Artsen - Tandartsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 04.06.2021

Criteria telematicapremie 2021 en 2022 bekend

Voorwaarden zijn bekend. Tandartsen krijgen een premie van € 800 per jaar ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Ook voor 2021 en 2022 zal dat het geval zijn. Het RIZIV heeft eind april jl. beslist welke de modaliteiten zullen zijn voor deze twee premiejaren. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTS - 12.03.2021

Accreditering tandarts 2020: deadline 31 maart

Jaarlijkse formaliteit. Bent u tandarts en bent u geaccrediteerd, dan moet u vóór 31.03.2021 de formaliteiten vervullen om het accrediteringsforfait voor 2020 te kunnen ontvangen. Dat forfait bedroeg € 2.9681,18 voor 2020. Het kan alleen nog elektronisch! Het RIZIV eist dat de aanvraag van de accreditering elektronisch gebeurt, via myriziv.be. Indien u via deze weg uw dossier indient, hoeft u verder uiteraard geen papieren formaliteiten meer te vervullen, behoudens indien er in 2020 wijzigingen gebeurd zijn in uw praktijkvoering (u bent bv. met een tweede activiteit begonnen). In dat geval moet u dit melden via het zgn. praktijkregister. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 03.12.2020

Coronaversoepelingen accreditering tandartsen

Extra punten juli 2020. Vermits het dit jaar gelet op de COVID-19-pandemie zo moeilijk is om bijscholingen te organiseren en te volgen, had de stuurgroep kwaliteitspromotie op 7 juli al een eerste pakket punten toegekend aan alle tandartsen (behoudens een stagiair die op dat moment nog geen RIZIV-nummer had). Het ging om 20 AE in deelgebied 0 en 20 AE in deelgebied 2 die toegevoegd werden aan ieders dossier. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 20.11.2020

Tandarts en tussentijdse deconventie voor 2021

Tussentijds veranderen voor 2021 kan. De lopende tandartsenconventie van 30.01.2020 is er één voor twee jaar, dus voor 2020 en 2021. Als het om een conventie voor twee jaar gaat, bestaat er echter de mogelijkheid om voor het tweede jaar een ‘ander statuut’ aan te nemen. Bent u nu nog geconventioneerd, dan kunt u bv. beslissen om vanaf 01.01.2021 te deconventioneren/gedeeltelijk te conventioneren, of omgekeerd. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Telematicapremie 2019 tandartsen: tot 31/10

Hoeveel bedraagt de premie? De tandartsen ontvangen sinds 2016 een premie ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Deze telematicapremie bedraagt in principe € 800 per jaar. Wie heeft er recht op? Naast een aantal algemene voorwaarden (erkenning, minimaal 300 prestaties en deelname aan de wachtdienst) moet u uw praktijk ook informatiseren, lees: gebruikmaken van de e-health-diensten van de overheid. Om dat te ‘meten’, worden er elk jaar criteria uitgevaardigd. In 2019 moest u drie zgn. verplichte criteria behalen en waren er daarnaast nog twee zgn. aanvullende criteria nodig. De drie verplichte criteria betroffen het checken van de verzekerbaarheid, het raadplegen van de tarieven via MyCareNet en het elektronisch aanmaken van minstens 80% van uw voorschriften via Recip-e. ...
Lees meer

TANDARTSEN - ACCREDITERING - 07.10.2020

COVID-19 en de accreditering van tandartsen

Stel, u zou als tandarts door de COVID-19-beperkingen niet genoeg accrediteringseenheden (AE) in bv. deelgebied 2 kunnen behalen in 2020, of slechts één peerreview kunnen doen. Dan is er goed nieuws van de stuurgroep kwaliteitspromotie! In welke zin?
Lees meer
Artsen - Tandartsen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 04.06.2021

Criteria telematicapremie 2021 en 2022 bekend

Voorwaarden zijn bekend. Tandartsen krijgen een premie van € 800 per jaar ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Ook voor 2021 en 2022 zal dat het geval zijn. Het RIZIV heeft eind april jl. beslist welke de modaliteiten zullen zijn voor deze twee premiejaren. ...
Lees meer