Artsen - Tandartsen

Recent toegevoegde tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - CONVENTIE - 15.11.2022

Tussentijds (de)conventioneren: tot wanneer?

Van conventie voor 2022 naar deconventie voor 2023? Stel, u bent toegetreden tot de lopende conventie 2022-2023 en u zou er voor het tweede jaar (2023) alsnog willen uitstappen. Dat is mogelijk, maar dan moet u deconventioneren voor dat tweede jaar voor 15 december 2022. Dat houdt in dat u ten laatste op 14 december 2022 uw beslissing tot deconventie via de toepassing MyRiziv moet overmaken aan het RIZIV. ...
Lees meer

INFORMATIEVERPLICHTINGEN - 15.11.2022

Economische inspectie bij tandartsen?

De voorbije weken blijken nogal wat tandartsen controle gekregen te hebben van de FOD Economie m.b.t. het nakomen van de informatieverplichtingen. Is dat normaal, wat heeft u met die FOD te maken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 19.10.2022

Mondhygiënisten: eindelijk nomenclatuur!

Eindelijk terugbetaling prestaties mogelijk. In 2019 zijn de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. De wetgeving die bepaalt welke prestaties ze mogen uitvoeren, is er ook al lang... maar de nomenclatuur die moet regelen dat die prestaties terugbetaald worden, is nu pas verschenen (KB’s van 23.09.2022 en een Verordening van 30.05.2022, BS 28.09.2022) . Zij is in voege getreden op 1 oktober 2022. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 04.10.2022

Telematicapremie tandartsen over 2021: aanvraag mogelijk tot 31.10.2022

Hoeveel bedraagt de premie? De tandartsen ontvangen sinds 2016 een premie ter stimulering van het gebruik van zgn. e-services in hun praktijk. Deze telematicapremie bedraagt in principe € 800 per jaar. Wie heeft er recht op? Naast een aantal algemene voorwaarden (erkenning en minimaal 300 vergoedbare prestaties per jaar) moet u uw praktijk ook informatiseren, lees: gebruikmaken van de e-health-diensten van de overheid. Om dat te ‘meten’, worden er elk jaar criteria uitgevaardigd. In 2021 moest u twee zgn. verplichte criteria behalen en waren er daarnaast nog drie (van de vijf) zgn. aanvullende criteria nodig. De twee verplichte criteria betroffen het checken van de verzekerbaarheid en het raadplegen van de tarieven via MyCareNet. ...
Lees meer

TANDARTSEN - RIZIV - 28.06.2022

Telematicapremie tandartsen: wat is nieuw voor 2022?

Als tandarts heeft u eventueel recht op een telematicapremie van € 800 per jaar. De voorwaarde is dat u voldoende gebruikmaakt van de zgn. e-services die het RIZIV aanbiedt. Aan welke criteria moet u voldoen om de premie voor 2022 te bekomen en wat is er veranderd t.o.v. vorig jaar?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 09.03.2022

Accreditering tandarts 2021 indienen vóór 31.03

Jaarlijkse formaliteit. Bent u tandarts en geaccrediteerd? Dan moet u vóór 31.03.2022 de formaliteiten vervullen om het accrediteringsforfait voor 2021 (ten belope van € 3.011,29) te kunnen ontvangen. Het moet elektronisch! Het RIZIV eist dat de aanvraag van de accreditering elektronisch gebeurt, via MyRiziv. Als u via deze weg uw dossier indient, hoeft u verder uiteraard geen papieren formaliteiten meer te vervullen, behoudens als er in 2021 wijzigingen gebeurd zijn in uw praktijkvoering. In dat geval moet u dat melden via het zgn. praktijkregister. ...
Lees meer
Artsen - Tandartsen

Meest gelezen tips & adviezen

INFORMATIEVERPLICHTINGEN - 15.11.2022

Economische inspectie bij tandartsen?

De voorbije weken blijken nogal wat tandartsen controle gekregen te hebben van de FOD Economie m.b.t. het nakomen van de informatieverplichtingen. Is dat normaal, wat heeft u met die FOD te maken?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - CONVENTIE - 15.11.2022

Tussentijds (de)conventioneren: tot wanneer?

Van conventie voor 2022 naar deconventie voor 2023? Stel, u bent toegetreden tot de lopende conventie 2022-2023 en u zou er voor het tweede jaar (2023) alsnog willen uitstappen. Dat is mogelijk, maar dan moet u deconventioneren voor dat tweede jaar voor 15 december 2022. Dat houdt in dat u ten laatste op 14 december 2022 uw beslissing tot deconventie via de toepassing MyRiziv moet overmaken aan het RIZIV. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - TANDARTSEN - 19.10.2022

Mondhygiënisten: eindelijk nomenclatuur!

Eindelijk terugbetaling prestaties mogelijk. In 2019 zijn de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. De wetgeving die bepaalt welke prestaties ze mogen uitvoeren, is er ook al lang... maar de nomenclatuur die moet regelen dat die prestaties terugbetaald worden, is nu pas verschenen (KB’s van 23.09.2022 en een Verordening van 30.05.2022, BS 28.09.2022) . Zij is in voege getreden op 1 oktober 2022. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app