Belastingen - Aangiften

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW - TERUGGAVE - 15.04.2021

Teruggave btw-tegoed: lagere bedragen!

Omwille van de aanhoudende coronacrisis is het sinds 1 april 2021 mogelijk om een btw-tegoed ‘sneller’ terug te krijgen. Hoe zit dat precies en wat verandert er?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - BOEKHOUDER - 08.04.2021

Hoe de vrijstelling op dividenden van 2020 genieten?

Op dividenden moet u roerende voorheffing betalen, maar sinds 2018 kunt u privé een deel van uw dividenden fiscaal vrijstellen. In 2019 ging het om € 800, maar hoeveel is dat voor 2020? Wat moet u dan doorgeven aan uw boekhouder binnenkort om de vrijstelling te genieten?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 08.04.2021

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Bent u een gemende btw-plichtige? En hoe berekent u dan het best de btw-aftrek?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AANGIFTE - 01.04.2021

Extra tijd vennootschapsaangifte al bevestigd!

Nieuwe wettelijke regel: zeven maanden. Dat lieten wij u al weten in een vorig nummer ( T&A Zelfstandige, jg. 28, nr. 14, p. 1, 04.03.2021 ). De uiterste datum voor de indiening van de fiscale aangifte van vennootschappen is voortaan de laatste dag van de zevende maand volgend op de afsluiting van het boekjaar (art. 19 wet van 26.01.2021, BS 10.02.2021) . ...
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 29.03.2021

Deadline: uiterlijk zeven maanden na balansdatum!

Aanslagjaar 2020 Gebroken boekjaren die na 31.01.2020 en vóór 31.12.2020 afsluiten. Die boekjaren vallen nog onder aanslagjaar 2020. Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van zeven maanden om uw aangifte in te dienen. De termijn van zeven maanden begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Sluit uw boekjaar dus af op 30.09.2020, dan moet uw aangifte uiterlijk op 30.04.2021 ingediend worden. De FOD Financiën heeft voor aanslagjaar 2020 een overzichtstabel opgemaakt in functie van de einddatum van het boekjaar. Op basis daarvan kunt u dan aflezen wanneer de aangifte in de vennootschapsbelasting concreet ingediend moet zijn ( https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-venb-tabel-aangiftetermijnen-2020.pdf ). ...
Lees meer
Belastingen - Aangiften

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE - 02.03.2021

Nieuwe indieningstermijn voor uw aangifte vennootschapsbelasting!

Een wet van 26.01.2021 voert een nieuwe termijn in voor de indiening van o.a. de aangifte vennootschapsbelasting! Hoe zit dat precies en vanaf wanneer geldt dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR - 26.02.2021

Wat doet u het best met het resultaat van 2020?

Binnenkort moet u de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeuren en een bestemming geven aan het resultaat. Welke bestemmingen zijn er mogelijk en wat zijn de fiscale aandachtspunten?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer