Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - BRANDSTOFKOSTEN - 18.01.2021

Uw tankkosten voor 2020 als zelfstandige

Voor wie niet in vennootschap zit? Jawel! Heeft u een eenmanszaak, dan kiest u zelf of u uw aftrekbare brandstofkosten berekent aan de hand van uw werkelijke facturen of op basis van de gemiddelde prijs per liter. Werkelijke facturen. Dan telt u al uw brandstoffacturen samen, neemt u daarvan het beroepsmatige gedeelte en beperkt u dat bedrag ten slotte o.b.v. de zgn. gramformule of tot 75% (auto’s van vóór 1 januari 2018). ...
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 18.01.2021

Investeringsaftrek 25% tot 31.12.2022!

Om de economie te steunen tijdens de coronacrisis, werd er beslist om het percentage van de gewone investeringsaftrek (IA) van 8% tijdelijk op te trekken tot 25% voor investeringen in de periode van 12.03.2020 tot en met 31.12.2020. Via de Programmawet wordt deze maatregel nu met twee jaar verlengd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - INTERESTEN - 13.01.2021

Hoeveel interesten voor 2020 op uw rekening-couranttegoed?

Misschien heeft u omwille van de coronacrisis uw vennootschap wat extra geld toegestopt, om zo de liquiditeitsproblemen op te lossen. Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 moet uw boekhouder bepalen wat de marktconforme interest is die u zich mag toekennen op uw rekening-couranttegoed. Hoeveel is dat en wat indien uw vennootschap u te veel interesten toekent?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - PRAKTIJKRUIMTE - 12.01.2021

Praktijk in gezinswoning en echtscheiding: de fiscale kant

Stel, uw praktijkruimte bevindt zich in de gezinswoning, maar ingevolge een echtscheiding moet u die verlaten. Vermits u de afschrijvingen van de praktijkruimte niet meer kunt voortzetten, rijst dan de vraag of u een zgn. minderwaarde (als beroepskosten) kunt aftrekken. Is dat zo of toch niet? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

GEHEIME COMMISSIELONEN - 12.01.2021

De aanslag geheime commissielonen: een stand van zaken

De aanslag geheime commissielonen (AGC) is, zoals u weet, een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting die toegepast kan worden op niet-verantwoorde kosten en voordelen en op verdoken meerwinsten. Sinds 1 januari 2020 is aan de regels ter zake het een en ander gewijzigd en op 5 juni 2020 heeft de fiscus een circulaire uitgebracht waarin hij de gevolgen bespreekt van een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2019. We zetten voor u even alles op een rijtje...
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - 12.01.2021

Hoe verdeelt u als bedrijfsleider uw werkelijke of uw forfaitaire beroepskosten?

U heeft als bedrijfsleider recht op de aftrek van werkelijke of forfaitaire beroepskosten. Hoe maakt u echter het onderscheid tussen uw eigen beroepskosten en kosten die voor uw vennootschap zijn? Moet u eventueel een correctie uitvoeren voor gemeenschappelijke kosten? Hoe zit het dan als u van meerdere vennootschappen bedrijfsleider bent? En wat als u niet enkel bedrijfsleider bent, maar ook nog een eenmanszaak heeft?
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN - 02.11.2020

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk!

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven?
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 06.11.2020

Wanneer is verhuur een beroepswerkzaamheid?

Een arts geeft de huurinkomsten van een vakantiewoning aan als winsten en de afschrijvingen en andere kosten brengt hij in als beroepskosten. Het negatieve saldo brengt hij als beroepsverlies in mindering van de inkomsten uit zijn praktijk. De fiscus weigert de aftrek. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

FACTUUR - ALGEMEEN - 27.10.2020

Als uw klant om een dubbel van uw factuur vraagt…

Een klant laat u weten dat hij uw factuur verloren heeft of dat hij ze niet ontvangen heeft en vraagt u om een ‘dubbel’ te bezorgen. Volstaat het dat u hem dan een gewone kopie overmaakt? Kunt u hiervoor ook een vergoeding vragen?
Lees meer