Belastingen - Aangiften

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Betalingsuitstel door coronavirus

Om bedrijven financiële ademruimte te geven ten tijde van de coronacrisis, heeft de overheid enkele indienings- en betalingsfaciliteiten verleend. Welke dan?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN - 31.03.2020

Waar kopie van uw aanslagbiljet vinden?

Waarvoor nodig? De toekenning en het bedrag van subsidies, studiebeurzen, leningen, enz. is meestal afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Als bewijsstuk van uw inkomsten wordt vaak een kopie van uw meest recente aanslagbiljet(ten) gevraagd. U heeft geen kopie (meer)? Normaal gezien heeft u of uw boekhouder het originele aanslagbiljet nog op papier, of een kopie ervan, maar soms loopt er al eens iets fout en is het verloren gegaan. Er zit dan niets anders op dan aan de fiscus zelf een kopie te vragen. Waar vragen?...
Lees meer

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 24.03.2020

Denk nu aan uw belastingvrij dividend!

Om het slapend geld op spaardeposito’s actief te laten investeren in bedrijven, voorziet de Programmawet van 25.12.2017 in een vrijstelling van belasting op € 812 (inkomstenjaar 2020) aan dividenden. Hoe zit dat juist?
Lees meer

AANGIFTE - BELASTINGEN - 23.03.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Het komt erop neer dat u sommige aangiften later mag indienen en dat er ook een uitstel van betaling is. Hoe zit dat juist?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 12.03.2020

Fiscaal verjaard, dus dat kan weg?

Sinds 1 januari 2020 kan de fiscus bepaalde belasting- en btw-aangiftes niet meer controleren wegens ‘fiscaal verjaard’. Welke dan en mag u die documenten dan ook weggooien?
Lees meer

BTW - BTW-AANGIFTE - 06.03.2020

Vóór 31.03 btw-klantenlisting indienen: hoe zit dat weer?

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2020 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? Welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt?
Lees meer
Belastingen - Aangiften

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 27.01.2020

Liquidatiereserves uitkeren of een VVPR-bis-dividend?

Op de komende jaarvergadering over het boekjaar 2019 zullen veel vennootschappen de liquidatiereserve van het boekjaar 2014 kunnen uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van maar 5%. Wat met de uitkering van andere liquidatiereserves en waarom is een VVPR-bis-dividend soms beter?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 02.03.2020

Vóór 31.03 btw-klantenlisting indienen: hoe zit dat weer?

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2020 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? Welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt?
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 12.03.2020

Fiscaal verjaard, dus dat kan weg?

Sinds 1 januari 2020 kan de fiscus bepaalde belasting- en btw-aangiftes niet meer controleren wegens ‘fiscaal verjaard’. Welke dan en mag u die documenten dan ook weggooien?
Lees meer

Cookiebeleid