Artsen - Ziekenhuisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

ZIEKENHUISARTS - 18.03.2020

Wat als het netwerk uw dienst zou delokaliseren?

Met de oprichting van zgn. locoregionale ziekenhuisnetwerken zou er ook gedacht kunnen worden aan het concentreren van een dienst in één (enkel) ziekenhuis van zo’n netwerk, wat tot het opdoeken van die dienst in de andere ziekenhuizen zou kunnen leiden. Kan dit zomaar en wat zijn dan uw rechten als individuele arts?
Lees meer

MEDISCHE RAAD - 02.03.2020

Kan de netwerk-MR echt mee beslissen?

In 2020 moet elk ziekenhuis in principe deel (gaan) uitmaken van een netwerk en wordt er op het niveau van dat netwerk een medische raad (MR) gevormd. De netwerk-MR heeft over heel wat materies zgn. medebeslissingsbevoegdheid. Wat houdt dat in en wat als die MR niet tot een consensus komt met het beheer?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN - 18.02.2020

Toch sancties mogelijk tegen zelfstandig ziekenhuisarts?

N.a.v. een cassatiearrest van 2016 over een bewakingsagent was er discussie ontstaan over de vraag of een zelfstandig ziekenhuisarts wel gesanctioneerd, bv. geschorst, kan worden door het ziekenhuis. Wat zegt een recent arrest daarover?
Lees meer

ZIEKENHUISARTSEN - MEDISCH RECHT - 21.01.2020

Wat als de MR adviseert en daarbij de wet ‘miskent’?

De ziekenhuisbeheerder moet voor een heel aantal beslissingen vooraf advies vragen aan de medische raad (MR). Gebeurt dit niet, dan is zijn beslissing ongeldig. Maar wat zijn nu de gevolgen als er weliswaar advies gevraagd wordt, maar dat niet aan de door de wet gestelde voorwaarden beantwoordt?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Vergoeding stagemeesters 2018: aanvraag kan

Principe en bedrag. Sinds 2016 hebben ook stagemeesters die niet aan een universiteit verbonden zijn, recht op een vergoeding voor de opleiding van kandidaat-specialisten. Deze vergoeding bedraagt € 2.407,21 per (begonnen) kalendermaand voor het referentiejaar 2018 (ongeacht het aantal artsen-specialisten op de betrokken dienst). ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN - 14.11.2019

Leeftijdsdiscriminatie ook mogelijk bij niet-verlenging!

In vele ziekenhuiscontracten staat dat ze eindigen als de arts 65 jaar wordt, maar dat die een ‘verlenging’ kan vragen. Tenzij er een zgn. legitiem doel voor is, is zo’n leeftijdsvoorwaarde echter discriminerend. In een zaak waarin men eerst tot zo’n legitiem doel besloot, bijt het ziekenhuis nu toch in het zand. Hoe kwam dit?
Lees meer
Artsen - Ziekenhuisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - PREMIES - 07.01.2020

Vergoeding stagemeesters 2018: aanvraag kan

Principe en bedrag. Sinds 2016 hebben ook stagemeesters die niet aan een universiteit verbonden zijn, recht op een vergoeding voor de opleiding van kandidaat-specialisten. Deze vergoeding bedraagt € 2.407,21 per (begonnen) kalendermaand voor het referentiejaar 2018 (ongeacht het aantal artsen-specialisten op de betrokken dienst). ...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTSEN - 18.02.2020

Toch sancties mogelijk tegen zelfstandig ziekenhuisarts?

N.a.v. een cassatiearrest van 2016 over een bewakingsagent was er discussie ontstaan over de vraag of een zelfstandig ziekenhuisarts wel gesanctioneerd, bv. geschorst, kan worden door het ziekenhuis. Wat zegt een recent arrest daarover?
Lees meer

MEDISCHE RAAD - 02.03.2020

Kan de netwerk-MR echt mee beslissen?

In 2020 moet elk ziekenhuis in principe deel (gaan) uitmaken van een netwerk en wordt er op het niveau van dat netwerk een medische raad (MR) gevormd. De netwerk-MR heeft over heel wat materies zgn. medebeslissingsbevoegdheid. Wat houdt dat in en wat als die MR niet tot een consensus komt met het beheer?
Lees meer

Cookiebeleid