Belastingen - Aangiften

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - AFTREKBAARHEID - 27.09.2022

Een missing in het aangerekende btw-tarief: wat dan?

Een leverancier meldt dat hij zich vergist heeft van btw-tarief op de factuur die u kreeg en al betaalde. Hij had 21% moeten rekenen i.p.v. 6%. Bent u dan verplicht het verschil bij te betalen? Wat als hij te veel btw aanrekende? En wat als u zelf per vergissing eens te veel of te weinig btw aanrekent aan een btw-plichtige klant?
Lees meer

AANGIFTE - BTW - 21.09.2022

Uitstel btw-aangifte kwartaal 3/september 2022

Normale indieningstermijn. Uw btw-aangifte over het derde kwartaal 2022 of voor de maand september 2022 moet normaal gezien uiterlijk op 20 oktober 2022 ingediend worden. Verschillende deadlines bij elkaar. Uw aangifte personenbelasting over inkomstenjaar 2021, voor zover ingediend door uw boekhouder, moet uiterlijk op 30 september 2022 ingediend worden. Bovendien is de uiterste indieningsdatum voor uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2022 (balansdatum 31 december 2021 tot en met 28 februari 2022) 17 oktober 2022. Voor uw boekhouder zijn dat heel wat deadlines op korte tijd. ...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 13.09.2022

Aangifte pb aj. 2022 forfaitairen uiterlijk 20.12.2022 indienen

Forfaitaire belastingplichtigen? In bepaalde sectoren, zoals voor bakkerijen, slagerijen en cafés, kunnen de belastbare beroepsinkomsten op basis van zgn. forfaitaire grondslagen van aanslag gevestigd worden. Op de verschillende aankopen worden dan forfaitaire winstmarges toegepast, die afgesproken zijn tussen de fiscus en de beroepsorganisaties. ...
Lees meer

BTW - RECHT OP TERUGGAVE - 13.09.2022

Hoelang heeft u tijd om een btw-tegoed terug te vragen?

Heeft uw zaak of vennootschap een btw-tegoed, dan kan ze dat terugkrijgen als u uitdrukkelijk om de terugbetaling ervan vraagt. Hoe doet u dat en hoeveel tijd heeft u daarvoor? Wat zei Cassatie daarover op 17 juni 2022?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 02.09.2022

Hoe aangifte pb toch nog tijdig aangeven?

U heeft door omstandigheden de aangifte personenbelasting niet tijdig ingediend. Hoe kunt u toch nog aan de sancties van de fiscus ontsnappen?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - BOEKHOUDER - 05.08.2022

Al denken aan uw belastingen van 2023!

Een collega heeft van zijn boekhouder de prognose ontvangen van de belasting die hij moet betalen over inkomstenjaar 2021. Wat kunt u dan nu al doen om volgend jaar minder te moeten betalen?
Lees meer
Belastingen - Aangiften

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 02.09.2022

Hoe aangifte pb toch nog tijdig aangeven?

U heeft door omstandigheden de aangifte personenbelasting niet tijdig ingediend. Hoe kunt u toch nog aan de sancties van de fiscus ontsnappen?
Lees meer

BTW - RECHT OP TERUGGAVE - 13.09.2022

Hoelang heeft u tijd om een btw-tegoed terug te vragen?

Heeft uw zaak of vennootschap een btw-tegoed, dan kan ze dat terugkrijgen als u uitdrukkelijk om de terugbetaling ervan vraagt. Hoe doet u dat en hoeveel tijd heeft u daarvoor? Wat zei Cassatie daarover op 17 juni 2022?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - BOEKHOUDER - 05.08.2022

Al denken aan uw belastingen van 2023!

Een collega heeft van zijn boekhouder de prognose ontvangen van de belasting die hij moet betalen over inkomstenjaar 2021. Wat kunt u dan nu al doen om volgend jaar minder te moeten betalen?
Lees meer