Artsen - Tandartsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 18.02.2020

Conventie tandartsen voor 2020 en 2021

Nieuw akkoord bereikt. In de nacht van 29 op 30 januari 2020 zijn de vertegenwoordigers van de tandartsen en die van de ziekenfondsen er in extremis toch in geslaagd om een nieuwe conventie te sluiten, en dit in principe zelfs voor twee jaar (2020-2021). Inhoud akkoord. Nieuw aan dit akkoord is dat ook (partieel en volledig) geconventioneerden, ondanks hun toetreding, voor sommige prestaties meer dan het conventietarief zullen mogen vragen (na een informed consent van de patiënt). Daarnaast wordt het sociaal statuut (de RIZIV-bijdrage) verhoogd van € 2.400 tot € 3.200. Het accrediteringshonorarium wordt in 2020 geïndexeerd tot € 2.981,18. Nog wachten op publicatie....
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 30.10.2019

Telematicapremie 2018: aanvraag mogelijk

Wat is het? Sinds 2016 kunnen tandartsen een premie ter stimulering van het gebruik van e-services in hun praktijk, aanvragen. Deze zgn. telematicapremie bedraagt € 800 per jaar. Aanvraag kan sinds 15.10.2019. Normaal gezien moet de aanvraag van de premie voor een bepaald jaar (in casu 2018) gebeuren tussen 01.07 en 31.10 van het jaar dat volgt (in casu dus vóór 31.10.2019). De aanvraag kan anderzijds echter pas gebeuren nadat een KB de voorwaarden voor het betreffende jaar bevestigd heeft. Vermits dit KB pas op 10.10.2019 gepubliceerd werd, staat het RIZIV dit keer een andere termijn toe: de aanvraag kan sinds 15.10.2019 en moet tegen 15.01.2020 gebeuren. Het kan alleen elektronisch, dus via http://MyRiziv.be . ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 30.10.2019

Mondhygiënist: nog altijd geen nomenclatuur...

Nog geen terugbetaling mogelijk. In juni 2019 zijn de eerste mondhygiënisten afgestudeerd en aan het werk gegaan in een tandartsenkabinet. De wetgeving die bepaalt welke prestaties ze mogen uitvoeren, is er al... maar de nomenclatuuraanpassing die moet regelen dat die prestaties terugbetaald worden door de ziekteverzekering, is er nog steeds niet. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 01.10.2019

Sociaal statuut tandartsen 2019: deadline 31.10

Tot wanneer? Normaal gezien moet een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut) van een bepaald kalenderjaar aangevraagd worden tussen 1 april en 30 juni van dat jaar. Wegens de late inwerkingtreding van de zgn. wijzigingsclausule voor 2019 (lees: de verlenging van het akkoord 2017-2018) staat men echter toe dat de aanvraag van de RIZIV-bijdrage voor 2019 later gebeurt: het kan nog tot uiterlijk 31 oktober 2019. ...
Lees meer

PREMIES VOOR HUISARTSEN - 17.09.2019

Impulseo I: ook voor wie al lang erkend is en nu verhuist?

Als een huisarts zich vestigt in een zgn. prioritaire zone, kan hij/zij een premie krijgen van € 20.000 of € 25.000. In juli 2019 werden de nieuwe lijsten van deze ‘huisartsarme’ zones, die gelden tot eind 2020, bekendgemaakt. Geldt deze regeling ook voor een al langer erkende huisarts die naar zo’n zone verhuist?
Lees meer

TANDARTSEN - RIZIV-BIJDRAGE - 19.08.2019

Tandarts kan RIZIV-bijdrage 2019 aanvragen

Wijzigingsclausule voor 2019... Voor 2019 is er geen echt ‘nieuwe’ conventie gesloten voor de tandartsen, maar werd de conventie van 2017-2018 voor een jaar verlengd door een zgn. wijzigingsclausule. Wie wilde, kon slechts partieel toetreden tot die clausule in februari 2019. Wie niets deed gedurende die maand, werd automatisch geacht om volledig toegetreden te zijn. Dat ‘klassieke systeem’ kent u wel. ...
Lees meer
Artsen - Tandartsen

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 18.02.2020

Conventie tandartsen voor 2020 en 2021

Nieuw akkoord bereikt. In de nacht van 29 op 30 januari 2020 zijn de vertegenwoordigers van de tandartsen en die van de ziekenfondsen er in extremis toch in geslaagd om een nieuwe conventie te sluiten, en dit in principe zelfs voor twee jaar (2020-2021). Inhoud akkoord. Nieuw aan dit akkoord is dat ook (partieel en volledig) geconventioneerden, ondanks hun toetreding, voor sommige prestaties meer dan het conventietarief zullen mogen vragen (na een informed consent van de patiënt). Daarnaast wordt het sociaal statuut (de RIZIV-bijdrage) verhoogd van € 2.400 tot € 3.200. Het accrediteringshonorarium wordt in 2020 geïndexeerd tot € 2.981,18. Nog wachten op publicatie....
Lees meer

Cookiebeleid