Artsen - Tandartsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 03.12.2020

Coronaversoepelingen accreditering tandartsen

Extra punten juli 2020. Vermits het dit jaar gelet op de COVID-19-pandemie zo moeilijk is om bijscholingen te organiseren en te volgen, had de stuurgroep kwaliteitspromotie op 7 juli al een eerste pakket punten toegekend aan alle tandartsen (behoudens een stagiair die op dat moment nog geen RIZIV-nummer had). Het ging om 20 AE in deelgebied 0 en 20 AE in deelgebied 2 die toegevoegd werden aan ieders dossier. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 20.11.2020

Tandarts en tussentijdse deconventie voor 2021

Tussentijds veranderen voor 2021 kan. De lopende tandartsenconventie van 30.01.2020 is er één voor twee jaar, dus voor 2020 en 2021. Als het om een conventie voor twee jaar gaat, bestaat er echter de mogelijkheid om voor het tweede jaar een ‘ander statuut’ aan te nemen. Bent u nu nog geconventioneerd, dan kunt u bv. beslissen om vanaf 01.01.2021 te deconventioneren/gedeeltelijk te conventioneren, of omgekeerd. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - RIZIV-PREMIES - 07.10.2020

Telematicapremie 2019 tandartsen: tot 31/10

Hoeveel bedraagt de premie? De tandartsen ontvangen sinds 2016 een premie ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Deze telematicapremie bedraagt in principe € 800 per jaar. Wie heeft er recht op? Naast een aantal algemene voorwaarden (erkenning, minimaal 300 prestaties en deelname aan de wachtdienst) moet u uw praktijk ook informatiseren, lees: gebruikmaken van de e-health-diensten van de overheid. Om dat te ‘meten’, worden er elk jaar criteria uitgevaardigd. In 2019 moest u drie zgn. verplichte criteria behalen en waren er daarnaast nog twee zgn. aanvullende criteria nodig. De drie verplichte criteria betroffen het checken van de verzekerbaarheid, het raadplegen van de tarieven via MyCareNet en het elektronisch aanmaken van minstens 80% van uw voorschriften via Recip-e. ...
Lees meer

TANDARTSEN - ACCREDITERING - 07.10.2020

COVID-19 en de accreditering van tandartsen

Stel, u zou als tandarts door de COVID-19-beperkingen niet genoeg accrediteringseenheden (AE) in bv. deelgebied 2 kunnen behalen in 2020, of slechts één peerreview kunnen doen. Dan is er goed nieuws van de stuurgroep kwaliteitspromotie! In welke zin?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTS - 26.08.2020

Tandarts en stagemeester? Vraag uw vergoeding

Voorwaarden. Als stagemeester in de tandheelkunde kunt u van het RIZIV een vergoeding verkrijgen om uw stagiair te begeleiden. U komt in aanmerking als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet: u superviseert een stagiair overeenkomstig zijn stageplan dat is goedgekeurd door de bevoegde erkenningscommissie, u bent erkend als stagemeester door de minister van Volksgezondheid en u respecteert de uitvoeringsbepalingen m.b.t. de duur van de begeleiding en het maximumaantal stagiairs. ...
Lees meer

TANDARTSEN - 31.03.2020

Tandartsenconventie 2020-2021: deadline 22.04

Begin 30 dagentermijn: 23 maart. Op 30 januari 2020 werd er een nieuwe conventie gesloten door de tandartsen en de ziekenfondsen. Het is een akkoord dat in principe voor twee jaar geldt, dus voor 2020 en 2021. De tekst ervan werd op 23 maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Op die dag begon dus de zgn. 30 dagentermijn te lopen om uw houding t.a.v. deze conventie te bepalen. ...
Lees meer
Artsen - Tandartsen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 20.11.2020

Tandarts en tussentijdse deconventie voor 2021

Tussentijds veranderen voor 2021 kan. De lopende tandartsenconventie van 30.01.2020 is er één voor twee jaar, dus voor 2020 en 2021. Als het om een conventie voor twee jaar gaat, bestaat er echter de mogelijkheid om voor het tweede jaar een ‘ander statuut’ aan te nemen. Bent u nu nog geconventioneerd, dan kunt u bv. beslissen om vanaf 01.01.2021 te deconventioneren/gedeeltelijk te conventioneren, of omgekeerd. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 03.12.2020

Coronaversoepelingen accreditering tandartsen

Extra punten juli 2020. Vermits het dit jaar gelet op de COVID-19-pandemie zo moeilijk is om bijscholingen te organiseren en te volgen, had de stuurgroep kwaliteitspromotie op 7 juli al een eerste pakket punten toegekend aan alle tandartsen (behoudens een stagiair die op dat moment nog geen RIZIV-nummer had). Het ging om 20 AE in deelgebied 0 en 20 AE in deelgebied 2 die toegevoegd werden aan ieders dossier. ...
Lees meer