Belastingen - Bedrijfsleider

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 16.06.2021

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2020 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Wat betekent dit voor wie via zijn vennootschap een IPT/groepsverzekering heeft?
Lees meer

FISCAAL - TANTIÈME - 10.06.2021

Hoeveel tantième mag u eigenlijk uitkeren?

Een abonnee wilde dat weten. Een abonnee wiens vennootschap over boekjaar 2020 een mooi resultaat behaalde, wilde zichzelf een extraatje uitkeren. Hij zou dat graag doen door zich eerstdaags op de jaarvergadering een tantième te laten toekennen. Beperkingen inzake het bedrag? Ja en neen... U bent in principe vrij om de grootte van het tantième zelf te bepalen. Er is wat dat betreft geen enkele voorwaarde inzake de verhouding tussen het tantième en uw gewone loon van 2020. Of u nu in 2020 veel of weinig loon opgenomen heeft, maakt dus niet uit voor de grootte van het tantième. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN - 07.06.2021

Goedkoper lenen bij uw vennootschap dan bij de bank?

U heeft privé bv. € 25.000 nodig (maar dat heeft u niet ‘liggen’). U kunt dat bedrag lenen bij de bank, maar dat is duur. Kunt u niet goedkoper lenen bij uw vennootschap, die dat bedrag wel ‘op overschot’ heeft? Hoe doet u dat optimaal?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Hoe besparen op de belasting op inverkeerstelling (BIV)?

Voor niet-leasingwagens is de BIV al enige tijd een gewestelijke materie. In welke mate is de BIV verschillend tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië? Kunt u de BIV optimaliseren afhankelijk van uw keuze tussen leasing en aankoop?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 02.06.2021

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023!

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen! Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van uw huidige wagen? En met wat moet u rekening houden indien u zich een nieuwe auto wilt aanschaffen?
Lees meer

BELASTINGEN - DIVIDEND - 02.06.2021

Hoe dividenden van 2020 optimaliseren?

Even opfrissen. Voor dividenden die u in 2020 ontvangen heeft, kunt u tot € 800 aan brutodividend in uw belastingaangifte aangeven. U moet de terugbetaling van de roerende voorheffing (rv) op die dividenden wel zelf aanvragen en de nodige bewijsstukken bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Het te recupereren bedrag vult u in in vak VII onder de code 1437-18 en 2437-85 van uw aangifte. Het maximale bedrag dat u per belastingplichtige kunt recupereren is 30% van € 800, dus dat is € 240. Let wel, deze vrijstelling geldt enkel voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen. ...
Lees meer
Belastingen - Bedrijfsleider

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - FISCALE AFTREK - 29.04.2021

Nieuwe auto vóór 01.09.2021 kopen?

Recent werd een tipje van de sluier opgelicht van het voornemen van de regering dat vanaf 2026 alle nieuwe auto’s broeikasgasvrij moeten zijn. Die implementatie zal in verschillende fases gebeuren en de eerste datum die daarbij fiscaal gezien van tel is, zou 01.09.2021 zijn!
Lees meer

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 26.04.2021

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.03.2021

Dure rc-schuld omzetten in goedkope lening met vaste looptijd!

Nu hij 2020 afsluit, wijst uw boekhouder u erop dat u door uw hoge rekening-courantschuld een hoog privé belastbaar voordeel gratis lening heeft. Hij stelt daarom voor om deze om te zetten in een lening met vaste looptijd. Goed idee?
Lees meer