Artsen - RIZIV

Recent toegevoegde tips & adviezen

TANDARTSEN - ACCREDITERING - 30.04.2024

Controle op de accrediteringsvoorwaarden van tandartsen

Dat u als tandarts voor uw accreditering genoeg accrediteringseenheden (AE) en dat in bepaalde deelgebieden moet behalen, is u wel bekend. Wist u echter ook dat er algemene voorwaarden zijn die, als ze niet vervuld zijn, de betaling van uw forfait in de weg kunnen staan? Blijkbaar worden die steeds meer gecontroleerd…
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 16.04.2024

Tandartsenakkoord 2024-2025 toch aanvaard door verlaging van de conventiegrens

De wettelijke grens… Volgens de Wet op de ziekteverzekering kan een akkoord tandartsen-ziekenfondsen pas in werking treden als het door minstens 60% van de tandartsen aanvaard wordt. Letterlijk staat er: “Het akkoord treedt in voege behoudens als 40% of meer van de tandartsen te kennen hebben gegeven dat ze het weigeren” (art. 50, §3 ZIV-wet) . ...
Lees meer

TARIEVEN - ERELOONSUPPLEMENTEN - 16.04.2024

Supplementenverbod VT-patiënten: daar zijn de KB’s...

Op 22 maart 2024 zijn de KB’s gepubliceerd die het supplementenverbod in de ambulante zorg voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (VT-patiënten) moeten uitvoeren. Het zijn pas zorgen voor morgen (2025 in een eerste fase), maar toch... Voor wie zal dat verbod gelden en wat zal het inhouden?
Lees meer

TANDARTSEN - RIZIV - 19.03.2024

Afficheverplichting tandartsen van kracht sinds 1 maart 2024

Op 1 maart 2024 is voor de tandartsen de verplichting om hun zgn. meest gangbare tarieven te afficheren in werking getreden. De te gebruiken affichemodellen verschenen die dag in het Belgisch Staatsblad. Wat houdt die verplichting precies in?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 19.03.2024

Tandartsenakkoord 2024-2025 verworpen, en nu?

Geen 60% behaald. Tot en met 6 maart 2024 kon u als tandarts deconventioneren ten aanzien van het nieuwe akkoord 2024-2025. Een paar dagen later werd duidelijk dat 43,03% van de tandartsen dat ook effectief gedaan heeft. Daarmee werd de door de wet vereiste conventiegraad van 60% niet behaald en kon het akkoord dus niet in werking treden. In de media werd daar gretig over bericht… maar helaas niet altijd op de juiste manier. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 19.03.2024

Hoe kunt u gmd-stortingen controleren?

Storting aan de lage kant? Eind februari jl. hebben de ziekenfondsen de gmd-erelonen van 2024 gestort, gebaseerd op uw patiëntenlijst van eind 2023. Vooreerst is het natuurlijk zo dat enkel die patiënten voor wie er de voorbije twee jaar minstens één fysiek contact geweest is (in 2023 of in 2022), in aanmerking komen voor de automatische storting. Maar wat als u dan toch nog het gevoel heeft dat er te weinig dossiers gestort zijn? ...
Lees meer
Artsen - RIZIV

Meest gelezen tips & adviezen

GMD-ERELONEN - ASSOCIATIE - 05.03.2024

Hoe btw-problemen vermijden bij gepoolde gmd-erelonen?

Uw groepspraktijk heeft zonet – eind februari – de gmd-erelonen voor 2024 ontvangen. Na de eindafrekening van de kosten (van 2023) zullen die (meestal volgens een afgesproken sleutel) verdeeld worden onder de associés. Waarop moet u letten opdat er geen btw verschuldigd zou zijn op de uitbetalingen?
Lees meer

TARIEVEN - ERELOONSUPPLEMENTEN - 16.04.2024

Supplementenverbod VT-patiënten: daar zijn de KB’s...

Op 22 maart 2024 zijn de KB’s gepubliceerd die het supplementenverbod in de ambulante zorg voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (VT-patiënten) moeten uitvoeren. Het zijn pas zorgen voor morgen (2025 in een eerste fase), maar toch... Voor wie zal dat verbod gelden en wat zal het inhouden?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - HUISARTSEN - 19.03.2024

Hoe kunt u gmd-stortingen controleren?

Storting aan de lage kant? Eind februari jl. hebben de ziekenfondsen de gmd-erelonen van 2024 gestort, gebaseerd op uw patiëntenlijst van eind 2023. Vooreerst is het natuurlijk zo dat enkel die patiënten voor wie er de voorbije twee jaar minstens één fysiek contact geweest is (in 2023 of in 2022), in aanmerking komen voor de automatische storting. Maar wat als u dan toch nog het gevoel heeft dat er te weinig dossiers gestort zijn? ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app