Belastingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

EINDEJAARSGESCHENKEN - 01.12.2022

Eindejaarsgeschenken: wanneer is de btw recupereerbaar?

De eindejaarsperiode nadert en dus krijgt u wellicht van de bedrijfsleider de vraag of en wanneer de btw op geschenken aan zakenrelaties en personeel recupereerbaar is? Wat is dan het belang van het onderscheid tussen handelsgeschenken van geringe waarde en reclameartikelen? Zijn dergelijke geschenken ook in de vennootschapsbelasting als beroepskost aftrekbaar?
Lees meer

FISCALE CONSOLIDATIE - 01.12.2022

Groepsbijdrageregeling: toch DBI-aftrek op excessieve groepsbijdrage

Sinds 2019 is in België een vorm van fiscale consolidatie mogelijk via de groepsbijdrageregeling. De regeling boet echter sterk aan belang in wanneer een verlieslatende vennootschap dividenden ontvangt die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek, aangezien dergelijke dividenden het fiscale verlies na de eerste bewerking beperken, en dus ook de mogelijkheid om een belastingvrije overname van winst te realiseren. Wat is er daaraan vanaf aanslagjaar 2022 veranderd?
Lees meer

CONTROLE - 01.12.2022

Fiscale voorleggings- en bewaringsplicht: waarmee vanaf 2023 rekening houden?

Wanneer een vennootschap een controle krijgt van de Belastingen of de Btw, moet ze op verzoek van de fiscus ‘boeken en bescheiden’ kunnen voorleggen. Welke documenten zijn dat precies, hoelang moeten ze bijgehouden worden, wat met elektronische bestanden, en welke gevolgen heeft een overtreding inzake bewaring en voorlegging? Wat verandert er op 1 januari 2023?
Lees meer

INVESTERINGSAFTREK - 01.12.2022

Investeringsaftrek: uitsluiting bij ‘besmette’ overdracht

Welke investeringsaftrek kunt u in 2022 als kleine of als (middel)grote vennootschap nog genieten? Wat zijn de toepassingsvoorwaarden en welke investeringen zijn uitgesloten? Wat gebeurt er met de investeringsaftrek wanneer de vennootschap het gebruiksrecht op een kwalificerend actief overdraagt? Wat zei de minister van Financiën onlangs over de investeringsaftrek in het kader van een overdracht van het gebruiksrecht aan meerdere belastingplichtigen?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - ONKOSTENVERGOEDING - 30.11.2022

2% meer binnenlandse dagvergoeding sinds 01.12.2022!

Sinds 1 december 2022 kunt u zich als bestuurder van uw vennootschap een iets hogere binnenlandse dagvergoeding uitkeren. Hoe zit de regeling ook alweer in elkaar? En kunt u die vergoeding ook toekennen aan uw personeel?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 30.11.2022

Woning in vennootschap: einde meerwaardetheorie?

Een vennootschap schrijft het appartement dat ze in volle eigendom kocht af. De rechter aanvaardt de afschrijvingskosten, omdat er te verwachten viel dat het appartement met een belastbare meerwaarde verkocht zou worden. Cassatie heeft nu die beslissing ongedaan gemaakt. Is de ‘meerwaardetheorie’ nu afgewezen?
Lees meer
Belastingen

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - ELEKTRICITEIT - 24.10.2022

Elektriciteitsfacturen nu beter op uw privénaam laten zetten?

De federale regering heeft beslist om de tijdelijke btw-verlaging van 21% naar 6% voor residentiële elektriciteitscontracten permanent te maken. Laat u uw verbruik dan sowieso het best op uw privénaam factureren of maakt dat een verschil naargelang u in vennootschap zit of niet?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 02.11.2022

Leasing en renting in het licht van de ‘vergroening’

U bent van plan om op korte termijn een nieuwe auto aan te schaffen voor uw vennootschap. Uw vennootschap zou die niet kopen, maar leasen of renten. Wat zijn de fiscale verschillen tussen beide opties, in het algemeen en in het licht van de zgn. vergroening van de autofiscaliteit in het bijzonder?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 28.10.2022

Nieuwe autofiscaliteit: wat is de datum van bestelling?

De Wet van de vergroening van de autofiscaliteit zorgt voor een ingrijpende hervorming op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid. De datum van bestelling is daarbij cruciaal. Hoe bepaalt u dan wat de datum van bestelling is?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app