Belastingen - Bedrijfsleider

Recent toegevoegde tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 29.11.2023

Nutsvoorzieningen op de BV, maar betaald door u privé?

U woont gratis in een pand van uw vennootschap en laat u daarvoor belasten op een VAA. De facturen voor de nutsvoorzieningen staan ook op haar naam, maar u betaalt die privé. Hoe zit het dan met de belastingen en de btw?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT - 29.11.2023

Kapitaalvermindering op rc, interest niet aftrekbaar?

Een NV vermindert haar kapitaal en boekt de vermindering op de rekening-courant (rc) van de aandeelhouder. De interest die de vennootschap op die rc betaalt, wordt door de fiscus verworpen. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN - 24.11.2023

Hoe verworpen uitgaven autokosten beperken om minder vennootschapsbelasting te betalen?

Omdat de laatste voorafbetaling op 20.12.2023 valt, heeft uw accountant onlangs een prognose gemaakt van uw belastbare winst. Daaruit blijkt dat een groot deel van die belastbare winst te wijten is aan verworpen autokosten. Hij stelt voor om voortaan (een deel van die) beperkt aftrekbare uitgaven door te rekenen aan uw klant. U zou daardoor (veel) minder belastingen betalen. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 20.11.2023

Wat als de statuten van uw vennootschap niet meer op tijd aangepast raken aan het hervormde vennootschapsrecht?

Uw vennootschap moet voor 1 januari 2024 haar statuten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als u of uw notaris dat niet meer rond krijgt voor het jaareinde?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 15.11.2023

Meer dagvergoeding vanaf 01.12.2023!

Het maximale bedrag dat u als zgn. binnenlandse dagvergoeding kunt uitkeren, wordt op 1 december 2023 geïndexeerd. We zetten even alles op een rij, dan bent u weer helemaal mee.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 15.11.2023

Betaal uw sociale bijdragen voor 31.12.2023!

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u nl. een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Belastingen - Bedrijfsleider

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 29.09.2023

Welke kosten zitten in uw algemene onkostenvergoeding?

Boven op een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen (kilometer- en zgn. dag- of reisvergoedingen) kunt u zich als bedrijfsleider eventueel ook een algemene forfaitaire onkostenvergoeding laten toekennen. We bekijken in dit artikel enkele praktische vragen over zo’n algemene vergoeding. Hoe zit dat juist?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 15.11.2023

Is het sinds 01.07.2023 fiscaal voordeliger om een auto met verbrandingsmotor te renten in plaats van aan te kopen?

De auto die uw vennootschap u ter beschikking stelt, is aan vervanging toe. Uw accountant zegt dat indien u nog een auto met verbrandingsmotor wilt aanschaffen, u dat het best zo snel mogelijk via een renting doet. Is dat effectief zo?
Lees meer

PENSIOEN - 23.10.2023

Actief blijven tot uw 65ste

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal tegen 10% belast zou worden, moet u tot uw 65ste actief blijven. De fiscus licht het een en ander toe in een circulaire van 04.10.2023. Wat is daarbij voor u van belang?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app