Bedrijfswagen - Auto via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

LOONOPTIMALISATIE - 27.02.2020

Einde van de mobiliteitsvergoeding: wat nu?

Het Belgische fileleed wordt al sinds jaren (deels) toegeschreven aan het gunstige fiscale stelsel voor bedrijfswagens. In die context werden twee kaders uitgewerkt om werknemers met een dergelijke bedrijfswagen aan te moedigen over te stappen op andere vervoersalternatieven voor hun woon-werkverkeer: de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Het Grondwettelijk Hof (GwH, 23.01.2020) heeft ondertussen de regeling inzake de mobiliteitsvergoeding evenwel nietig verklaard. Wat zijn de praktische implicaties hiervan? En wat met het mobiliteitsbudget?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 26.02.2020

Duidelijkheid over aftrek en privévoordeel valse hybrides

Sinds 01.01.2020 moet u voor het voordeel alle aard (VAA) en de aftrekbaarheid van een zgn. valse plug-inhybride kijken naar de CO2 -uitstoot van een overeenstemmend model en de lijst daarvan is er nu! Hoe zit dat juist?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Lijst van valse hybrides is gepubliceerd!

De lijst van zgn. valse hybrides is gepubliceerd. Heeft uw vennootschap of eenmanszaak zo’n plug-inhybride sinds 01.01.2018, wat betekent dat dan concreet?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Dure auto, dus afschrijven op meer dan vijf jaar?

Vijf jaar is gebruikelijk, maar geen wet. Daar komt het inderdaad op neer. Uw auto afschrijven over vijf jaar is nl. ook de termijn die de fiscus zelf redelijk vindt en dus meestal ook aanvaard wordt (Comm. IB 61/130-135) . Dat staat echter niet in de wet zelf en er moet steeds rekening gehouden worden met de concrete omstandigheden. ...
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 14.02.2020

Elektrische bedrijfslaadpaal: FAQ

Via uw vennootschap heeft u zich een elektrische wagen aangeschaft en u denkt eraan om bij u thuis een laadpaal te plaatsen. Wordt u dan extra belast op een VAA als uw vennootschap de elektriciteit en de laadpaal voor haar rekening neemt? En hoeveel btw is er verschuldigd op die laadpaal?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.02.2020

Is tankbeurt sinds 2020 goedkoper of duurder?

Brandstofkosten zijn sinds 2020 in principe niet meer voor 75% aftrekbaar, maar ook volgens de CO2 -uitstoot. Hoe zit dat dan juist? En wat indien uw boekjaar het kalenderjaar niet volgt?
Lees meer
Bedrijfswagen - Auto via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

FISCAAL - AUTOKOSTEN - 04.12.2019

Ook nieuwe aftrekregels vanaf 2020 voor huidige auto?

Het percentage waartegen u de autokosten kunt aftrekken, is vanaf 2020 afhankelijk van de concrete CO2 -uitstoot van de auto en dus niet langer van ‘vaste CO2 -schijven’. Deze nieuwe berekening, aan de hand van de zgn. gramformule, zal in principe ook gelden voor uw huidige wagen. Welke gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

Cookiebeleid