Belastingen - Bedrijfsleider

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 26.02.2020

Is kopen via de BV(BA) dan niet altijd beter?

Een privéaankoop doen via uw BV(BA) en u vervolgens privé laten belasten op een voordeel alle aard voor hetzelfde bedrag, lijkt op het eerste gezicht interessanter dan die aankoop privé te doen. Is dat echter ook altijd zo?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Lijst van valse hybrides is gepubliceerd!

De lijst van zgn. valse hybrides is gepubliceerd. Heeft uw vennootschap of eenmanszaak zo’n plug-inhybride sinds 01.01.2018, wat betekent dat dan concreet?
Lees meer

AUTO - FISCALE AFTREK - 26.02.2020

Dure auto, dus afschrijven op meer dan vijf jaar?

Vijf jaar is gebruikelijk, maar geen wet. Daar komt het inderdaad op neer. Uw auto afschrijven over vijf jaar is nl. ook de termijn die de fiscus zelf redelijk vindt en dus meestal ook aanvaard wordt (Comm. IB 61/130-135) . Dat staat echter niet in de wet zelf en er moet steeds rekening gehouden worden met de concrete omstandigheden. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 20.02.2020

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2020 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD - 20.02.2020

Hoe kunt u het VAA auto verlagen?

U rijdt gratis privé met een auto van uw vennootschap en wordt dus belast op een voordeel alle aard (VAA). U vindt het bedrag van dit VAA nogal hoog en vraagt zich af wat u kunt doen om het te verlagen. Even kijken...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN - 20.02.2020

Voorlopige sociale bijdragen verlagen!

U heeft wellicht net een uitnodiging gekregen van uw sociaal verzekeringsfonds om uw voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 te betalen. Kunt u vragen om die bijdragen te verlagen?
Lees meer
Belastingen - Bedrijfsleider

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 13.12.2019

Hoeveel duurder wordt de auto van uw BV(BA) vanaf 2020?

Vanaf in principe 01.01.2020 zal de fiscale aftrek van de auto die uw BV(BA) u ter beschikking stelt, bepaald worden door de zgn. gramformule en dus niet langer variëren volgens ‘vaste CO2 -schijven’. Welke concrete gevolgen zal dat hebben?
Lees meer

BELASTINGEN - PENSIOENOPBOUW - 23.12.2019

Wat is mijn ‘netto’ extralegaal pensioen?

Om later uw pensioen als ondernemer aan te vullen, doet u aan zowat alle mogelijke vormen van extralegaal pensioen. De jaarlijkse overzichten die u na nieuwjaar zal krijgen, zijn ‘bruto’, maar wat houdt u daar netto aan over?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 09.01.2020

Uw nieuwjaarscadeau van de fiscus: lager VAA auto in 2020!

Voor het tweede jaar op rij stijgt de gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Vreemd genoeg daalt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) auto. Hoe komt dat? En met hoeveel daalt uw VAA?
Lees meer

Cookiebeleid