Artsen - RIZIV

Recent toegevoegde tips & adviezen

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKENFONDS - 31.03.2020

Wat wanneer u als arts zelf ziek wordt door corona?

Stel, u wordt als arts zelf getroffen door het coronavirus en kunt niet meer werken. Wordt u door het ziekenfonds al als ‘ziek’ beschouwd wanneer u in quarantaine geplaatst wordt of is dat pas wanneer u positief getest heeft? En komt uw verzekeraar gewaarborgd inkomen (GI) wel tussen in geval van een pandemie?
Lees meer

ATTESTEN - MEDISCH RECHT - 31.03.2020

Is een corona-attest e-mailen wel toegestaan?

Voor het telefonisch advies in het kader van corona heeft het RIZIV een vereenvoudigd getuigschrift ontworpen. Het RIZIV stelt ook dat u dat mag e-mailen in pdf-vorm aan de patiënt. Nochtans wordt er altijd verteld dat zoiets – onbeveiligd e-mailen – in strijd zou zijn met de GDPR. Moet u zich daarover zorgen maken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - BEWAARTERMIJNEN - 18.03.2020

Nieuwe bewaartermijn voor RX-en en labo-docs

RIZIV-termijn gaat van 2 jaar... Volgens de nomenclatuur bent u verplicht om een aantal documenten i.v.m. radiografieën en labo-onderzoeken bij te houden voor de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC). Het gaat om o.a. verslagen, tracés, grafieken, protocollen. ...
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - 18.03.2020

Sociaal statuut 2020 zal vanzelf komen

Tot vorig premiejaar (2019) moest u de RIZIV-bijdrage (sociaal statuut) formeel aanvragen via een papieren formulier. Vanaf premiejaar 2020 zal het RIZIV u echter niet langer zo’n formulier toesturen. Hoe komt dat?
Lees meer

ERELONEN - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

Beslissing m.b.t. conventie 2020 en vrije tarieven

Een arts die conventioneert moet behoudens uitzonderingen altijd de RIZIV-tarieven toepassen, terwijl een arts die deconventioneert behoudens uitzonderingen altijd vrije tarieven mag toepassen. Hoe zit dat dan bij deeltijdse conventie?
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren?
Lees meer
Artsen - RIZIV

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BTW - 07.01.2020

Btw-regeling esthetische prestaties ‘vernietigd’: en nu?

De regeling dat er btw op ‘louter’ esthetische, niet-terugbetaalde ingrepen van toepassing is, werd in december 2019 (alweer) als ongrondwettelijk beschouwd door het Grondwettelijk Hof. Waarover gaat het en welke gevolgen heeft dit?
Lees meer

GETUIGSCHRIFT - RIZIV - 07.01.2020

Welk bedrag op het GVVH invullen als u ‘wettelijk’ afrondt?

Door de afrondingsregels voor cashbetalingen die op 01.12.2019 in werking getreden zijn, is de administratieve last om een GVVH (getuigschrift voor verstrekte hulp) in te vullen nog maar eens groter geworden. Wat is er veranderd?
Lees meer

RIZIV-BIJDRAGE - ARTSENCONVENTIE - 04.02.2020

U verandert van houding, wat met het RIZIV-sociaal statuut?

Een arts die conventioneert voor 2020 krijgt daarvoor een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut). Wat doet u daarmee als u lang niet geconventioneerd was? En omgekeerd: hoe vangt u het verlies ervan op als u nu besluit om te deconventioneren?
Lees meer

Cookiebeleid