Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 16.04.2021

Een eigen bijdrage betalen voor het voordeel auto?

Wanneer u privé met de auto van uw vennootschap rijdt en daarvoor niets aan uw vennootschap betaalt, wordt u privé belast op een voordeel alle aard (VAA), wat ook gevolgen heeft voor de zgn. verworpen uitgaven van uw vennootschap. U kunt echter ook een bijdrage betalen of aanrekenen via uw rekening-courant. Wat zijn de gevolgen van die eigen bijdrage voor uw belastingen privé, voor de verworpen uitgaven en voor de btw? Wat is in dit verband het belang van twee arresten die het Hof van Cassatie in 2020 en 2021 geveld heeft?
Lees meer

REKENING-COURANT - 16.04.2021

Hoeveel interesten mag u in 2021 vragen op uw rekening-courant?

Interesten die de bedrijfsleider of aandeelhouder op zijn rekening-courant-passief ontvangt, worden van oudsher onderworpen aan een herkwalificatie indien de interestvoet of de omvang van de rekening-courant bepaalde grenzen overschrijdt. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd aan deze regels gesleuteld. De maximale rentevoet wordt nu ook jaarlijks vastgelegd. Hoeveel interest mag u nu vragen op uw rekening-courant?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - TANTIÈME - 15.04.2021

Hoeveel tantième kunt u uitkeren uit de winst van 2020?

Wanneer u straks de jaarrekening voor boekjaar 2020 goedkeurt, moet u een bestemming geven aan het resultaat en dat kan o.a. de uitkering van een tantième zijn. Kan dat altijd en zomaar? Hoe groot mag dat tantième zijn?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.04.2021

Eigen bijdrage in min van VU autokosten!

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 8 januari 2021 met dat standpunt eens?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 08.04.2021

Hoe uw btw-aftrek berekenen bij gemengde btw-plicht?

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Bent u een gemende btw-plichtige? En hoe berekent u dan het best de btw-aftrek?
Lees meer

AUTO - AFTREKBARE KOSTEN - 06.04.2021

Leaseoptie fakehybride nu lichten?

U heeft begin 2017 een plug-inhybrideauto geleased die nadien het fiscale label van een ‘fakehybride’ kreeg! De lease is eerstdaags afgelopen en u wilt de optie lichten, maar is dat fiscaal gezien wel een goed idee?
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 02.03.2021

Een fakehybride: wat is de stand van zaken op fiscaal vlak?

Rijdt u met een hybrideauto, dan is het sinds 1 januari 2020 uitkijken geblazen dat het fiscaal gezien geen fakehybride is. Wanneer is dat ook alweer het geval en wat betekent dat dan concreet? Is er daar onlangs nog iets aan veranderd?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 15.02.2021

Fiscus publiceert nieuwe lijst met ‘fakehybrides’!

De fiscus heeft op 1 februari 2021 zijn lijst met ‘overeenstemmende voertuigen’ voor ‘fakehybrides’ weer bijgewerkt. Welke hybrides zijn vals? En wat is dan de fiscale impact hiervan voor u en uw vennootschap?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 16.02.2021

Aftrek autokosten in uw eenmanszaak: hoe zit dat nu?

Een collega, die net zoals u een eenmanszaak heeft, blijft bij hoog en laag beweren dat zijn autokosten nog altijd voor 75% aftrekbaar zijn. Kan dat wel want die fiscale regel is toch al lang afgeschaft? Hoe zit dat precies in elkaar?
Lees meer