Bedrijfswagen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOONOPTIMALISATIE - 27.02.2020

Einde van de mobiliteitsvergoeding: wat nu?

Het Belgische fileleed wordt al sinds jaren (deels) toegeschreven aan het gunstige fiscale stelsel voor bedrijfswagens. In die context werden twee kaders uitgewerkt om werknemers met een dergelijke bedrijfswagen aan te moedigen over te stappen op andere vervoersalternatieven voor hun woon-werkverkeer: de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Het Grondwettelijk Hof (GwH, 23.01.2020) heeft ondertussen de regeling inzake de mobiliteitsvergoeding evenwel nietig verklaard. Wat zijn de praktische implicaties hiervan? En wat met het mobiliteitsbudget?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 26.02.2020

Duidelijkheid over aftrek en privévoordeel valse hybrides

Sinds 01.01.2020 moet u voor het voordeel alle aard (VAA) en de aftrekbaarheid van een zgn. valse plug-inhybride kijken naar de CO2 -uitstoot van een overeenstemmend model en de lijst daarvan is er nu! Hoe zit dat juist?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Lijst van valse hybrides is gepubliceerd!

De lijst van zgn. valse hybrides is gepubliceerd. Heeft uw vennootschap of eenmanszaak zo’n plug-inhybride sinds 01.01.2018, wat betekent dat dan concreet?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.02.2020

Is tankbeurt sinds 2020 goedkoper of duurder?

Brandstofkosten zijn sinds 2020 in principe niet meer voor 75% aftrekbaar, maar ook volgens de CO2 -uitstoot. Hoe zit dat dan juist? En wat indien uw boekjaar het kalenderjaar niet volgt?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 28.01.2020

Een auto kopen in het buitenland?

U bent van plan om via uw vennootschap een auto aan te kopen in het buitenland. Hoe zit dat dan met invoerrechten en de btw en hoe moet u het voordeel van alle aard (VAA) auto berekenen?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 28.01.2020

Een eigen bijdrage in het VAA auto?

U betaalt aan uw vennootschap een eigen bijdrage voor het voordeel alle aard (VAA) auto. Wat is dan volgens de fiscus en de rechtspraak het gevolg voor de aftrek van de autokosten door uw vennootschap?
Lees meer
Bedrijfswagen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 23.12.2019

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

Cookiebeleid