Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - HUUR - 17.05.2024

Huurvoordeel of voordeel van alle aard?

Een vennootschap huurt een terrein van haar bedrijfsleider en richt dat in als parking. De fiscus belast de bedrijfsleider op een voordeel van alle aard (VAA) voor de inrichtingswerken. Waarom, en was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

BELASTINGEN - DAGVERGOEDINGEN - 14.05.2024

Meer belastingvrije dagvergoeding vanaf 01.06.2024!

U heeft van een collega gehoord dat hij uit zijn vennootschap een belastingvrije dagvergoeding opneemt. Komt u daarvoor ook in aanmerking?
Lees meer

AUTOKOSTEN - 13.05.2024

Elektrische auto laden op kosten van uw vennootschap, hoe zit dat fiscaal?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap. U laadt die auto aan publieke laadstations, aan een laadstation van uw bedrijf en/of bij u thuis. Hoe zit het dan met het VAA auto? Wordt u belast op een extra VAA voor de gratis elektriciteit en kan uw vennootschap de kosten van de elektriciteit en/of laadstations volledig in aftrek nemen?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 06.05.2024

Sport- en cultuurcheques: ook elektronisch vanaf 1 juli 2024

Sociaal en fiscaal vrijgestelde cheques. Sport- en cultuurcheques worden beschouwd als een zgn. sociaal voordeel. Concreet houdt dat in dat er geen belastingen, noch sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Bovendien is dat sociaal voordeel niet enkel mogelijk voor werknemers, maar ook voor u als bestuurder van een vennootschap. ...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA - 03.05.2024

Waaraan denken bij stopzetting van uw eenmanszaak?

U denkt eraan om uw eenmanszaak stop te zetten. Hoe regelt u dat op administratief vlak? En zijn de kosten die u nog zou maken na de stopzetting aftrekbaar? Even kijken...
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - VARIA - 03.05.2024

Een elektrische fiets op kosten van uw eenmanszaak?

Aftrekbaar in de mate van het beroepsgebruik. De kosten van een (elektrische) fiets die u ten minste gedeeltelijk voor uw zaak gebruikt, bv. om op klantenbezoek te gaan, zijn aftrekbaar in de mate van dat beroepsgebruik. De aankoop zelf van de fiets moet u wel gespreid via afschrijvingen in de kosten nemen, aangezien dat een investering is. Voor een nieuwe fiets aanvaardt de fiscus normaal gezien geen afschrijving over minder dan drie jaar. ...
Lees meer
Belastingen - Aftrekbare kosten & verminderingen

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO & TRANSPORT - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 06.03.2024

Elektrische auto van BV laden met privézonnepanelen?

U rijdt met een elektrische auto van uw vennootschap, die u ook thuis oplaadt. Wordt u bovenop het voordeel alle aard (VAA) auto belast op een extra VAA wanneer u die laadkosten door uw vennootschap laat terugbetalen, en wat als de elektriciteit deels voortkomt van uw privé zonnepanelen?
Lees meer

BELASTINGEN - AFTREKBARE KOSTEN - 28.03.2024

Een fiets op kosten van uw vennootschap: hoe zit dat fiscaal?

Het is lente en het kriebelt om weer te gaan fietsen. Uw fiets is echter aan vervanging toe. Is het fiscaal voordelig om zo’n fiets aan te schaffen via uw vennootschap? En hoe zit dat als u uw werknemer een fiets ter beschikking stelt?
Lees meer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN - 26.02.2024

Uw kosten voor e-facturatie voor 120% aftrekbaar

De wet die het elektronisch factureren tussen Belgische ondernemingen vanaf 2026 verplicht, is een feit! Om de daarmee gepaard gaande kosten wat te temperen, krijgt u wel een aftrek van 120%. Hoe zit dat concreet?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app