Belastingen - Auto & transport

Recent toegevoegde tips & adviezen

AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 12.09.2023

Voordeel alle aard occasieauto: hoe zit dat?

VAA occasie. U heeft met uw vennootschap een tweedehands auto gekocht. Rijdt u daar ook gratis privé mee, dan moet u een voordeel alle aard (VAA) aangeven, net zoals voor een nieuwe auto. Hoe VAA berekenen? Het VAA wordt berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto. Op die cataloguswaarde, dat is de prijs voor de auto in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, mag u wel elk jaar een ‘leeftijdscorrectie’ toepassen van 6% en dit vijf jaar na elkaar, dus tot de cataloguswaarde nog 70% bedraagt van die aan het begin. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AUTOKOSTEN - 29.08.2023

Wat zijn de fiscale gevolgen van een auto-ongeluk?

U heeft een ongeval met de auto van uw BV. Zijn de kosten van de herstelling dan aftrekbaar? Is er belasting verschuldigd op de schadevergoeding van de verzekering bij een ‘perte totale’? Zijn er gevolgen voor u privé? Maakt het hierbij uit of het ongeval tijdens een beroepsmatige dan wel een privéverplaatsing gebeurde?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.08.2023

Betaalt uw BV u de elektriciteit voor uw auto terug?

U rijdt sinds kort voor zowel uw beroeps- als privéverplaatsingen met een plug-inhybride of elektrische auto van uw vennootschap die u ook bij u thuis oplaadt. Stel dat uw vennootschap u een vergoeding betaalt voor die laadkosten, moet u daarvoor dan een voordeel alle aard (VAA) aangeven en zo ja, hoeveel?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 28.08.2023

Herstellingskosten auto tijdens uw vakantie: is dat een aftrekbare beroepskost of een loutere privé-uitgave?

Tijdens uw voorbije vakantie in het buitenland heeft de airco van uw auto het begeven en u heeft die ter plaatse laten herstellen. Kunt u die factuur dan aftrekken in uw vennootschap of zaak of kan dat niet, omdat u die kosten tijdens uw vakantie gemaakt heeft?
Lees meer

BTW - BTW OP AUTO’S - 18.08.2023

Verkoop wagen: btw 21% of 10,5%?

Wanneer een vennootschap of eenmanszaak de wagen die gebruikt werd in het kader van een economische activiteit verkoopt, is de btw over deze verkoop opeisbaar. Aangezien de wetgever de aftrek van de btw in de meeste gevallen heeft beperkt tot 50% (of zelfs lager wegens gemengd gebruik en volgens de door de Administratie aangereikte drie methodes), staat de Administratie toe dat bij deze verkoop de verschuldigde btw gerekend moet worden op de helft van de verkoopprijs. Dit is ook zo wanneer slechts 35% van de initiële btw gerecupereerd kon worden. Is deze administratieve toegeving in alle gevallen toepasselijk of zijn er uitzonderingen voorzien? Hierna volgt een overzicht.
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 16.08.2023

Overstap van eenmanszaak naar vennootschap: welke fiscale regels gelden dan voor de auto die mee overgaat?

U bent actief via een eenmanszaak, maar overweegt de overstap naar een vennootschap. Welke fiscale regels gelden er dan inzake de aftrekbaarheid van uw auto nadat die overgegaan is naar uw vennootschap? Die vraag werd op 16 februari 2023 aan de minister gesteld...
Lees meer
Belastingen - Auto & transport

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 29.08.2023

Betaalt uw BV u de elektriciteit voor uw auto terug?

U rijdt sinds kort voor zowel uw beroeps- als privéverplaatsingen met een plug-inhybride of elektrische auto van uw vennootschap die u ook bij u thuis oplaadt. Stel dat uw vennootschap u een vergoeding betaalt voor die laadkosten, moet u daarvoor dan een voordeel alle aard (VAA) aangeven en zo ja, hoeveel?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 28.06.2023

Nieuwe km-vergoedingen sinds 01.07.2023!

Kilometervergoeding. Als u of uw werknemers de eigen wagen (motorfiets of bromfiets) gebruiken voor beroepsmatige verplaatsingen , mag uw vennootschap hiervoor een kilometervergoeding toekennen. Voor zover u zich beperkt tot het forfait dat geldt voor de ambtenaren, wordt dit beschouwd als een kost eigen aan de werkgever waarop er geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd is (Comm. IB 31/36, lid 2) . ...
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 28.08.2023

Herstellingskosten auto tijdens uw vakantie: is dat een aftrekbare beroepskost of een loutere privé-uitgave?

Tijdens uw voorbije vakantie in het buitenland heeft de airco van uw auto het begeven en u heeft die ter plaatse laten herstellen. Kunt u die factuur dan aftrekken in uw vennootschap of zaak of kan dat niet, omdat u die kosten tijdens uw vakantie gemaakt heeft?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app