Artsen - RIZIV

Recent toegevoegde tips & adviezen

RIZIV - ARTSENCONVENTIE - 12.01.2021

Nieuwe artsenconventie voor 2021

Wachten op publicatie van de tekst. Op 16 december 2020 werd in de medicomut overeenstemming bereikt over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021. Wie wil toetreden tot dit nieuwe akkoord, hoeft niets te doen. Wie partieel of volledig wil deconventioneren, zal dat daarentegen uitdrukkelijk moeten laten weten (via MyRiziv). Dit kan echter pas als de tekst van het akkoord in het Staatsblad is gepubliceerd. Dat wordt wellicht iets voor eind januari of begin februari... ...
Lees meer

HUISARTSEN - COVID-19-STEUN - 12.01.2021

€ 20 extra per gmd: hoe werkt het nu?

Als beloning voor de extra COVID-19-inspanningen zouden de huisartsen nog in 2020 een extra bedrag van € 20 per gmd ontvangen. Dat wordt nu echter pas in januari 2021 gestort. Hoe werkt dit precies?
Lees meer

HUISARTSEN - GMD - 12.01.2021

De nieuwe gmd-regeling vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt de verlenging van de gmd’s in principe losgekoppeld van het verplichte jaarlijkse patiëntencontact, waardoor men spreekt van een automatische verlenging. Daarnaast zal de betaling van de gmd-erelonen voortaan ook elk jaar in februari ‘proactief’ gebeuren. Wat betekent dat laatste precies?
Lees meer

RIZIV - TOELAGEN EN PREMIES - 12.01.2021

Activiteitsdrempels 2020 met 25% verlaagd

Toegeving wegens COVID-19. Voor o.a. het RIZIV-sociaal statuut, het accrediteringsforfait en de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen hanteert het RIZIV zgn. activiteitsdrempels om te bepalen of u wel/niet recht heeft op de betrokken vergoeding. Gezien het feit dat heel wat zorgverleners in 2020 wegens de COVID-19-pandemie verplicht werden om hun activiteiten terug te schroeven, besliste het RIZIV om de drempels die normaal gezien van toepassing zijn voor 2020 (eenmalig) te verminderen met 25% (bericht van 21.12.2020 op https://www.riziv.be ) . Het verminderingspercentage kan in april 2021 zelfs nog herbekeken worden (in functie van meer actuele cijfers), zo voegt men eraan toe. ...
Lees meer

PRO MEMORIE - 16.12.2020

Belangrijke deadlines in december 2020

31.12: praktijkpremie huisartsen. Huisartsen hebben recht op een geïntegreerde praktijkpremie voor het informatiseren van hun praktijk. Het bedrag ervan varieert volgens de graad waarin dat gebeurt. Normaal gezien moest u de premie voor 2019 aanvragen (via MyRiziv) vóór 31 oktober maar omwille van corona kan het nog tot 31 december 2020. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 03.12.2020

Coronaversoepelingen accreditering tandartsen

Extra punten juli 2020. Vermits het dit jaar gelet op de COVID-19-pandemie zo moeilijk is om bijscholingen te organiseren en te volgen, had de stuurgroep kwaliteitspromotie op 7 juli al een eerste pakket punten toegekend aan alle tandartsen (behoudens een stagiair die op dat moment nog geen RIZIV-nummer had). Het ging om 20 AE in deelgebied 0 en 20 AE in deelgebied 2 die toegevoegd werden aan ieders dossier. ...
Lees meer
Artsen - RIZIV

Meest gelezen tips & adviezen

PRO MEMORIE - 16.12.2020

Belangrijke deadlines in december 2020

31.12: praktijkpremie huisartsen. Huisartsen hebben recht op een geïntegreerde praktijkpremie voor het informatiseren van hun praktijk. Het bedrag ervan varieert volgens de graad waarin dat gebeurt. Normaal gezien moest u de premie voor 2019 aanvragen (via MyRiziv) vóór 31 oktober maar omwille van corona kan het nog tot 31 december 2020. ...
Lees meer

HUISARTSEN - GMD - 12.01.2021

De nieuwe gmd-regeling vanaf 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt de verlenging van de gmd’s in principe losgekoppeld van het verplichte jaarlijkse patiëntencontact, waardoor men spreekt van een automatische verlenging. Daarnaast zal de betaling van de gmd-erelonen voortaan ook elk jaar in februari ‘proactief’ gebeuren. Wat betekent dat laatste precies?
Lees meer

HUISARTSEN - COVID-19-STEUN - 12.01.2021

€ 20 extra per gmd: hoe werkt het nu?

Als beloning voor de extra COVID-19-inspanningen zouden de huisartsen nog in 2020 een extra bedrag van € 20 per gmd ontvangen. Dat wordt nu echter pas in januari 2021 gestort. Hoe werkt dit precies?
Lees meer