Bedrijfswagen - Auto via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

DOORREKENEN VAN KOSTEN - AUTOKOSTEN - 07.05.2024

Doorgefactureerde autokosten: ook uitzondering voor de btw?

Als uw vennootschap beperkt aftrekbare autokosten doorrekent, moet ze onder bepaalde voorwaarden de aftrek niet beperken. Welke en wat met de btw?
Lees meer

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 07.05.2024

Voordeel alle aard elektrische microcars

Elektrische microcars? Dat zijn elektrische autootjes waarin meestal maar plaats is voor twee personen. Technisch gezien behoren ze tot een andere voertuigcategorie (L7e) dan gewone personenauto’s. U mag er tot 90 km/u mee rijden en u mag er ook de snelweg mee op, maar ze zijn uiteraard vooral geschikt voor verplaatsingen in de stad. ...
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

Hoe uw voordeel alle aard (VAA) auto beperken?

U heeft dit voorjaar gebruikgemaakt van de saloncondities om een nieuwe auto aan te schaffen. Kunt u dan ook van die speciale acties gebruikmaken om uw VAA auto, die uw vennootschap u gratis ter beschikking stelt, te verminderen?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 23.04.2024

100% aftrekbare kosten van niet-elektrische auto’s

De kosten van auto’s die niet 100% elektrisch zijn, zijn deels niet aftrekbaar en vanaf 2028 helemaal niet meer voor sinds 1 juli 2023 aangeschafte auto’s. Sommige autogerelateerde kosten worden echter niet als kosten met betrekking tot het ‘gebruik’ van de auto gezien, zodat de aftrek niet beperkt moet worden. Welke?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 22.04.2024

Op vakantie met de auto van uw BV: fiscale gevolgen

Deze zomer plant u om op vakantie te gaan met de auto van uw BV. Heeft dat gevolgen voor uw voordeel gratis auto? Ook niet als u nog een trekhaak, een fietsdrager of een dakkoffer wilt kopen via uw BV? En wat als u toch met het vliegtuig gaat en een auto zou huren in het buitenland?
Lees meer

AUTO EN TRANSPORT - AUTOKOSTEN - 19.04.2024

Een wagen op kosten van de onderneming nog vóór eind 2024 vervangen?

De Belgische autofiscaliteit is de laatste jaren grondig door elkaar geschud. In de loop der jaren heeft de Belgische wetgever namelijk ingrijpende wijzigingen doorgevoerd en gepoogd om via de fiscaliteit ondernemingen te stimuleren om te kiezen voor ‘milieuvriendelijkere’ wagens. De Vivaldiregering is de laatste die grondig sleutelde aan de autofiscaliteit met de zogenaamde Vergroeningswet van 25 november 2021. Wanneer is het fiscaal opportuun om een wagen via uw eenmanszaak of vennootschap nog in 2024 te vervangen?
Lees meer
Bedrijfswagen - Auto via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 05.03.2024

Een elektrische auto kopen in 2024: hoe zit dat fiscaal gezien?

U overweegt om de CO2 -uitstotende auto, die u nu gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, te vervangen door een elektrische. Welke regels gelden dan voor de vennootschapsbelasting, btw, belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting? En hoeveel bedraagt het voordeel alle aard (VAA) gratis auto waarop u belast wordt?
Lees meer

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

FISCAAL - AUTO - 11.03.2024

Elektrische auto: wat met het voordeel alle aard en de fiscale aftrekbaarheid?

Over het voordeel alle aard van benzine- en dieselauto’s was begin 2024 heel wat commotie, maar wat met een elektrische auto? Hoe wordt het voordeel daarvoor berekend en wat met de aftrek van de autokosten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app