Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

INTERESTEN - 27.02.2020

30% fiscale ebitda thin-cap-regel: hoe financieringskostensurplus berekenen?

Voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2019, zijn de netto-interestlasten nog slechts aftrekbaar in de mate dat ze niet hoger liggen dan 30% van de fiscale ebitda. Op 20 december 2019 verscheen eindelijk het langverwachte KB dat de praktische uitwerking van die nieuwe regeling moet verduidelijken. Hoe bepaalt u op basis van dat KB het financieringskostensurplus?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 26.02.2020

Beter investeren in het begin van het jaar sinds 01.01.2020?

Een collega vertelde u dat u sinds 01.01.2020 maar beter – indien mogelijk – in het begin van het boekjaar uw investeringen doet. Dat zou te maken hebben met de gewijzigde afschrijvingsregels. Waar gaat dat concreet over en is dat altijd zo?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 26.02.2020

Is kopen via de BV(BA) dan niet altijd beter?

Een privéaankoop doen via uw BV(BA) en u vervolgens privé laten belasten op een voordeel alle aard voor hetzelfde bedrag, lijkt op het eerste gezicht interessanter dan die aankoop privé te doen. Is dat echter ook altijd zo?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Lijst van valse hybrides is gepubliceerd!

De lijst van zgn. valse hybrides is gepubliceerd. Heeft uw vennootschap of eenmanszaak zo’n plug-inhybride sinds 01.01.2018, wat betekent dat dan concreet?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Dure auto, dus afschrijven op meer dan vijf jaar?

Vijf jaar is gebruikelijk, maar geen wet. Daar komt het inderdaad op neer. Uw auto afschrijven over vijf jaar is nl. ook de termijn die de fiscus zelf redelijk vindt en dus meestal ook aanvaard wordt (Comm. IB 61/130-135) . Dat staat echter niet in de wet zelf en er moet steeds rekening gehouden worden met de concrete omstandigheden. ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Aftrek auto van vóór 2018 soms geen 75%?

Algemene regel sinds 2020. Sinds 1 januari 2020 geldt er zowel in de vennootschaps- als in de personenbelasting een aftrekbeperking voor auto’s die berekend wordt in functie van de CO2 -uitstoot volgens de zgn. gramformule. Dat leidt er in veel gevallen toe dat u een auto niet meer voor 75% kunt aftrekken. ...
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

VRIJGESTELDE RESERVES - 02.12.2019

Binnenkort uw vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief?

In 2020 of 2021 kunt u bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen een gunsttarief van 15%. De fiscus heeft daarover recentelijk ook een circulaire uitgebracht (Ci.RH. 2019/C/24, 19.03.2019) . Welke reserves komen in aanmerking en welke niet? Kunt u de gemobiliseerde reserves ook gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen? Als u de opgenomen reserves herinvesteert, geniet u een nog voordeliger tarief van 10%. Welke bijzondere regels gelden er voor die herinvestering?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

BELASTINGEN - VARIA - 10.12.2019

Optimaliseer nu uw fiscale aftrek personenbelasting 2019!

Wie minder personenbelasting wil betalen op zijn inkomsten van 2019, kan dat door bepaalde fiscale aftrekbare uitgaven nog uiterlijk op 31.12.2019 te doen! Welke fiscale aftrekken kunt u nog bijsturen en wat brengt fiscaal het meest op?
Lees meer

Cookiebeleid