Artsen - RIZIV

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 20.10.2020

RIZIV-tegemoetkoming beschermingsmateriaal

Wat? Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming, omdat ze kosten hebben moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Deze maatregel is gepubliceerd en geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020 (KB 30.09.2020, BS 12.10.2020) . ...
Lees meer

ACCREDITERING - ARTSEN - 24.06.2020

Geen negatieve invloed van corona op uw accreditering?

Om geaccrediteerd te zijn en te blijven moet u in principe 20 credit points (CP) per jaar halen en 2 LOK’s per jaar volgen. Wat echter indien de COVID-19-crisis (en het bijhorende verbod op ‘samenscholingen’) de voorbije maanden het halen van voldoende CP en LOK’s onmogelijk gemaakt heeft?
Lees meer

PRO MEMORIE - 09.06.2020

Belangrijke deadlines in juni 2020?

Veranderen van sociale kas tot 30 juni. Wie zich bij een ander sociaal verzekeringsfonds wil aansluiten, wat pas kan zodra men al minstens vier kalenderjaren aangesloten is, moet uiterlijk op 30 juni 2020 zijn opzeg bij het huidige fonds geven, zodat hij op 1 januari 2021 effectief naar een nieuw fonds kan. Wacht u met uw opzeg tot ná 30 juni 2020, dan kunt u nl. pas weg in 2022. In principe zorgt het nieuwe sociaal verzekeringsfonds wel voor de uitvoering van de opzeg bij het oude fonds. ...
Lees meer

ATTESTEN - 13.05.2020

Wanneer moet u het quarantaine-attest gebruiken?

Begin mei 2020 werd er in het kader van de coronacrisis (tijdelijk) een nieuw soort attest ingevoerd dat een werknemer kan afgeven aan zijn werkgever om zijn afwezigheid aan te tonen. Het zgn. quarantaine-attest. Waarvoor dient dit precies en wat is het verschil met een ‘klassiek’ attest van arbeidsongeschiktheid?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 28.04.2020

Premie 2019 voor stagemeester van ASO

Principe en bedrag. Vanaf ‘premiejaar’ 2019 wordt de vergoeding voor de opleiding van kandidaat-artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) uitgebreid tot universitaire centra. Erkende stagemeesters in zowel een universitair als een niet-universitair ziekenhuis kunnen die dus aanvragen. De stagemeesters worden sinds 2019 ook vergoed in functie van het aantal ASO’s. De vergoeding bedraagt in principe € 705,98 per (begonnen) kalendermaand en per begeleide ASO voor referentiejaar 2019. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 15.04.2020

Nieuwe deadline van 30 april voor twee premies

Opleidingspremie stagemeester. Stagemeesters die niet verbonden zijn aan een universiteit, hebben ook recht op een vergoeding voor de opleiding van kandidaat-specialisten. Door een late publicatie van het betrokken KB kon u de premie voor 2018 pas aanvragen sinds eind 2019, en dat moest aanvankelijk vóór 8 maart 2020 gebeuren. Omwille van de coronacrisis heeft het RIZIV de deadline van 8 maart nu opgeschoven naar 30 april 2020. ...
Lees meer
Artsen - RIZIV

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - RIZIV - 20.10.2020

RIZIV-tegemoetkoming beschermingsmateriaal

Wat? Artsen en tandartsen hebben recht op een financiële tegemoetkoming, omdat ze kosten hebben moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Deze maatregel is gepubliceerd en geldt voor de periode van 4 mei t.e.m. 31 augustus 2020 (KB 30.09.2020, BS 12.10.2020) . ...
Lees meer

Cookiebeleid