Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

REORGANISATIE - 26.01.2023

Een belaste fusie of splitsing: soms voordelig?

Wanneer Belgische vennootschappen betrokken zijn in een reorganisatie zoals een fusie, splitsing of inbreng van bedrijfstak, is het meestal de bedoeling dat de verrichting belastingvrij uitgevoerd kan worden. Kan een belaste reorganisatie soms ook haar voordelen hebben? Wat zijn dan een aantal belangrijke aandachtspunten voor de praktijk? Wat is er veranderd sinds de invoering van het WVV?
Lees meer

REORGANISATIE - 26.01.2023

Belaste reorganisatie: hoe verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting?

Een reorganisatie die niet gebeurt wegens doorslaggevende niet-fiscale motieven is belastbaar. De fiscale gevolgen en de boekhoudkundige verwerking van zo’n belaste reorganisatie verloopt echter niet parallel. Hoe springt u daarmee om in uw aangifte vennootschapsbelasting?
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 20.01.2023

Sinds 01.01.2023 nieuwe regels voor gemengde btw-plichtige!

Als u een gemengde btw-plichtige bent, kunt u de btw op aankoopfacturen slechts beperkt recupereren. Wat verandert er vanaf 2023 als u de btw op basis van het werkelijke gebruik recupereert?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - 16.01.2023

Tweede verblijf: zijn de kosten aftrekbaar bij uw vennootschap?

Opdat de kosten die een vennootschap maakt, fiscaal aftrekbaar zouden zijn, moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder de vereiste dat de kosten gedaan of gedragen moeten zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB) . Wanneer die kosten verband houden met een tweede verblijf aan zee, moet u met specifieke wettelijke bepalingen rekening houden, zoals recent werd verduidelijkt door het Hof van Cassatie (Cass., 21.10.2022) .
Lees meer

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN - 17.01.2023

Kosten van een inbraak in aftrek nemen?

De winter is jammer genoeg het ideale seizoen voor inbrekers. Wat als er in uw zaak ingebroken wordt? Hoe zorgt u er dan voor dat de fiscus de aftrek aanvaardt van de kosten die daar het gevolg van zijn?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 16.01.2023

Preventie en gevolgen van inbraak fiscaal bekeken…

De winter is de ideale periode voor inbrekers. Welke fiscale voordelen bestaan er eigenlijk momenteel nog voor preventieve maatregelen, en hoe en wanneer kunt u kosten van een inbraak fiscaal in aftrek nemen als u slachtoffer wordt?
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 02.11.2022

Leasing en renting in het licht van de ‘vergroening’

U bent van plan om op korte termijn een nieuwe auto aan te schaffen voor uw vennootschap. Uw vennootschap zou die niet kopen, maar leasen of renten. Wat zijn de fiscale verschillen tussen beide opties, in het algemeen en in het licht van de zgn. vergroening van de autofiscaliteit in het bijzonder?
Lees meer

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 19.12.2022

Hoger voordeel alle aard auto voor inkomstenjaar 2023?

De zgn. referentie-CO2 -uitstoot die mee bepalend is voor de hoogte van uw voordeel alle aard auto is bekend voor inkomstenjaar 2023. Stijgt uw voordeel alle aard (VAA) auto dan weer en wat met de aftrek van autokosten?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 19.12.2022

Kunt u oude facturen fiscaal gezien nog inbrengen en wat met de erop betaalde btw?

Tijdens de kerstvakantie bent u van plan om eens goed op te ruimen in uw bureau. Wat als u dan nog een paar facturen uit vorige jaren tegenkomt die u dus ook nooit aan uw boekhouder bezorgd heeft? Kunt u die fiscaal gezien nog als kosten inbrengen en wat met de btw die u op die facturen betaald heeft?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app