Bedrijfswagen - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 21.02.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 15.02.2024

Hoeveel voordeel alle aard (VAA) moet u uw collega aanrekenen voor zijn ‘gratis auto’ in 2024?

De gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven auto’s daalde het afgelopen jaar zo fors dat het ernaar uitzag dat het VAA gratis auto voor auto’s waarvan de motor aangedreven wordt met fossiele brandstof met minstens 20% zou stijgen! De minister van Financiën greep in door de formule voor de bepaling van de referentie-CO2 -uitstoot vanaf 2024 aan te passen! Wat kwam er uiteindelijk uit de bus? En hoe zit dat als het een elektrische auto of (plug-in)hybride betreft?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 08.02.2024

Fiche 281: check nu uw VAA auto 2023!

Uw accountant of sociaal secretariaat moet voor 1 maart 2024 uw inkomen en alle voordelen die u in 2023 uit uw vennootschap verkreeg, melden op een fiscale fiche 281.20. Wat moet u nu checken om niet belast te worden op een te hoog VAA auto?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 15.11.2023

Is het sinds 01.07.2023 fiscaal voordeliger om een auto met verbrandingsmotor te renten in plaats van aan te kopen?

De auto die uw vennootschap u ter beschikking stelt, is aan vervanging toe. Uw accountant zegt dat indien u nog een auto met verbrandingsmotor wilt aanschaffen, u dat het best zo snel mogelijk via een renting doet. Is dat effectief zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.06.2023

Een elektrische auto die levenslang 100% fiscaal aftrekbaar is...?

Volgens uw collega zou u fiscaal gezien het best een nieuwe auto aanschaffen vóór 1 juli 2023. Uw accountant zegt dat dit voor u niet het geval is omdat u een 100% elektrische auto wilt aanschaffen. Is dat zo?
Lees meer
Bedrijfswagen - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 21.02.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app