Artsen - Tandartsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

TANDARTSEN - 31.03.2020

Tandartsenconventie 2020-2021: deadline 22.04

Begin 30 dagentermijn: 23 maart. Op 30 januari 2020 werd er een nieuwe conventie gesloten door de tandartsen en de ziekenfondsen. Het is een akkoord dat in principe voor twee jaar geldt, dus voor 2020 en 2021. De tekst ervan werd op 23 maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Op die dag begon dus de zgn. 30 dagentermijn te lopen om uw houding t.a.v. deze conventie te bepalen. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 18.03.2020

Accreditering tandarts 2019: deadline 31.03.2020

Jaarlijkse formaliteit. Bent u tandarts en bent u geaccrediteerd, dan moet u vóór 31.03.2020 de formaliteiten vervullen om het accrediteringsforfait voor 2019 te kunnen ontvangen. Het best elektronisch doen... Het RIZIV verkiest inderdaad dat de aanvraag van de accreditering elektronisch gebeurt, via myriziv.be . Indien u via deze weg uw dossier indient, hoeft u verder uiteraard geen papieren formaliteiten meer te vervullen. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 18.02.2020

Conventie tandartsen voor 2020 en 2021

Nieuw akkoord bereikt. In de nacht van 29 op 30 januari 2020 zijn de vertegenwoordigers van de tandartsen en die van de ziekenfondsen er in extremis toch in geslaagd om een nieuwe conventie te sluiten, en dit in principe zelfs voor twee jaar (2020-2021). Inhoud akkoord. Nieuw aan dit akkoord is dat ook (partieel en volledig) geconventioneerden, ondanks hun toetreding, voor sommige prestaties meer dan het conventietarief zullen mogen vragen (na een informed consent van de patiënt). Daarnaast wordt het sociaal statuut (de RIZIV-bijdrage) verhoogd van € 2.400 tot € 3.200. Het accrediteringshonorarium wordt in 2020 geïndexeerd tot € 2.981,18. Nog wachten op publicatie....
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 30.10.2019

Telematicapremie 2018: aanvraag mogelijk

Wat is het? Sinds 2016 kunnen tandartsen een premie ter stimulering van het gebruik van e-services in hun praktijk, aanvragen. Deze zgn. telematicapremie bedraagt € 800 per jaar. Aanvraag kan sinds 15.10.2019. Normaal gezien moet de aanvraag van de premie voor een bepaald jaar (in casu 2018) gebeuren tussen 01.07 en 31.10 van het jaar dat volgt (in casu dus vóór 31.10.2019). De aanvraag kan anderzijds echter pas gebeuren nadat een KB de voorwaarden voor het betreffende jaar bevestigd heeft. Vermits dit KB pas op 10.10.2019 gepubliceerd werd, staat het RIZIV dit keer een andere termijn toe: de aanvraag kan sinds 15.10.2019 en moet tegen 15.01.2020 gebeuren. Het kan alleen elektronisch, dus via http://MyRiziv.be . ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 30.10.2019

Mondhygiënist: nog altijd geen nomenclatuur...

Nog geen terugbetaling mogelijk. In juni 2019 zijn de eerste mondhygiënisten afgestudeerd en aan het werk gegaan in een tandartsenkabinet. De wetgeving die bepaalt welke prestaties ze mogen uitvoeren, is er al... maar de nomenclatuuraanpassing die moet regelen dat die prestaties terugbetaald worden door de ziekteverzekering, is er nog steeds niet. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 01.10.2019

Sociaal statuut tandartsen 2019: deadline 31.10

Tot wanneer? Normaal gezien moet een RIZIV-bijdrage (sociaal statuut) van een bepaald kalenderjaar aangevraagd worden tussen 1 april en 30 juni van dat jaar. Wegens de late inwerkingtreding van de zgn. wijzigingsclausule voor 2019 (lees: de verlenging van het akkoord 2017-2018) staat men echter toe dat de aanvraag van de RIZIV-bijdrage voor 2019 later gebeurt: het kan nog tot uiterlijk 31 oktober 2019. ...
Lees meer

Cookiebeleid