Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEERWAARDEN - 29.09.2022

Vastgoed en de gespreide taxatie van meerwaarden: aandachtspunten

Wanneer een onderneming een meerwaarde realiseert op een materieel of immaterieel vast actief, kan die meerwaarde gespreid belast worden, op voorwaarde dat de voor het actief ontvangen verkoopprijs of schadevergoeding tijdig herbelegd wordt. Komen meerwaarden op terreinen en verbouwingswerken ook in aanmerking voor gespreide taxatie? Kunt u herbeleggen in een woning of in een vruchtgebruik, opstal, erfpacht of leasing? Is een herbelegging via inbreng, fusie of splitsing mogelijk? Welke formaliteiten moet u naleven?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 28.09.2022

Reclame op uw auto: is dat een autokost?

Reclame op uw auto. U ziet dat op de camionette van uw collega de naam van zijn bouwfirma staat. U zou daarom ook de bestelwagen waarmee u beroepsmatig rijdt, willen voorzien van bijvoorbeeld de naam en contactgegevens van uw bedrijf of er eventueel een logo en een reclameslogan op laten zetten. Een abonnee die zijn auto wilde beletteren, vroeg zich af of de kosten daarvan fiscaal gezien behandeld worden als beperkt aftrekbare autokosten of niet. Hoe zit dat precies? ...
Lees meer

BTW - AFTREKBAARHEID - 27.09.2022

Een missing in het aangerekende btw-tarief: wat dan?

Een leverancier meldt dat hij zich vergist heeft van btw-tarief op de factuur die u kreeg en al betaalde. Hij had 21% moeten rekenen i.p.v. 6%. Bent u dan verplicht het verschil bij te betalen? Wat als hij te veel btw aanrekende? En wat als u zelf per vergissing eens te veel of te weinig btw aanrekent aan een btw-plichtige klant?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - GEWESTBELASTINGEN - 21.09.2022

Voor wie is een doorgerekende milieuheffing aftrekbaar?

Een vennootschap neemt een gewestelijke belasting die volgens de wet niet aftrekbaar is toch in aftrek, omdat ze die heffing doorgerekend heeft aan een klant. Volgens de fiscus maakt de doorrekening de heffing niet aftrekbaar. Wat vond het Hof van Cassatie hiervan?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK - 15.09.2022

Welke besteldatum van belang voor bestelling firmawagen?

Een werkgever heeft een bediende in dienst genomen die na één jaar anciënniteit (vanaf 1 september 2023) recht heeft op een hybridebedrijfswagen (plug-in). Hij is van plan om die wagen te bestellen vóór 30 juni 2023 om de voordelige fiscale regels m.b.t. de aftrekbaarheid te behouden. Is dat echter wel een goed plan?
Lees meer

BTW - RECHT OP TERUGGAVE - 13.09.2022

Hoelang heeft u tijd om een btw-tegoed terug te vragen?

Heeft uw zaak of vennootschap een btw-tegoed, dan kan ze dat terugkrijgen als u uitdrukkelijk om de terugbetaling ervan vraagt. Hoe doet u dat en hoeveel tijd heeft u daarvoor? Wat zei Cassatie daarover op 17 juni 2022?
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 30.08.2022

Een hybrideauto kopen? Hoe zit dat in 2022 en de volgende jaren op fiscaal vlak?

De aankoop van (plug-in)hybrideauto’s door zelfstandigen en bedrijven zit in de lift, zo blijkt uit recente cijfers van Febiac. Wat als u ook overweegt om een hybrideauto te kopen? Hoe zit dat dan op fiscaal vlak nu en de volgende jaren?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN - 16.08.2022

Uw privéauto verhuren aan uw vennootschap?

U heeft onlangs een BV opgericht. Privé heeft u een auto die nog even meekan en u vraagt zich af of het dan fiscaal niet interessant kan zijn om die te verhuren aan uw BV totdat een nieuwe aankoop zich opdringt. Is dat een goed idee?
Lees meer

BEDRIJFSWAGEN - FISCALE AFTREK - 15.09.2022

Welke besteldatum van belang voor bestelling firmawagen?

Een werkgever heeft een bediende in dienst genomen die na één jaar anciënniteit (vanaf 1 september 2023) recht heeft op een hybridebedrijfswagen (plug-in). Hij is van plan om die wagen te bestellen vóór 30 juni 2023 om de voordelige fiscale regels m.b.t. de aftrekbaarheid te behouden. Is dat echter wel een goed plan?
Lees meer