Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 18.06.2021

Ziekenhuis wel of niet centraal aansprakelijk: hoe werkt dat?

Volgens de Ziekenhuiswet kan een patiënt die meent dat een ziekenhuismedewerker zijn rechten geschonden heeft, het ziekenhuis ‘centraal’ aanspreken voor die inbreuk. Voor artsen in zelfstandig verband kan het ziekenhuis zich wel exonereren van deze aansprakelijkheid. Hoe werkt dit? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZIEKENFONDS - 18.06.2021

Twee deeltijdse jobs en voor één ziek: wat met ziekenfonds?

Stel, een patiënt-loontrekkende oefent twee deeltijdse jobs uit en wordt een paar maanden arbeidsongeschikt voor de ene (fysieke) job. De andere (administratieve) job zou hij wel verder kunnen uitoefenen. Is het dan mogelijk ziekenfondsuitkeringen voor de ene job te krijgen, terwijl men loon krijgt voor de andere?
Lees meer

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT - 04.06.2021

Wat is de waarde van een ‘heimelijke’ (geluids)opname?

Stel, na een ingreep zouden zich complicaties voordoen en de patiënt verwijt u hem niet over een specifiek risico geïnformeerd te hebben. Hij beweert zelfs dat dit zou blijken uit een geluidsopname (met zijn smartphone) van de consultatie die aan de ingreep voorafging. Heeft zo’n ‘heimelijke’ opname juridische waarde?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN - 20.05.2021

Dekt een polis gewaarborgd inkomen een burn-out?

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat het aantal langdurige arbeidsongeschiktheden door burn-out of depressie met ruim 50% gestegen is tussen 2016 en 2020 in het statuut van zelfstandigen. Kan men als zelfstandige of vrije beroeper ook voor een dergelijke psychische stoornis op zijn polis gewaarborgd inkomen terugvallen?
Lees meer

MEDISCH DOSSIER - GDPR - 20.05.2021

Verhindert de GDPR de toegang tot dossiers bij een klacht?

Stel, een patiënt beschuldigt u van een medische fout. Mag u dan buiten uw therapeutische relatie een kopie uit het patiëntendossier maken en neerleggen in het kader van uw verdediging? GDPR-gewijs moet hier toch voorzichtig mee omgesprongen worden, zo blijkt ook uit een advies van de Nat. Raad van de Orde...
Lees meer

MEDISCH DOSSIER - PATIËNTENRECHTEN - 07.05.2021

Kan iemand eisen zijn dossier te verbeteren of te wissen?

Ingevolge de GDPR beschikken patiënten over het recht om gegevens uit hun dossier te laten verbeteren of te wissen. De vraag is wat dit concreet inhoudt: kan men bv. eisen dat u een diagnose aanpast of een deel van een dossier vernietigt? In een advies van maart 2021 licht de Nat. Raad van de Orde een en ander toe...
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 23.04.2021

Verzekerd of niet als ziekteattest nog loopt?

Stel, u schreef een attest van arbeidsongeschiktheid voor een week, maar de patiënt voelt zich al iets vroeger in staat om weer te gaan werken. Is het dan wel toegestaan dat hij vroeger het werk hervat, of kan dat problemen geven t.a.v. de arbeidsongevallenverzekering en/of zijn werkgever?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN - 20.05.2021

Dekt een polis gewaarborgd inkomen een burn-out?

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat het aantal langdurige arbeidsongeschiktheden door burn-out of depressie met ruim 50% gestegen is tussen 2016 en 2020 in het statuut van zelfstandigen. Kan men als zelfstandige of vrije beroeper ook voor een dergelijke psychische stoornis op zijn polis gewaarborgd inkomen terugvallen?
Lees meer

MEDISCH DOSSIER - PATIËNTENRECHTEN - 07.05.2021

Kan iemand eisen zijn dossier te verbeteren of te wissen?

Ingevolge de GDPR beschikken patiënten over het recht om gegevens uit hun dossier te laten verbeteren of te wissen. De vraag is wat dit concreet inhoudt: kan men bv. eisen dat u een diagnose aanpast of een deel van een dossier vernietigt? In een advies van maart 2021 licht de Nat. Raad van de Orde een en ander toe...
Lees meer