Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 20.10.2020

Wat is de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen?

Eind september 2020 is er een zgn. aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen ingevoerd. Die zou, aldus bepaalde bronnen, gelden voor al wie arbeidsongeschikt is (geweest en geraakt) door COVID-19. Geldt dit inderdaad voor alle zelfstandigen en wat houdt het precies in?
Lees meer

INFORMED CONSENT - 20.10.2020

Nieuw bewijsrecht, andere bewijslast?

De bewijslast inzake informed consent ligt in principe bij de patiënt. Vanaf 01.11.2020 treedt echter het ‘nieuwe Burgerlijk Wetboek’ in werking en dat bevat bewijsregels die dit kunnen beïnvloeden. Hoe?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - NO-FAULT-WET - 23.09.2020

Vergoedt FMO ook gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid?

Als een patiënt ‘ernstige’ medische schade heeft, kan hij vergoed worden door het FMO (Fonds medische ongevallen) zonder dat er van aansprakelijkheid sprake is. Een van de zgn. ernstcriteria is een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden. Kan die ook gedeeltelijk zijn? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 23.09.2020

Waarvoor dient het mantelzorgverlof en hoe werkt het?

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers die erkend zijn als zgn. mantelzorger ‘met sociaal recht’ hun tewerkstelling tijdelijk onderbreken of verminderen om die mantelzorg te verlenen. Wat houdt dit mantelzorgverlof in en moet u er als arts van de zorgbehoevende en/of die van de mantelzorger in tussenkomen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFT - 23.09.2020

Nu ook geldigheidsduur e-voorschrift flexibel

Flexibele geldigheidsduur. Sinds 1 november 2019 is er een nieuw model om geneesmiddelen voor te schrijven. Daarop is een vakje voorzien waarin u een andere geldigheidsduur dan de ‘klassieke’ drie maanden kunt invullen. Die kan langer of korter zijn. Verplicht elektronisch . Sinds 1 januari 2020 bent u verplicht om op elektronische wijze geneesmiddelen voor te schrijven tijdens een raadpleging; het kan niet meer op papier (behoudens voor zorgverleners die op die datum al 64 jaar of ouder waren). Op een e-voorschrift was het vooralsnog echter niet mogelijk om een andere geldigheidsduur in te vullen. Die mogelijkheid was binnen Recip-e ‘nog niet actief’. ...
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

WET PATIËNTENRECHTEN - 08.09.2020

Ook naar de patiënt zelf een verslag sturen?

Als specialist stuurt u na uw tussenkomst een verslag naar de (verwijzende) huisarts van de patiënt. Maar wat nu als een patiënt voorafgaandelijk aan uw tussenkomst vraagt om dat verslag (ook) rechtstreeks naar hem te sturen: mag u wel ingaan op zo’n verzoek... of moet u dat wettelijk gezien zelfs doen?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - VOORSCHRIFT - 23.09.2020

Nu ook geldigheidsduur e-voorschrift flexibel

Flexibele geldigheidsduur. Sinds 1 november 2019 is er een nieuw model om geneesmiddelen voor te schrijven. Daarop is een vakje voorzien waarin u een andere geldigheidsduur dan de ‘klassieke’ drie maanden kunt invullen. Die kan langer of korter zijn. Verplicht elektronisch . Sinds 1 januari 2020 bent u verplicht om op elektronische wijze geneesmiddelen voor te schrijven tijdens een raadpleging; het kan niet meer op papier (behoudens voor zorgverleners die op die datum al 64 jaar of ouder waren). Op een e-voorschrift was het vooralsnog echter niet mogelijk om een andere geldigheidsduur in te vullen. Die mogelijkheid was binnen Recip-e ‘nog niet actief’. ...
Lees meer

INFORMED CONSENT - 26.08.2020

Cassatie is formeel: bewijslast niet bij u!

Moet u als arts bewijzen dat u de patiënt geïnformeerd heeft, of deze laatste dat u dat niet gedaan heeft? Het Hof van Cassatie oordeelt − nog maar eens − het laatste. Is deze story nu eindelijk ten einde?
Lees meer

Cookiebeleid