Artsen - Patienten

Recent toegevoegde tips & adviezen

PATIËNTENWENKEN - ZELFSTANDIGEN - 24.06.2020

Regels voor aangifte aan ziekenfonds tijdelijk versoepeld

Normaal gezien wordt de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige pas erkend vanaf de datum waarop de behandelende arts het getuigschrift voor het ziekenfonds (de zgn. vertrouwelijke) ondertekend heeft. Ingevolge een recente COVID-19-maatregel werd dit echter tijdelijk versoepeld. In welke zin?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEROEPSGEHEIM - 24.06.2020

Rechtsgrond voor meldplicht is er in Vlaanderen

Contact tracing en beroepsgeheim. Bij KB van 4 mei 2020 werd er een databank opgericht in de schoot van Sciensano waarbij het de bedoeling is dat artsen patiëntengegevens aanleveren in het kader van COVID-19. Opdat u ingevolge het doorgeven van deze gegevens aan Sciensano geen schending van uw beroepsgeheim zou kunnen worden verweten, was echter nog een wettelijk ingrijpen nodig. ...
Lees meer

BEROEPSGEHEIM - 09.06.2020

Meldplicht en toch geen sanctierisico?

Artsen die persoonsgegevens van met COVID-19 besmette patiënten doorgeven aan de databank van Sciensano, zouden sancties m.b.t. het beroepsgeheim riskeren, aldus de media. Moet u zich zorgen maken?
Lees meer

SUBSIDIES - 09.06.2020

Ook corona-ouderschapsverlof voor zelfstandige artsen?

Zelfstandigen die tussen 1 mei en 30 juni 2020 thuis zijn moeten blijven om op de kinderen (tot 12 jaar) te passen, hebben recht op zgn. corona-ouderschapsverlof, waarbij ze een overheidsuitkering (in principe € 532,24 per maand) krijgen. Geldt dit ook voor u als arts/tandarts en wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

ORDE DER ARTSEN - RECLAME - 27.05.2020

Nat. Raad licht ‘reclameartikel’ uit nieuwe Code toe

In een advies van eind april 2020 heeft de Nat. Raad van de Orde der Artsen het artikel 37 van de nieuwe Code i.v.m. ‘praktijkinformatie’ (zeg maar ‘reclame’) besproken. Voegt dit advies nieuwe zaken toe aan artikel 37 en zo ja, veranderen die veel?
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 27.05.2020

Wat als COVID-19 een beroepsziekte is/wordt?

Stel, een patiënt werd besmet met COVID-19 en denkt dat dit op zijn werk gebeurd is. Omdat hij na drie maanden nog altijd ademhalingsproblemen heeft, raadt zijn vakbond aan om een aanvraag in te dienen om dit als een beroepsziekte te laten erkennen. Kan dat dan en wat zou het voordeel daarvan zijn?
Lees meer
Artsen - Patienten

Meest gelezen tips & adviezen

ATTESTEN - 13.05.2020

Wanneer moet u het quarantaine-attest gebruiken?

Begin mei 2020 werd er in het kader van de coronacrisis (tijdelijk) een nieuw soort attest ingevoerd dat een werknemer kan afgeven aan zijn werkgever om zijn afwezigheid aan te tonen. Het zgn. quarantaine-attest. Waarvoor dient dit precies en wat is het verschil met een ‘klassiek’ attest van arbeidsongeschiktheid?
Lees meer

VERZEKERING MEDISCHE FOUT - 15.04.2020

Dekt uw polis uw COVID-19-optreden?

Door de COVID-19-instructies moet u niet alleen telefonisch triëren of videoconsults doen, maar mogelijk ook ‘buiten uw specialisme’ treden. Bent u dan wel gedekt door uw polis BA, of vormt dat een probleem?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - 28.04.2020

Telefonische triage of diagnose en uw aansprakelijkheid

In de media doken begin april 2020 verhalen op van familieleden van overleden coronapatiënten die de huisarts verweten niet langs te zijn gekomen en/of verkeerd ingeschat te hebben aan de telefoon. In welke mate kan uw aansprakelijkheid in dergelijke gevallen effectief in het gedrang komen?
Lees meer

Cookiebeleid