Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - ATTESTEN - 14.05.2024

Verkiezingen 9 juni 2024: voor een bijzitter ziekte attesteren op de klassieke manier

Iemand die opgeroepen is als bijzitter in een stem- of telbureau, kan uiteraard ook ziek worden kort vóór of op de dag van de verkiezingen. Om zijn afwezigheid te verantwoorden, zal hij om een doktersattest vragen. Stel, hij wordt ziek op donderdag en u schrijft een attest voor arbeidsongeschiktheid van één week voor hem. Dan kan hij dat attest niet alleen gebruiken voor zijn werkgever, maar ook (een kopie ervan) om zijn afwezigheid in het stem- of telbureau te verantwoorden. Hij kan dat op de dag zelf door iemand (die toch moet gaan stemmen) laten afgeven aan de voorzitter van dat bureau of hij kan dat achteraf naar het gemeentebestuur sturen....
Lees meer

WET PATIËNTENRECHTEN - 14.05.2024

Zorgplanning, wilsverklaring en nieuwe Wet Patiëntenrechten

In de vernieuwde Wet Patiëntenrechten (WPR) wordt extra belang gehecht aan de voorafgaande wilsverklaring enerzijds en zgn. vroegtijdige zorgplanning anderzijds. Wat is het verschil tussen beide en hoe kunt u ermee te maken krijgen?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PATIËNTENRECHTEN - 14.05.2024

Informatieplicht t.a.v. anderstaligen: familielid dat ‘tolkt’?

Stel, een patiënt van buitenlandse afkomst die geen Nederlands spreekt, moet een risicovolle ingreep ondergaan. Als de partner optreedt als tolk, volstaat dat dan om aan uw informatieplicht te voldoen? Een arrest van 2020 licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 14.05.2024

Het Terug Naar Werk-fonds na ontslag wegens medische overmacht: wat en voor wie?

Sinds 1 april 2024 kan een patiënt-werknemer die door zijn werkgever ontslagen werd wegens medische overmacht, een beroep doen op het zgn. Terug Naar Werk-fonds van het RIZIV. Wat doet dat TNW-fonds en hoe werkt het?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ATTESTEN - 14.05.2024

Verkiezingen 9 juni 2024: bij een volmacht ziekte attesteren op volmachtformulier zelf

Volmacht geven wegens ziekte of handicap. Een van de wettige redenen waarvoor men een volmacht aan iemand anders kan geven, is inderdaad ziekte of handicap. Het kan bv. gaan om een WZC-bewoner die zich wegens zijn gezondheidstoestand niet kan verplaatsen. Of het kan natuurlijk ook gaan om iemand voor wie u bv. op de donderdag vóór de verkiezingen een attest van arbeidsongeschiktheid voor één week schrijft. Wellicht duiken er ook op de wachtpost tijdens het weekend nog patiënten op die om een attest van arbeidsongeschiktheid vragen. ...
Lees meer

WET PATIËNTENRECHTEN - 30.04.2024

De doelen van de patiënt of uw diagnostische en therapeutische vrijheid?

Volgens de vernieuwde Wet Patiëntenrechten (WPR) moet u sinds 4 maart 2024 bij het bepalen van kwaliteitsvolle zorg rekening houden met de doelstellingen en waarden van de patiënt. Wat houdt dat in?
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

ORDE DER ARTSEN - ATTESTEN - 20.02.2024

Mag u geen attesten of voorschriften voor uzelf schrijven?

In een advies van 20 januari 2024 raadt de Nationale Raad van de Orde af dat artsen zichzelf zorg zouden verstrekken. Dat klinkt logisch, maar hoever gaat dat nu precies? Mag men bv. nooit meer zelf het voorschift voor de eigen medicatie schrijven? En wat met een ziekteattest over zichzelf voor bv. de wacht?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 02.04.2024

Schuldig hulpverzuim is kwalijk voor uw BA-verzekering

In de media werd in maart 2024 bericht over een strafzaak waarin een huisarts een vrouw met hartfalen niet gereanimeerd zou hebben. Hij werd veroordeeld voor zgn. schuldig hulpverzuim, maar hij kwam er vanaf met opschorting. Waarom kan de kwalificatie schuldig hulpverzuim mogelijk toch nog een probleem vormen?
Lees meer

WET PATIËNTENRECHTEN - 02.04.2024

Ook in nieuwe WPR bewijslast niet bij u?

De bewijslast inzake de ‘geïnformeerde toestemming’ voor een ingreep of behandeling heeft altijd bij de patiënt gelegen, aldus de rechtspraak. Verandert de vernieuwde Wet Patiëntenrechten (WPR) daar iets aan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app