Bedrijfswagen

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN - 16.05.2024

De bedrijfsfiets als fiscaal gunstige beloning

De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving merkbaar naar alternatieve mobiliteit om het woon-werkverkeer af te leggen. Een van de populairste alternatieven is het gebruik van de fiets. Veel ondernemingen ondersteunen dit en stellen dan ook een fiets ter beschikking aan de bedrijfsleider of werknemer, al dan niet tegen een eigen bijdrage. Ook fiscaal is het gebruik van de fiets om de woon-werkverplaatsingen af te leggen een win-winsituatie.
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCAAL VOORDEEL - 13.05.2024

Een bestelwagen als bedrijfswagen kiezen: gevolgen?

Een werknemer zou graag als bedrijfswagen een bestelwagen kiezen. Hij kan die immers niet enkel voor het werk, maar ook in zijn vrije tijd goed gebruiken. Is een bestelwagen in dat geval voordeliger dan een gewone bedrijfswagen? Hoe zit het met de CO2 -taks en het voordeel alle aard (VAA)?
Lees meer

DOORREKENEN VAN KOSTEN - AUTOKOSTEN - 07.05.2024

Doorgefactureerde autokosten: ook uitzondering voor de btw?

Als uw vennootschap beperkt aftrekbare autokosten doorrekent, moet ze onder bepaalde voorwaarden de aftrek niet beperken. Welke en wat met de btw?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 07.05.2024

Voordeel alle aard elektrische microcars

Elektrische microcars? Dat zijn elektrische autootjes waarin meestal maar plaats is voor twee personen. Technisch gezien behoren ze tot een andere voertuigcategorie (L7e) dan gewone personenauto’s. U mag er tot 90 km/u mee rijden en u mag er ook de snelweg mee op, maar ze zijn uiteraard vooral geschikt voor verplaatsingen in de stad. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

Hoe uw voordeel alle aard (VAA) auto beperken?

U heeft dit voorjaar gebruikgemaakt van de saloncondities om een nieuwe auto aan te schaffen. Kunt u dan ook van die speciale acties gebruikmaken om uw VAA auto, die uw vennootschap u gratis ter beschikking stelt, te verminderen?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

100% aftrekbare kosten van niet-elektrische auto’s

De kosten van auto’s die niet 100% elektrisch zijn, zijn deels niet aftrekbaar en vanaf 2028 helemaal niet meer voor sinds 1 juli 2023 aangeschafte auto’s. Sommige autogerelateerde kosten worden echter niet als kosten met betrekking tot het ‘gebruik’ van de auto gezien, zodat de aftrek niet beperkt moet worden. Welke?
Lees meer
Bedrijfswagen

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 05.03.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app