Belastingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 01.06.2023

Zetelverplaatsing van vennootschap met onroerend goed: registratiebelasting?

In een recente ruling van 24 oktober 2022 heeft Vlabel zich uitgesproken over de gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de zetelverplaatsing van drie Hong Kong-vennootschappen naar België. Bijzonderheid in deze was dat de vennootschappen Belgische onroerende goederen in hun bezit hadden. Impliceert de zetelverplaatsing van die vennootschappen een overdracht die het verkooprecht opeisbaar maakt?
Lees meer

BELASTINGEN - 01.06.2023

Abnormale of goedgunstige voordelen verstrekt door buitenlandse vennootschap

De wet voorziet expliciet dat de abnormale of goedgunstige voordelen die een vennootschap verkrijgt van een verbonden onderneming, in haar hoofde een minimale belastbare grondslag vormen. In het verleden beperkte de Administratie het toepassingsgebied van dat aftrekverbod tot voordelen verstrekt door een binnenlandse verbonden vennootschap. Begin jaren 2000 veranderde de fiscus het geweer van schouder en werd gesteld dat het aftrekverbod niet beïnvloed wordt door de vraag of het abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt wordt door een binnenlandse, dan wel een buitenlandse vennootschap. Wat zei het Hof van Cassatie daarover onlangs?
Lees meer

BELASTINGEN - 01.06.2023

Verlengde fraudetermijn van tien jaar: wat is nog belastbaar?

De aanslagtermijn in geval van fraude werd door een wet van eind 2022 verlengd tot tien jaar. Anderzijds heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 24 maart 2023 de mogelijkheid voor de fiscus om die aanslagtermijn te gebruiken, ingeperkt. Welke gevolgen hebben de wetswijziging en het cassatiearrest voor de praktijk? Tot welk aanslagjaar (aj.) en boekjaar (bj.) kan de fiscus met de fraudetermijn teruggaan als hij in 2023 een controle uitvoert? Wat heeft het Hof van Cassatie precies beslist?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 01.06.2023

Uw Tips & Advies-abonnement is volledig aftrekbaar

U heeft een aantal boeken aangekocht en abonnementen op tijdschriften en kranten. Welke daarvan kunt u zoal in aftrek brengen? Is een abonnement op kranten daar dan ook bij? En wat met uw abonnement op Tips & Advies? Even kijken…
Lees meer

BELASTINGBEREKENING - VOORAFBETALINGEN - 01.06.2023

Vergeet uw tweede voorafbetaling niet!

Tegen 10 juli 2023 kunt u een tweede voorafbetaling doen voor dit jaar. Is dat interessant om mee te pikken? En wat als u nog geen enkele voorafbetaling deed dit jaar?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - FISCALE VERPLICHTINGEN - 01.06.2023

In 2023 nog fiches 281.50 indienen?

Fiche 281.50. Erelonen, commissies, vergoedingen, enz. die u betaalt of toekent aan dienstverrichters en die u in aftrek wilt nemen als beroepskosten, moeten in principe vermeld worden op een fiscale fiche 281.50 (art. 57, lid 1, 1° WIB 92) . Deze fiches moeten jaarlijks bij de fiscus ingediend worden via Belcotax-on-web, voor 30 juni van het jaar na het jaar van toekenning of betaling. ...
Lees meer
Belastingen

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 21.03.2023

Van BVBA naar BV: wel of niet nodig?

Tegen eind 2023 moeten oude BVBA’s hun statuten aan het nieuwe wetboek aanpassen. Er wordt gezegd dat dat allemaal niet zo nauw steekt voor wie alleen is in zijn BVBA (want geen ‘echte’ sancties). Is dat zo?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - VARIA - 15.03.2023

Ongeval met de bedrijfswagen: wie betaalt de rekening?

Stel, een werknemer rijdt de bedrijfswagen of -camionette ‘total loss’. Kunt u hem dan vragen om de schade te vergoeden? Het arbeidshof sprak zich onlangs uit over die vraag.
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 12.04.2023

Pas na 1 juli 2023 uw auto bestellen: is dat wel altijd zo nadelig voor de gewijzigde autofiscaliteit?

Langs alle kanten hoort u zeggen dat als u een nieuwe auto wilt, dat u die dan het best bestelt voor 1 juli 2023. Is het dan fiscaal gezien echt zo’n slechte zaak als u wacht tot na 1 juli of hangt dat ervan af welke auto u op het oog heeft?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app