Bedrijfswagen - Auto via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - MEERWAARDE - 16.06.2020

Wachten met verkoop tot auto volledig afgeschreven is?

In uw vennootschap zit een auto die ze in 2016 gekocht heeft en die dus pas in 2021 volledig afgeschreven zal zijn. Wacht u dan fiscaal gezien het best met de verkoop tot volgend jaar, of is een verkoop in 2020 toch beter?
Lees meer

FISCAAL - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 03.06.2020

Goed fiscaal nieuws voor auto’s: nog geen WLTP in 2021?

Zoals u weet, is een hoge CO2 -uitstoot nadelig voor de fiscale aftrek van een auto en de omvang van het zgn. VAA bij vennootschappen. Door een nieuwe meetmethode (de zgn. WLTP) zou dat nog erger worden vanaf 2021. Uit een bericht van de fiscus van maart 2020 blijkt nu echter dat dit nog kan meevallen. In welke zin?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 02.06.2020

Lager VAA auto wegens lockdown?

Bijna geen privékilometers tijdens lockdown. Omdat tijdens de lockdown niet-essentiële verplaatsingen verboden waren, heeft u de voorbije maanden wellicht niet of nauwelijks privé gereden met de auto van uw vennootschap. Eigenlijk heeft u dus al die tijd geen of maar een heel klein voordeel gehad van het feit dat die wagen voor privégebruik ter beschikking stond. ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 02.06.2020

Goed fiscaal nieuws voor auto’s: nog geen WLTP in 2021?

Een hoge CO2 -uitstoot is nadelig voor de fiscale aftrek van een auto en de omvang van het zgn. VAA bij vennootschappen. Door een nieuwe meetmethode (de zgn. WLTP) zou dat nog erger worden vanaf 2021. Uit een bericht van de fiscus van maart 2020 blijkt nu echter dat dit nog kan meevallen. In welke zin?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.05.2020

Uw auto verhuren aan uw vennootschap?

Een collega vertelde u dat het fiscaal gezien interessanter is om uw eigen auto te verhuren aan uw vennootschap, dan om privé te rijden met een auto van uw vennootschap. Klopt dat? Wat vinden de fiscus en de rechtspraak daarvan?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Nog niet volledig afgeschreven auto best in 2020 verkopen?

Bent u van plan om nu een nieuwe auto aan te schaffen met leveringsdatum begin 2021, dan verkoopt u misschien toch het best uw oude niet volledig afgeschreven auto nog in 2020. Waarom is dat zo?
Lees meer
Bedrijfswagen - Auto via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Nog niet volledig afgeschreven auto best in 2020 verkopen?

Bent u van plan om nu een nieuwe auto aan te schaffen met leveringsdatum begin 2021, dan verkoopt u misschien toch het best uw oude niet volledig afgeschreven auto nog in 2020. Waarom is dat zo?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 20.05.2020

Uw auto verhuren aan uw vennootschap?

Een collega vertelde u dat het fiscaal gezien interessanter is om uw eigen auto te verhuren aan uw vennootschap, dan om privé te rijden met een auto van uw vennootschap. Klopt dat? Wat vinden de fiscus en de rechtspraak daarvan?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 14.05.2020

Welke CO2 -uitstoot gebruiken in 2020 en vanaf 2021?

Voor de fiscaliteit van beroepsmatig gebruikte personenauto’s is de CO2 -uitstoot al lang een essentieel gegeven. De officiële methode om die uitstoot te meten is enkele jaren geleden gewijzigd. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?
Lees meer

Cookiebeleid