Artsen - Ziekenhuisarts

Recent toegevoegde tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 24.06.2020

Nood aan verjonging, dus moet ú stoppen?

Een contract met het ziekenhuis dat automatisch afloopt op de pensioenleeftijd, kan verboden leeftijdsdiscriminatie inhouden, tenzij er een zgn. legitiem doel voor is. Welk motief roept men daar doorgaans voor in en kan het ziekenhuis op die manier ook een aanvraag tot verlenging weigeren? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 09.06.2020

Re-integratie vragen niet meer mogelijk?

Een ziekenhuisarts werd afgezet om dringende reden, maar meende dat dit ontslag zowel onregelmatig als onrechtmatig was. Hij stapte naar de rechter in kort geding en vorderde zijn zgn. re-integratie, zodat hij toch voort zou kunnen werken. In een recent vonnis werd dit afgewezen als onmogelijk. Hoe kwam dat?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - MEDISCHE RAAD - 13.05.2020

Kan men de leden van de MR toch rechtstreeks aanspreken?

Een arts die het niet eens is met een beslissing van de ziekenhuisbeheerder, kan die juridisch aanvechten. Was er voordien een positief advies, dan wordt weleens geprobeerd om ook de leden van de medische raad (MR) rechtstreeks (mee) tot schadevergoeding aan te spreken. Is dat mogelijk? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISCONTRACT - 28.04.2020

Kan uw contract nog afwijken van de algemene regeling?

In de algemene regeling (AR) legt het ziekenhuis bepaalde verplichtingen op aan de ziekenhuisartsen of verbiedt het hun bepaalde zaken. In zijn individueel contract probeert een ziekenhuisarts daar soms een uitzondering op te bekomen. Kan dat echter nog wél, gelet op een arrest van het Hof van Cassatie van begin 2020?
Lees meer

ZIEKENHUISARTS - 18.03.2020

Wat als het netwerk uw dienst zou delokaliseren?

Met de oprichting van zgn. locoregionale ziekenhuisnetwerken zou er ook gedacht kunnen worden aan het concentreren van een dienst in één (enkel) ziekenhuis van zo’n netwerk, wat tot het opdoeken van die dienst in de andere ziekenhuizen zou kunnen leiden. Kan dit zomaar en wat zijn dan uw rechten als individuele arts?
Lees meer

MEDISCHE RAAD - 02.03.2020

Kan de netwerk-MR echt mee beslissen?

In 2020 moet elk ziekenhuis in principe deel (gaan) uitmaken van een netwerk en wordt er op het niveau van dat netwerk een medische raad (MR) gevormd. De netwerk-MR heeft over heel wat materies zgn. medebeslissingsbevoegdheid. Wat houdt dat in en wat als die MR niet tot een consensus komt met het beheer?
Lees meer
Artsen - Ziekenhuisarts

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 24.06.2020

Nood aan verjonging, dus moet ú stoppen?

Een contract met het ziekenhuis dat automatisch afloopt op de pensioenleeftijd, kan verboden leeftijdsdiscriminatie inhouden, tenzij er een zgn. legitiem doel voor is. Welk motief roept men daar doorgaans voor in en kan het ziekenhuis op die manier ook een aanvraag tot verlenging weigeren? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - ZIEKENHUISARTS - 09.06.2020

Re-integratie vragen niet meer mogelijk?

Een ziekenhuisarts werd afgezet om dringende reden, maar meende dat dit ontslag zowel onregelmatig als onrechtmatig was. Hij stapte naar de rechter in kort geding en vorderde zijn zgn. re-integratie, zodat hij toch voort zou kunnen werken. In een recent vonnis werd dit afgewezen als onmogelijk. Hoe kwam dat?
Lees meer

Cookiebeleid