Belastingen - Btw

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 19.05.2020

Schenken van laptops, iPads en dergelijke aan de zorgsector

In deze rare (corona)tijden schenken vele bedrijven nieuwe en/of gebruikte laptops, iPads en dergelijke aan ziekenhuizen en rusthuizen, alsook aan scholen zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen op afstand. Voorts stelt het familieleden ook in staat om te skypen of contact te zoeken met ouderen die in zorgcentra verblijven. Zijn deze schenkingen onderworpen aan de btw? Blijven de kosten aftrekbare kosten voor de bedrijven die deze schenkingen doen?
Lees meer

BTW - BTW-TERUGGAVE - 19.05.2020

Verhuur van opslagruimten en gevolgen

De wetgeving inzake de onroerende verhuur is sinds 2019 grondig aangepast door de invoering van de optionele b2b onroerende verhuur, alsmede de verplichte btw-heffing op kortetermijnverhuur en de gewijzigde definitie van opslagruimten. Hierna volgt een duidelijk overzicht van de verhuur van opslagruimten sinds 2019 zowel voor de bestaande overeenkomsten als voor nieuwe overeenkomsten.
Lees meer

BTW - 19.05.2020

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis is het risico reëel dat u meer geconfronteerd zal worden met onbetaalde facturen. Welke mogelijkheden heeft u dan om de btw terug te vragen? Wat moet u hierover weten?
Lees meer

BTW - VERHUUR - 19.05.2020

Kwijtschelding huur bij verhuur met btw, waarop letten?

U verhuurt een magazijn met btw. Door de crisis zit uw huurder in financieel nauwe schoentjes en u wilt hem de huur van enkele maanden kwijtschelden. Heeft dat gevolgen voor de btw? Wat met uw btw-aftrek als verhuurder?
Lees meer

BTW - ONROEREND GOED - 11.05.2020

Is de woning oud genoeg voor 6% btw op renovatiewerken?

Wanneer een woning ten minste tien jaar geleden voor de eerste keer in gebruik genomen is, kunt u renovatiewerken laten factureren met 6% btw. Hoe moet u die termijn van tien jaar berekenen en hoe bewijst u de eerste ingebruikneming?
Lees meer

ONROEREND GOED - BTW - 11.05.2020

Een nieuwe aangifte voor de btw op uw nieuwbouw!

Wie een nieuwbouwwoning bouwt, is in principe verplicht om binnen de drie maanden vanaf de betekening van het kadastraal inkomen, een specifiek daartoe bestemd formulier in te dienen om de bouwwaarde van uw woning te controleren. Recent is daar een nieuw formulier én een nieuwe werkwijze voor verschenen.
Lees meer
Belastingen - Btw

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - NIEUWBOUW - 20.04.2020

Opvolger btw-bouwaangifte is er eindelijk!

Bij (ver)nieuwbouw moet u al sinds medio 2018 geen btw-bouwaangifte meer indienen, maar wel op verzoek een aantal specifieke inlichtingen meedelen. Het formulier voor die inlichtingen is er nu eindelijk, alsook een circulaire daarover. Wat moet u daarvan onthouden?
Lees meer

BTW - AANGIFTE - 02.03.2020

Vóór 31.03 btw-klantenlisting indienen: hoe zit dat weer?

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2020 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? Welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 06.04.2020

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid