Belastingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSKOSTEN - 18.06.2021

Is uw nevenactiviteit voor de fiscus een hobby of een beroep?

U kweekt paarden die u verhuurt of af en toe verkoopt, u heeft een vakantiewoning of een zeilboot die u af en toe verhuurt, u fotografeert, schildert, musiceert, ... Kortom, u heeft naast uw werk een activiteit uitgebouwd waaraan u geld en tijd besteedt, en waarmee u soms ook iets verdient. Wanneer wordt zo’n nevenactiviteit als een hobby beschouwd en wanneer als een beroep? Welke fiscale regels gelden er dan? Wat als de fiscus er anders over denkt? Wat zegt recente rechtspraak?
Lees meer

ZORGVOLMACHT - 18.06.2021

Maatschap: geen zorgvolmacht meer nodig?

Via een maatschap kunt u uw vermogen met behoud van inkomsten en controle overdragen naar de volgende generatie. U kunt in de statuten van een maatschap ook een regeling treffen voor het geval dat u zelf niet meer bekwaam bent om het geschonken vermogen te beheren. Heel wat mensen met een maatschap denken daarom dat ze geen zorgvolmacht meer nodig hebben. Klopt dat ook? In welke omstandigheden is een zorgvolmacht uiteindelijk toch nog nuttig of noodzakelijk?
Lees meer

RESERVES - 18.06.2021

Vrijgestelde reserves nu tijdelijk mobiliseren tegen een gunsttarief

In het belastbare tijdperk gekoppeld aan aanslagjaar 2021 of 2022 kunt u in de vennootschapsbelasting tijdelijk bepaalde belastingvrije reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%, of zelfs 10% als u de opgenomen reserves herinvesteert. Hoe werkt dat precies? Welke reserves komen in aanmerking? Wanneer is het voor u zinvol om van dat gunsttarief gebruik te maken?
Lees meer

AANDELEN - 18.06.2021

Aandelen en huwelijk, een troebele relatie?

Wanneer een aandeelhouder gehuwd is, moet er bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk met zijn huwelijksstelsel rekening gehouden worden om te weten hoe de aandelen verdeeld zullen worden. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de aandeelhouder gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, zoals het wettelijk stelsel. Hoewel de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018 de bedoeling had om duidelijkheid te brengen, blijkt dit meer dan twee jaar later allerminst het geval te zijn. Voor welke struikelblokken moet u uitkijken? Wat is de impact hiervan bij een eventuele echtscheiding of een overlijden? Welke mogelijkheden heeft u als u hieraan wilt verhelpen?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.06.2021

Uw familiebedrijf binnen de familie houden?

Als u uw familiebedrijf aan uw kinderen schenkt, dan wilt u wellicht vermijden dat een stuk van uw bedrijf bij de partner van uw kind terechtkomt, bij een relatiebreuk of bij het overlijden van uw kind. Welke clausules en specifieke oplossingen kunnen u helpen om dat te vermijden?
Lees meer

BESCHERMING PARTNER - 18.06.2021

De onaangename gevolgen van een testament voor een kinderloos echtpaar

Een man, gehuwd onder het wettelijk stelsel, overlijdt en laat als enige wettelijke erfgenaam zijn echtgenote na. Tot grote verbazing van de weduwe hebben twee vrienden een eigenhandig testament in hun bezit, waarin de man hen aangesteld heeft tot zijn algemene legatarissen. De gevolgen voor de langstlevende zijn niet min. Welke opties heeft de weduwe? Hoe kon dit vermeden worden?
Lees meer
Belastingen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.04.2021

Sociale bijdragen laten betalen door uw vennootschap?

U verneemt van een collega dat hij zijn sociale bijdragen steeds laat betalen door zijn vennootschap. Zijn boekhouder heeft hem immers gezegd dat dit veel interessanter is. Is dat effectief zo of hangt het er een beetje van af?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer