Artsen - Ziekenhuisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN - 18.02.2020

Toch sancties mogelijk tegen zelfstandig ziekenhuisarts?

N.a.v. een cassatiearrest van 2016 over een bewakingsagent was er discussie ontstaan over de vraag of een zelfstandig ziekenhuisarts wel gesanctioneerd, bv. geschorst, kan worden door het ziekenhuis. Wat zegt een recent arrest daarover?
Lees meer

ZIEKENHUISARTSEN - MEDISCH RECHT - 21.01.2020

Wat als de MR adviseert en daarbij de wet ‘miskent’?

De ziekenhuisbeheerder moet voor een heel aantal beslissingen vooraf advies vragen aan de medische raad (MR). Gebeurt dit niet, dan is zijn beslissing ongeldig. Maar wat zijn nu de gevolgen als er weliswaar advies gevraagd wordt, maar dat niet aan de door de wet gestelde voorwaarden beantwoordt?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Vergoeding stagemeesters 2018: aanvraag kan

Principe en bedrag. Sinds 2016 hebben ook stagemeesters die niet aan een universiteit verbonden zijn, recht op een vergoeding voor de opleiding van kandidaat-specialisten. Deze vergoeding bedraagt € 2.407,21 per (begonnen) kalendermaand voor het referentiejaar 2018 (ongeacht het aantal artsen-specialisten op de betrokken dienst). ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN - 14.11.2019

Leeftijdsdiscriminatie ook mogelijk bij niet-verlenging!

In vele ziekenhuiscontracten staat dat ze eindigen als de arts 65 jaar wordt, maar dat die een ‘verlenging’ kan vragen. Tenzij er een zgn. legitiem doel voor is, is zo’n leeftijdsvoorwaarde echter discriminerend. In een zaak waarin men eerst tot zo’n legitiem doel besloot, bijt het ziekenhuis nu toch in het zand. Hoe kwam dit?
Lees meer

INFORMED CONSENT - 16.10.2019

Hoe de informatieplicht vervullen t.a.v. anderstaligen?

Stel, een patiënt moet een heelkundige ingreep ondergaan, maar spreekt geen woord Nederlands, Frans, Engels of Duits. Toch heeft u ook t.a.v. zo’n patiënt ‘eenzelfde’ wettelijke informatieplicht. Hoe gaat u daar het best mee om?
Lees meer

INFORMATIEVERPLICHTING - AANSPRAKELIJKHEID - 01.10.2019

Alcoholverslaving en rijbewijs: heeft u een rol te spelen?

Stel, een patiënt gebruikt de laatste tijd overmatig alcohol en blijft toch nog met de auto rijden. Moet u als behandelende arts in zo’n situatie initiatieven nemen naar het (intrekken van het) rijbewijs toe? Deze vraag werd voorgelegd aan de Prov. Raad van West-Vlaanderen.
Lees meer
Artsen - Ziekenhuisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Vergoeding stagemeesters 2018: aanvraag kan

Principe en bedrag. Sinds 2016 hebben ook stagemeesters die niet aan een universiteit verbonden zijn, recht op een vergoeding voor de opleiding van kandidaat-specialisten. Deze vergoeding bedraagt € 2.407,21 per (begonnen) kalendermaand voor het referentiejaar 2018 (ongeacht het aantal artsen-specialisten op de betrokken dienst). ...
Lees meer

ZIEKENHUISARTSEN - MEDISCH RECHT - 21.01.2020

Wat als de MR adviseert en daarbij de wet ‘miskent’?

De ziekenhuisbeheerder moet voor een heel aantal beslissingen vooraf advies vragen aan de medische raad (MR). Gebeurt dit niet, dan is zijn beslissing ongeldig. Maar wat zijn nu de gevolgen als er weliswaar advies gevraagd wordt, maar dat niet aan de door de wet gestelde voorwaarden beantwoordt?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN - 18.02.2020

Toch sancties mogelijk tegen zelfstandig ziekenhuisarts?

N.a.v. een cassatiearrest van 2016 over een bewakingsagent was er discussie ontstaan over de vraag of een zelfstandig ziekenhuisarts wel gesanctioneerd, bv. geschorst, kan worden door het ziekenhuis. Wat zegt een recent arrest daarover?
Lees meer

Cookiebeleid