Belastingen - Aangiften

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR - 25.06.2020

Wie ontvangt de beslissing over een bezwaarschrift?

Een belastingplichtige geeft een volmacht aan zijn boekhouder om een bezwaarschrift in te dienen. De beslissing over het bezwaarschrift wordt enkel aan hemzelf meegedeeld, niet aan de boekhouder. Is dat volgens Cassatie een procedurefout?
Lees meer

BTW - BTW-AANGIFTE - 25.06.2020

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Als u btw-plichtig bent, dan verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire opgaven? Heeft u ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies?
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 25.06.2020

Biztax ten laatste beschikbaar op 07.07.2020!

Biztax. Biztax is de toepassing die FOD Financiën ter beschikking stelt en via dewelke u of uw boekhouder de aangifte vennootschapsbelasting kan indienen. Normaal gezien wordt Biztax ieder jaar begin juni opengesteld. Voor dit jaar was de opening voorzien op 9 juni. Coronamaatregelen. Via een bericht op zijn website ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax ) liet de fiscus weten dat Biztax ten laatste op 07.07.2020 beschikbaar zal zijn voor aanslagjaar 2020. Door de grote omvang van de maatregelen rond corona zijn er nl. veel technische aanpassingen nodig in Biztax. Dat gaat dan o.a. over de carry-back van verliezen van 2020 die u nog van winsten van boekjaar 2019 kunt aftrekken ( T&A Belastingen, jg. 26, nr. 16, p. 5, 02.06.2020 ). Over een verlenging van de indieningstermijnen is er voorlopig nog geen sprake. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.06.2020

Hoe uw privérechtsbijstandsverzekering fiscaal inbrengen?

Sinds 01.09.2019 kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die u privé recht geeft op een belastingvermindering van 40%. Aan welke voorwaarden moet de polis voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn? In welke code moet u dat dan aangeven in de aangifte personenbelasting?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.06.2020

Corona tax incentives: carry-back van verliezen en wederopbouwreserve

De coronacrisis heeft de regering ook aangezet om incentives op vlak van de inkomstenbelasting uit haar hoed te toveren. Zo bespreekt de Kamer op dit ogenblik een wetsontwerp dat ‘carry-back’ van verliezen en de aanleg van een toekomstige wederopbouwreserve mogelijk moet maken. Wat weten we al?
Lees meer

BTW - 6% - 19.06.2020

Restaurant- en cateringdiensten: 6% tot eind 2020!

De regering heeft beslist om de door de coronacrisis getroffen horecasector te ondersteunen door het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten tijdelijk (van 08.06.2020 tot en met 31.12.2020) te verlagen naar 6% (KB nr. 20 van 08.06.2020, BS 12.06.2020) .
Lees meer
Belastingen - Aangiften

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 11.06.2020

Deadline aangifte vennootschapsbelasting 2020

Tegen wanneer indienen? Aangezien Biztax sinds 09.06.2020 opengesteld werd, kunt u desgevallend vandaag al uw vennootschapsaangifte indienen. Sluit uw boekjaar af vóór 01.02.2020, dan is 24.09.2020 sowieso de uiterste indieningsdatum, ongeacht in welke maand de algemene vergadering plaatsgevonden heeft. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.04.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 19.05.2020

Meer tijd om uw privéaangifte in te dienen?

Privéaangifte voor inkomstenjaar 2019 is er. Inderdaad, sinds 5 mei is Tax-on-web beschikbaar via MyMinfin. Zo u dat wilt, kunt u dus nu al uw privéaangifte voor inkomstenjaar 2019 al (laten) invullen. Wanneer uiterlijk in te dienen? De uiterste data om uw aangifte in te dienen, zijn inmiddels ook bekend. Wie zijn aangifte zelf via Tax-on-web indient, krijgt daarvoor tijd tot 16 juli 2020. Schakelt u uw boekhouder in om dat voor u te doen, dan krijgt die tijd tot 22 oktober 2020. Als u uw aangifte nog op papier zou indienen, moet u sneller zijn, nl. uiterlijk op 30 juni 2020. ...
Lees meer

Cookiebeleid