Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FINANCIEEL - FISCAAL - 20.10.2020

Nieuwe modaliteiten voor win-winlening

In het kader van de win-winlening kunnen ondernemers, ook artsen/tandartsen dus, uit het Vlaams gewest relatief goedkoop geld lenen bij particulieren, terwijl die laatsten er een belastingvermindering voor krijgen. De modaliteiten hieromtrent (o.a. duur en bedrag) werden begin oktober 2020 gewijzigd. In welke zin?
Lees meer

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 20.10.2020

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen?
Lees meer

BELASTINGEN - DIENSTENCHEQUES - 20.10.2020

Te veel dienstencheques: omruilen of terugbetaling vragen?

Door het uitbreken van COVID-19 was het niet altijd mogelijk om een beroep te doen op uw poetshulp. Ook de strijkshop was gedurende de lockdown een tijdje gesloten. Wat zijn uw mogelijkheden indien u niet alle dienstencheques kunt gebruiken voordat de geldigheidsduur overschreden wordt? Wat kiest u het best?
Lees meer

FISCALE VERMINDERINGEN - BELASTINGKREDIET - 16.10.2020

Brusselse proxi-lening in voege

Wat? Sinds 15 oktober 2020 is het mogelijk voor familieleden, vrienden of kennissen om aan een Brusselse zelfstandige geld te lenen en in ruil daarvoor een fiscaal voordeel te krijgen. Het is de Brusselse tegenhanger van de Vlaamse win-winlening en de Waalse ‘prêt coup de pouce’. ...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE - 16.10.2020

Beroepsgedeelte groter dan volgens een akkoord?

U heeft met de fiscus een akkoord over het beroepsgebruik van een gedeelte van uw woning, maar u wilt het beroepsgedeelte uitbreiden. Mag u dan zelf een groter deel van de kosten in aftrek nemen of moet u eerst dat akkoord opzeggen?
Lees meer

FISCAAL - KOSTEN - 13.10.2020

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding bekend

Wat? Het gaat om een forfait voor beroepsverplaatsingen naar het buitenland. Het dekt kosten van maaltijden en kleine uitgaven, zoals de kosten voor een taxi, drank, versnaperingen, ... en dit zonder dat men bonnetjes moet bijhouden. De uitgaven moeten immers niet bewezen worden. Hoeveel? Dat wordt elk jaar bekendgemaakt in een zgn. landenlijst. Een dergelijke lijst is er echter nu voor het tweede jaar op rij niet. De bedragen zoals opgenomen in de lijst van juli 2018 blijven echter gelden. ...
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 27.08.2020

Eigen bijdrage VAA in min van te beperken autokosten?

Volgens de fiscus kan de eigen bijdrage in het voordeel alle aard (VAA) niet afgetrokken worden van de te verwerpen autokosten. Was het Hof van Cassatie het op 25.06.2020 met dat standpunt eens?
Lees meer

Cookiebeleid