Bedrijfswagen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 16.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Op 18 mei 2021 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de ‘fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. Zo zou vanaf 1 juli 2023 de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagenpark? Met wat moet u rekening houden indien u uw toekomstige wagenpark (deels) fiscaal aftrekbaar wilt houden? En zijn er incentives voor de laadinfrastructuur?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 11.06.2021

Uw kind laten rijden met auto van de vennootschap?

U heeft een auto in uw vennootschap die (bijna) afgeschreven is en die uw zoon, die in september op kot gaat, zal gebruiken. Wat zijn dan de fiscale gevolgen als u die auto gewoon in de vennootschap laat zitten? En waar moet u op letten als u hem voor ‘een zacht prijsje’ zou overkopen van uw vennootschap?
Lees meer

AUTO - 11.06.2021

Toch geen strengere CO2 -norm verplicht!

Strengere WLTP-norm vanaf 01.09.2021? Dat was initieel de bedoeling van de regering. Voor auto’s ingeschreven vanaf 01.09.2021, zou u niet langer de keuze hebben om de CO2 -uitstoot volgens de oude norm, de zgn. NEDC, vast te stellen. U zou dan enkel nog de nieuwe strengere WLTP-norm mogen gebruiken om het aftrekbare gedeelte van de kosten te berekenen. ...
Lees meer

AUTO - BRANDSTOFKOSTEN - 11.06.2021

Tankkosten tijdens vakantie zelf betalen?

Met vakantie met auto van de vennootschap? Dat is fiscaal gezien geen probleem. Er zijn geen gevolgen voor de aftrek van de autokosten, noch voor uw voordeel alle aard (VAA). De aftrek van de kosten staat immers los van het privégebruik van de auto, en voor de berekening van het VAA doet de omvang van het privégebruik niet ter zake. ...
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Hoe besparen op de belasting op inverkeerstelling (BIV)?

Voor niet-leasingwagens is de BIV al enige tijd een gewestelijke materie. In welke mate is de BIV verschillend tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië? Kunt u de BIV optimaliseren afhankelijk van uw keuze tussen leasing en aankoop?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagen? En met wat moet u rekening houden indien u zich een nieuwe auto wilt aanschaffen?
Lees meer
Bedrijfswagen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 19.04.2021

Een hybride firmawagen en VAA

Kiest de werknemer een hybride firmawagen, dan zal zijn VAA in principe laag zijn en de fiscale aftrek groot. Dat geldt echter niet voor alle types...
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.04.2021

Iedereen straks verplicht een elektrische auto?

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn”, zo staat in het regeerakkoord! De minister van Financiën heeft nu toegelicht hoe hij die doelstelling wil bereiken. Hoe zou de timing eruitzien en wat is het gevolg voor uw huidige auto?
Lees meer