Belastingen - Bedrijfsleider

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 25.05.2020

Liquidatiereserve 2014 nu (niet) uitkeren?

Indien uw BV(BA) voor boekjaar 2014 een liquidatiereserve (LR) aangelegd heeft, kan zij die nu tegen 5% uitkeren. Is dat altijd interessant?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT - 19.05.2020

Een lening van u privé aan uw vennootschap geven?

Uw vennootschap zit wegens de coronacrisis krap bij kas. U overweegt daarom om haar te ‘sponsoren’ door bv. € 10.000 van uw privégeld uit te lenen. Welke juridische, financiële en fiscale aandachtspunten zijn er daarbij?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Nog niet volledig afgeschreven auto best in 2020 verkopen?

Bent u van plan om nu een nieuwe auto aan te schaffen met leveringsdatum begin 2021, dan verkoopt u misschien toch het best uw oude niet volledig afgeschreven auto nog in 2020. Waarom is dat zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 14.05.2020

Welke CO2 -uitstoot gebruiken in 2020 en vanaf 2021?

Voor de fiscaliteit van beroepsmatig gebruikte personenauto’s is de CO2 -uitstoot al lang een essentieel gegeven. De officiële methode om die uitstoot te meten is enkele jaren geleden gewijzigd. Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?
Lees meer

BEROEPSKOSTEN - AUTOKOSTEN - 14.05.2020

Is een overdreven huurprijs voor een auto een VAA?

Een zaakvoerder verhuurt een tweedehandsauto aan zijn BVBA. De fiscus vindt die huurprijs overdreven en belast het overdreven gedeelte als een voordeel alle aard (VAA). Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - TANTIÈME - 30.04.2020

Een tantième ter compensatie van uw verminderd loon?

Uw boekhouder stelt voor om uw loon te verminderen zodanig dat uw cijfers door de coronacrisis niet in het rood komen te staan. Om de pijn te verzachten zou u zich volgens hem op de volgende jaarvergadering over boekjaar 2019 (voor hetzelfde bedrag) een tantième kunnen toekennen. Waarom stelt hij dat voor?
Lees meer
Belastingen - Bedrijfsleider

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - AUTO VIA VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Nog niet volledig afgeschreven auto best in 2020 verkopen?

Bent u van plan om nu een nieuwe auto aan te schaffen met leveringsdatum begin 2021, dan verkoopt u misschien toch het best uw oude niet volledig afgeschreven auto nog in 2020. Waarom is dat zo?
Lees meer

BELASTINGEN - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 02.03.2020

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2020 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Lees meer

AUTO - BELASTBAAR VOORDEEL - 20.04.2020

Uw privé voordeel auto in coronatijden?

Verandert er daar iets aan? Een abonnee wilde graag weten of de beperkende maatregelen van de regering in het kader van de coronacrisis geen gevolgen hebben voor het privé belastbaar voordeel auto in hoofde van hemzelf en zijn werknemers. Die zijn nu immers al een tijdje van thuis uit aan het werken of zijn tijdelijk werkloos, waardoor ze dus de bedrijfsauto niet meer gebruiken om naar het werk te rijden. ...
Lees meer

Cookiebeleid