Belastingen - Aangiften

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 20.01.2023

Compensatieverbod bij laattijdige indiening aangifte vennootschapsbelasting

De recente reparatiewetgeving maakt dat het meer dan ooit cruciaal is om uw aangifte vennootschapsbelasting tijdig in te dienen. Waarover gaat het?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - VARIA - 16.01.2023

Fiscaal woonplaatsattest nodig?

Fiscaal woonplaatsattest? Dat is een attest dat u nodig kunt hebben als u inkomsten behaald heeft in een ander land. Hoe en of dat ander land die inkomsten belast, is afhankelijk van het zgn. dubbelbelastingverdrag dat het met België heeft. Mogelijk vraagt de buitenlandse fiscus dat u bewijst dat u uw fiscale woonplaats effectief in België heeft. Dat moet u doen met een zgn. fiscaal woonplaatsattest of -certificaat (formulier 276 Conv), dat de Belgische fiscus opstelt. ...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGVERMINDERING - 19.12.2022

Privé meer belastingvermindering voor laadpaal

Het fiscaal voordeel als u privé een laadpaal laat plaatsen? Daarover gaat het hier inderdaad. Investeert u privé in een laadpaal aan uw gezinswoning, dan krijgt u via uw privéaangifte onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering, lees: een fiscale korting op de factuur (art. 145/50, §1 WIB 92) . ...
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - CONTROLE - 05.12.2022

Inschrijven in het UBO-register?

UBO-register? UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’. Het is een elektronisch register waarin de ‘uiteindelijke begunstigden’ van alle Belgische vennootschappen, VZW’s, trusts, stichtingen en maatschappen gemeld moeten worden. Het UBO-register kan in principe door iedereen geraadpleegd worden, maar recent heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat de toegankelijkheid voor het grote publiek een inbreuk is op de privacy (HvJ, 22.11.2022) . ...
Lees meer

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 23.11.2022

Alle meewerkende echtgenoten een eigen pensioen?

Sommige meewerkende echtgenoten die al sinds 2005 sociale bijdragen betalen, hebben op heden geen recht op een wettelijk pensioen. Vanaf 01.01.2023 zou dat probleem opgelost worden via een specifieke overgangsregeling. Hoe zit dat?
Lees meer
Belastingen - Aangiften

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 02.11.2022

Sociale bijdragen vergeten af te trekken!

U komt tot de vaststelling dat u uw sociale bijdragen en/of het VAPZ in uw aangifte personenbelasting niet als kost aangegeven heeft. Kunt u dat nog corrigeren?
Lees meer

AANGIFTE - BEDRIJFSVOORHEFFING - 17.11.2022

Betalingsuitstel bv vierde kwartaal 2022!

De fiscus kent een ‘automatisch’ en ‘gratis’ uitstel van betaling toe voor de bedrijfsvoorheffing (bv) van het vierde kwartaal 2022 wegens de energiecrisis. Is dat ook voor u van toepassing? En hoeveel uitstel krijgt u?
Lees meer

AANGIFTE - BEDRIJFSVOORHEFFING - 17.11.2022

Laat nu uw bedrijfsvoorheffing van 2022 checken!

Wie loon opneemt uit een BV, moet daar bedrijfsvoorheffing (bv) op betalen. De fiscus liet op 21.12.2021 al weten dat hij in 2022 strenger gaat controleren of er (voldoende) bv ingehouden wordt op bedrijfsleiderslonen. Kunt u nu nog zaken rechtzetten en waarvoor moet u opletten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app