Artsen - Ziekenhuisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT - 04.06.2021

Wat is de waarde van een ‘heimelijke’ (geluids)opname?

Stel, na een ingreep zouden zich complicaties voordoen en de patiënt verwijt u hem niet over een specifiek risico geïnformeerd te hebben. Hij beweert zelfs dat dit zou blijken uit een geluidsopname (met zijn smartphone) van de consultatie die aan de ingreep voorafging. Heeft zo’n ‘heimelijke’ opname juridische waarde?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 20.05.2021

Volstaat vermelding van conventiestatus op de website niet?

In een ziekenhuis werd er op de website vermeld of een arts al dan niet ge(de)conventioneerd is. Een patiënte beweerde echter dat zij niet ingelicht was over de deconventiestatus van de arts die haar behandeld had. De (vrede)rechter volgde haar en herleidde het ereloon tot het conventietarief. Hoe kwam dat?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 07.05.2021

Advies medische raad ongeldig, ontslag toch niet nietig?

Het ziekenhuis moet een verzwaard advies vragen als het een arts wil ontslaan. De wet legt (vorm)voorwaarden op voor zo’n advies. Wat zijn de gevolgen als de medische raad die miskent? Uit een cassatiearrest van 07.12.2020 zou kunnen volgen dat dit niet meer ‘per definitie’ tot de nietigheid van het ontslag leidt...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 08.04.2021

Procederen voor leeftijdsdiscriminatie: een loterij?

In een ziekenhuisovereenkomst bepalen dat ze automatisch ‘moet’ eindigen wanneer de arts de pensioenleeftijd bereikt, werd al als verboden leeftijdsdiscriminatie beschouwd. In een recente rechtszaak was dat in eerste aanleg ook zo, maar in beroep werd er dan weer anders geoordeeld. Hoe kwam dat?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - INFORMATIEPLICHT - 12.03.2021

Zeldzaam risico en niet strikt noodzakelijke behandeling

Bij heel wat (orthopedische) ingrepen onder algemene verdoving wordt er ook bijkomend nog lokaal verdoofd tegen de (postoperatieve) pijn. Omdat dit zo standaard is, wordt er vaak geen expliciete toestemming van de patiënt voor gevraagd. In welke mate kan dit gevaarlijk zijn? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISOVEREENKOMST - 25.02.2021

Niet-concurrentiebeding ziekenhuis: max. 1 jaar en 15 km?

Een ziekenhuis neemt in zijn contracten vaak een niet-concurrentiebeding op met als bedoeling dat de arts die het ziekenhuis verlaat, daarna gedurende een zekere tijdspanne niet actief mag zijn in de nabije omgeving. Wat moet u verstaan onder ‘zekere tijdspanne’ en ‘nabije omgeving’? Een recent arrest licht toe...
Lees meer
Artsen - Ziekenhuisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 20.05.2021

Volstaat vermelding van conventiestatus op de website niet?

In een ziekenhuis werd er op de website vermeld of een arts al dan niet ge(de)conventioneerd is. Een patiënte beweerde echter dat zij niet ingelicht was over de deconventiestatus van de arts die haar behandeld had. De (vrede)rechter volgde haar en herleidde het ereloon tot het conventietarief. Hoe kwam dat?
Lees meer

MEDISCH RECHT - INFORMED CONSENT - 04.06.2021

Wat is de waarde van een ‘heimelijke’ (geluids)opname?

Stel, na een ingreep zouden zich complicaties voordoen en de patiënt verwijt u hem niet over een specifiek risico geïnformeerd te hebben. Hij beweert zelfs dat dit zou blijken uit een geluidsopname (met zijn smartphone) van de consultatie die aan de ingreep voorafging. Heeft zo’n ‘heimelijke’ opname juridische waarde?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 08.04.2021

Procederen voor leeftijdsdiscriminatie: een loterij?

In een ziekenhuisovereenkomst bepalen dat ze automatisch ‘moet’ eindigen wanneer de arts de pensioenleeftijd bereikt, werd al als verboden leeftijdsdiscriminatie beschouwd. In een recente rechtszaak was dat in eerste aanleg ook zo, maar in beroep werd er dan weer anders geoordeeld. Hoe kwam dat?
Lees meer