREKKENDEN - 10.01.2023

Hoe werkt medische overmacht 2.0 voor werknemers?

Als een patiënt-werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kan er een procedure opgestart worden om zijn arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens medische overmacht. Sinds 28 november 2022 werd die procedure losgekoppeld van het zgn. re-integratietraject (RIT) en kent ze een ‘eigen verloop’. Hoe zit dat in elkaar?
Lees meer

PATIENTENWENK - VERZEKERINGEN - 13.12.2022

Verzekeraars moeten kanker nog meer vergeten

Een nieuwe wet breidt sinds 27 november 2022 het recht op het vergeten van ‘genezen’ kankers uit van schuldsaldoverzekeringen tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bovendien wordt de ‘genezingstermijn’ ook ingekort van tien naar acht jaar. Hoe wordt ‘genezen zijn’ hier beoordeeld en welke gevolgen heeft dat?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?
Lees meer

PATIËNTENWENK - LOONTREKKENDEN - 15.11.2022

Flexibel werk aanvragen om zorg te kunnen verlenen

Sinds 1 oktober 2022 hebben werknemers (uit de privé) die wegens ‘ernstige medische redenen’ zorg willen verlenen aan een gezins- of familielid, het recht om een flexibele werkregeling te vragen aan hun werkgever. Hoe kunt u daar als behandelende arts van het zieke gezins- of familielid mee te maken krijgen?
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZIEKTEATTEST - 29.11.2022

Ziekteattesten voor één dag: hoe zit de vork nu aan de steel?

Er wordt al lang over gepalaverd, maar pas op 18 november 2022 is de wet echt verschenen: in bedrijven met minstens 50 werknemers hoeft men drie keer per jaar geen ziekteattest meer te bezorgen voor een ziekte van één dag en/of een eerste ziektedag. Wat betekent dat nu precies voor uw patiënten én voor u als huisarts?
Lees meer

INFORMATIEVERPLICHTINGEN - 15.11.2022

Economische inspectie bij tandartsen?

De voorbije weken blijken nogal wat tandartsen controle gekregen te hebben van de FOD Economie m.b.t. het nakomen van de informatieverplichtingen. Is dat normaal, wat heeft u met die FOD te maken?
Lees meer

PATIENTENWENK - VERZEKERINGEN - 13.12.2022

Verzekeraars moeten kanker nog meer vergeten

Een nieuwe wet breidt sinds 27 november 2022 het recht op het vergeten van ‘genezen’ kankers uit van schuldsaldoverzekeringen tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bovendien wordt de ‘genezingstermijn’ ook ingekort van tien naar acht jaar. Hoe wordt ‘genezen zijn’ hier beoordeeld en welke gevolgen heeft dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app