Artsen - Tandartsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - TANDARTS - 07.03.2023

Accreditering tandarts 2022: indienen voor 31 maart 2023

Jaarlijkse formaliteit. Bent u tandarts en geaccrediteerd, dan moet u voor 31 maart 2023 de formaliteiten vervullen om het accrediteringsforfait voor 2022 (ten belope van € 3.035,08) te kunnen ontvangen. Het moet elektronisch! Het RIZIV eist dat de aanvraag van de accreditering elektronisch gebeurt, via MyRiziv. Als u via deze weg uw dossier indient, hoeft u verder uiteraard geen papieren formaliteiten meer te vervullen, behoudens als er in 2022 wijzigingen gebeurd zijn in uw praktijkvoering. In dat geval moet u dat melden via het zgn. praktijkregister. ...
Lees meer

MEDISCH RECHT - TOEGANG DOSSIER - 07.03.2023

Wie heeft recht op toegang tot een dossier van de spoed?

Dat een verslag van een (spoed)opname in een ziekenhuis naar de huisarts gaat, is een vaste praktijk. Stel nu echter dat een patiënt voornamelijk tandschade opgelopen heeft en diens tandarts het verslag opvraagt. Mag en/of moet u dat dan geven of moet de patiënt zelf of diens huisarts dat aan de tandarts bezorgen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app